Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 19-CP 1997 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 276 văn bản

1

Nghị định 19-CP năm 1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, chia các huyện Xuân Thuỷ, Nam Ninh và thành lập thị trấn Thịnh Long thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

19-CP,Nghị định 19-CP 1997,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành phố Nam Định,Huyện Hải Hậu,Chia huyện,Huyện Xuân Thủy,Huyện Nam Ninh,Thành lập thị trấn,Thị trấn Thịnh Long,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

2

Nghị định 109/1997/NĐ-CP về Bưu chính và Viễn thông

109/1997/ND-CP,Nghị định 109 1997,Chính phủ,Bưu chính viễn thông,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109/1997/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1997

Ban hành: 12/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

3

Nghị định 114/1997/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/CP Hướng dẫn Luật thuế lợi tức và Luật thuế lợi tức sửa đổi

114/1997/ND-CP,Nghị định 114 1997,Chính phủ,Luật Thuế Lợi tức,Hướng dẫn,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114/1997/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1997

Ban hành: 16/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

4

Nghị định 113/1997/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định 06/HĐBT năm 1992 về thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

113/1997/ND-CP,Nghị định 113 1997,Chính phủ,Bãi bỏ Nghị định,Thành lập,Hội đồng Chính sách KHCN quốc gia,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113/1997/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 12/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

5

Nghị định 110/1997/NĐ-CP bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp kèm theo Nghị định 26/CP năm 1993

110/1997/ND-CP,Nghị định 110 1997,Chính phủ,Bổ sung,Hệ số mức lương,Chức vụ quản lý doanh nghiệp,Hệ số phụ cấp,Chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

6

Nghị định 115/1997/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm Bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

115/1997/ND-CP,Nghị định 115 1997,Chính phủ,Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự,Chủ xe cơ giới,Chế độ,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/1997/NĐ-CP

Ban hành: 17/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

7

Nghị định 108/1997/NĐ-CP về việc thành lập xã Kim Đông thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

108/1997/ND-CP,Nghị định 108 1997,Chính phủ,Thành lập xã,Xã Kim Đông,Huyện Kim Sơn,Tỉnh Ninh Bình,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108/1997/NĐ-CP

Ban hành: 07/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

8

Nghị định 104/1997/NĐ-CP về việc thành lập xã Eachà Rang thuộc huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

104/1997/ND-CP,Nghị định 104 1997,Chính phủ,Thành lập xã Eachà Rang,Thành lập xã,Huyện Sơn Hòa,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/1997/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 20/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

9

Nghị định 120/1997/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

120/1997/ND-CP,Nghị định 120 1997,Chính phủ,Ngân sách Nhà nước,Quản lý sử dụng,Quản lý tài sản nhà nước,Sử dụng tài sản nhà nước,Quản lý ngân sách,Quốc phòng an ninh,Ngân sách Quốc phòng,Ngân sách An ninh,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

10

Nghị định 118/1997/NĐ-CP về việc chia tách, thành lập một số phường, thị trân thuộc thành phố Quy Nhơn, các huyện An Nhơn và Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

118/1997/ND-CP,Nghị định 118 1997,Chính phủ,Chia tách huyện,Thành lập thị trấn,Thành lập phường,Chia tách thành phố Quy Nhơn,Huyện An Nhơn,Huyện Hoài Nhơn,Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

11

Nghị định 121/1997/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn và một số xã thuộc các huyện Sơn Hà và Nghĩa Thành, tỉnh Quảng Ngãi

121/1997/ND-CP,Nghị định 121 1997,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Thành lập xã,Huyện Sơn Hà,Huyện Nghĩa Hành,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

12

Nghị định 116/1997/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Bích Động thuộc huyện Việt Yên và thị trấn Vôi thuộc huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

116/1997/ND-CP,Nghị định 116 1997,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Việt Yên,Huyện Lạng Giang,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 116/1997/NĐ-CP

Ban hành: 22/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

13

Nghị định 117/1997/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Mường Thanh, thị trấn huyện lỵ huyện Điện Biên, Tỉnh Lai Châu

117/1997/ND-CP,Nghị định 117 1997,Chính phủ,Huyện Điện Biên,Thành lập thị trấn,Tỉnh Lai Châu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117/1997/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 22/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Nghị định 111/1997/NĐ-CP về việc thành lập Thị trấn Sơn Tây thuộc huyện Hương Sơn và sáp nhập xã Cẩm Tiến vào thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tây

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1997 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 111/1997/NĐ/CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂY SƠN THUỘC HUYỆN HƯƠNG SƠN VÀ SÁP NHẬP XÃ CẨM TIẾN VÀO THỊ TRẤN CẨM XUYÊN, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Ban hành: 19/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Nghị định 103/1997/NĐ-CP năm 1997 sửa đổi Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

103/1997/ND-CP,Nghị định 103 1997,Chính phủ,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Tổng công ty Cà phê Việt Nam,Sửa đổi,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103/1997/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 17/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

16

Nghị định 24/1997/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn

Số: 24/1997/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1997 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/1997/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1997 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Pháp

Ban hành: 19/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

17

Nghị định 7/1997/NĐ-CP về việc thành lập đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng

7/1997/ND-CP,Nghị định 7 1997,Chính phủ,Thành lập đơn vị hành chính,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7/1997/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 1

Ban hành: 23/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

18

Nghị định 119/1997/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã thuộc các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

119/1997/ND-CP,Nghị định 119 1997,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Bình Long,Huyện Lộc Ninh,Huyện Phước Long,Huyện Bù Đăng,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

19

Nghị định 28/1997/NĐ-CP về Quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

28/1997/ND-CP,Nghị định 28 1997,Chính phủ,Quy chế phối hợp,Phối hợp hoạt động,Cơ quan quản lý nhà nước,Cảng hàng không dân dụng,Cảng hàng không sân bay,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

20

Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục

Số: 84/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chính phủ ban

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.67.179