Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI DINH 22 2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4147 công văn

1

Công văn 22/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

không vượt quá công suất được phép khai thác hàng năm và trữ lượng còn lại được phê duyệt theo các giấy phép khai thác khoáng sản số 36/GP-UBND ngày 05/01/2007, số 187/GP-UBND ngày 20/01/2010 và Quyết định số 2335/QĐ-UBND 26/7/2016. Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

2

Công văn 22/TCGDNN-KĐCL về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp năm 2018 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập - Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp - Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

3

Công văn 22/TCHQ-PC vướng mắc xử phạt chậm nộp hồ sơ thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009). Việc xử phạt sẽ căn cứ vào từng trường hợp và hồ sơ vụ việc cụ thể, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xác định mức phạt. Trường hợp Công ty không đồng ý với việc xử phạt thì có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

4

Công văn 22/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: "1. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

5

Công văn 22/BXD-KTXD chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng và có quy mô lớn, phức tạp. Theo quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ (hiện nay là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập

Ban hành: 04/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

6

Công văn 22/BXD-VLXD cho ý kiến đồ án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng và quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

tỉnh Sơn La đến năm 2020. - Nội dung, bố cục của 02 báo cáo quy hoạch trên đã phù hợp theo đúng thẩm quyền UBND tỉnh Sơn La lập và phê duyệt quy hoạch khoáng sản, phù hợp với các quy định tại Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ quy

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

7

Công văn số 22/BNN-LN về việc hướng dẫn cách lập dự toán trồng rừng phòng hộ theo Quyết định 164/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 22/BNN-LN V/v: hướng dẫn cách lập dự toán trồng rừng phòng hộ theo Quyết định 164/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Ban hành: 05/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2009

8

Công văn 2007/BGDĐT-KHTC năm 2017 báo cáo thống kê cuối năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

và đào tạo các tỉnh/thành phố Thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục và Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hệ thống biểu mẫu thống kê

Ban hành: 11/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

9

Công văn số 22/TĐC-TBTVN về việc chuẩn bị thực thi nghĩa vụ thành viên của WTO về TBT do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

09 tháng 01 năm 2007 Kính gửi: Điểm TBT của các Bộ và Địa phương Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới. Đối với Hiệp định TBT, Việt Nam cam kết sẽ tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của Hiệp định này kể từ ngày gia nhập mà không có thời gian chuyển đổi. Trong

Ban hành: 09/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2008

10

Công văn số 22/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/TCT-PCCS V/v: Chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2007

11

Công văn số 1826/BXD-HTKT về việc áp dụng Nghị định 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1826/BXD-HTKT V/v: Về áp dụng Nghị định 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị. Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2008.

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2008

12

Công văn 1792/TTg-CN năm 2017 về đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong thời gian qua một số Bộ, ngành và địa phương trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

13

Công văn số 400/BXD-TTr về việc trả lời công văn số 3393/UBND-CN ngày 22/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai do Bộ Xây dựng ban hành

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Ngày 22/11/2007 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có công văn số 3393/UBND-CN đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến giải quyết đối với khiếu nại của bà Trần Lệ Mẫn xin lại nhà số 79 Lê Lợi, thành phố Pleiku. Về vấn đề này, ý kiến của Bộ Xây dựng như sau: Nhà nước đã có quyết định quản lý và bố trí sử dụng đối với

Ban hành: 10/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2008

14

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/TTr-TH V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

15

Công văn 1658/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP và Nghị định 23/2011/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân - Bộ Công an; - Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ. Thực hiện Nghị định số 22

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 07/05/2011

16

Công văn 4459/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế nhập khẩu vật tư bảo hành nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 do Tổng cục Hải quan ban hành

số 2226/GP ngày 18/9/2001 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Công ty Năng lượng Mê Kông thì Công ty được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo hợp đồng BOT. Tại Điều 17.2 Hợp đồng BOT Dự án nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 ngày 18/9/2001 quy định: Công ty BOT và các nhà thầu sẽ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn đầy đủ theo Nghị định số 62/1998/NĐ-CP

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 15/11/2013

Cập nhật: 07/08/2013

17

Công văn 6271/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Bộ Công Thương. Phúc đáp công văn số 3350/BCT-XNK ngày 23/4/2014 của Bộ Công Thương đề nghị phối hợp giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 1. Việc cho

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

18

Công văn 4613/TCHQ-VNACCS năm 2014 xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

tại tiêu chí “Mô tả hàng hóa”. Trường hợp tiêu chí “Mô tả hàng hóa” vẫn không đáp ứng đủ nội dung cần ghi nhận, cho phép người khai hải quan sử dụng tệp tin đính kèm (nghiệp vụ HYS) để ghi nhận các nội dung cần khai báo. 2. Giải phóng hàng Điều 16 Thông tư 22/2014/TT-BTC quy định khi người khai hải quan đề nghị giải phóng hàng phải

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

19

Công văn 2285/BNN-TCTS đề nghị sửa đổi danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tại Thông tư 22/2011/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai xâm hại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2285/BNN-TCTS V/v đề nghị sửa đổi danh mục các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tại Thông tư 22/2011/TT-BTNMT Quy định tiêu chí

Ban hành: 09/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

20

Công văn 316/HD-TĐKT năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số qui định chi tiết về công tác thi đua - khen thưởng theo Quyết định 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

hoặc giảm thời gian theo quy định. Riêng hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ lên Huân chương Lao động hạng ba chỉ căn cứ vào thành tích mà không nhất thiết tính mốc thời gian để đề nghị khen thưởng. Ví dụ : + Tập thể A năm 2006 được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, năm 2007 tiếp

Ban hành: 30/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.194.166