Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" MUC LUONG TOI THIEU MOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50078 văn bản

1

Hướng dẫn 901/SXD-GĐ năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

901/SXD-GĐ Hà Nam, ngày 05 tháng 08 năm 2013 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIẾU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành; - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Các Chủ đầu tư.

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

2

Hướng dẫn 1484/HD-UBND năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số: 1484/HD-UBND Tây Ninh, ngày 09 tháng 07 năm 2013 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỚI MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Chủ tịch

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

3

Hướng dẫn 2764/HD-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

2764/HD-UBND,Hướng dẫn 2764 2011,Tỉnh Tây Ninh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Mức lương tối thiểu mới ,Tỉnh Tây Ninh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2012

4

Hướng dẫn 603/SXD-KT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011

603/SXD-KT,Hướng dẫn 603 2011,Tỉnh Ninh Bình,Dự toán xây dựng công trình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Điều chỉnh theo mức lương tối thiểu mới,Từ 01/10/2011,Điều chỉnh dự toán xây dựng từ 01/10/2011,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

5

Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

526/SXD-QLHDXD,Hướng dẫn 526 2011,Tỉnh Gia Lai,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH GIA LAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

6

Hướng dẫn 648/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

648/HD-SXD,Hướng dẫn 648 2011,Tỉnh Điện Biên,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

7

Hướng dẫn 1831/HD-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

1831/HD-UBND,Hướng dẫn 1831 2011,Tỉnh Tây Ninh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2011

8

Hướng dẫn 2801/HD-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

2801/HD-UBND,Hướng dẫn 2801 2010,Tỉnh Tây Ninh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

9

Hướng dẫn 275/SXD-HD điều chỉnh dự toán Xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/1/2010 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

275/SXD-HD,Hướng dẫn 275 2010,Tỉnh Gia Lai,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 28/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2010

10

Hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD năm 2013 lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

11 năm 2013 HƯỚNG DẪN V/V LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2014 Kính gửi: - UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku - Các Sở quản lý chuyên ngành. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

11

Hướng dẫn 1577/HD-UBND năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP

2013 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2013 THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

12

Quyết định 1235/QĐ-UBND năm 2013 công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

13

Hướng dẫn 2231/HD-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

2231/HD-UBND,Hướng dẫn 2231 2011,Tỉnh Hưng Yên,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

14

Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2011 công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 và 01/10/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3568/QD-UBND,Quyết định 3568 2011,Tỉnh Thanh Hóa,Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,Dự toán xây dựng công trình,Hệ số điều chỉnh máy thi công ,Theo mức lương tối thiểu mới ngày 01/10/2011 ,Theo mức lương tối thiểu mới ngày 01/01/2011,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ --------

Ban hành: 28/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

15

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND về lập dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

41/2011/QD-UBND,Quyết định 41 2011,Tỉnh Vĩnh Phúc,Dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 41/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

16

Hướng dẫn 06/SXD-QLKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

06/SXD-QLKT,Hướng dẫn 06 2011,Tỉnh Thái Bình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH THÁI BÌNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/SXD-QLKT

Ban hành: 22/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

17

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về lập dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

23/2011/QD-UBND,Quyết định 23 2011,Tỉnh Vĩnh Phúc,Dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 03/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

18

Hướng dẫn 1661/HD-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

1661/HD-UBND Hưng Yên, ngày 29 tháng 09 năm 2010 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ 01/01/2010 Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật

Ban hành: 29/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2011

19

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Yên, ngày 07 tháng 07 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ

Ban hành: 07/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

20

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới. 4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.133.127