Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Lu���t thu��� thu nh���p c�� nh��n "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2817 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3166:2019 (ASTM D 5580-15) về Xăng thành phẩm - Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng các hydrocacbon thơm - Phương pháp sắc ký khí

chuẩn TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XĂNG THÀNH PHẨM - XÁC ĐỊNH BENZEN, TOLUEN, ETYLBENZEN, p/m-XYLEN, o-XYLEN, HYDROCACBON THƠM C9 VÀ NẶNG HƠN, VÀ TỔNG CÁC HYDROCACBON THƠM - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard Test Method

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT về Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

thiểu để thiết bị thu đáp ứng QEF chỉ được thay đổi không vượt quá 1 dB so với giá trị median. 2.4.19. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiều ngoài khoảng bảo vệ trong mạng SFN Khi có tín hiệu vọng ngoài khoảng bảo vệ GI và có các mức suy hao so với tín hiệu DVB-T2 quy định trong Bảng 6, thiết bị thu phải có khả năng thu tín hiệu DVB-T2 8 MHz đáp

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020 về Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường

nghiệm (Testing) L� việc x�c định một hoặc một số đặc t�nh kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường. 3.5 So s�nh li�n ph�ng (Interlaboratory comparison) Việc tổ chức, thực hiện v� đ�nh gi� c�c ph�p đo hoặc ph�p thử tr�n c�ng đối tượng hoặc tr�n đối tượng tương tự nhau bởi hai hoặc nhiều ph�ng th� nghiệm theo những

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12327:2018 (ISO 2233:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy đủ hoàn chỉnh - Điều hòa để thử

được cho l� bắt đầu từ 1 h sau khi đạt được c�c điều kiện qui định. 7.3 �Nếu mẫu thử cấu tạo từ c�c vật liệu, v� dụ: c�c t�ng, c� đặc điểm hiệu ứng trễ, c� thể cần l�m kh� sơ bộ trước khi điều h�a. Qu� tr�nh n�y phải được thực hiện bằng c�ch đặt mẫu thử trong khoảng thời gian tối thiểu 24 h trong buồng l�m kh� (6.2) trong c�c điều kiện

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-5:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng

trồng c� chất lượng tr�n mức trung b�nh, được chọn để cung cấp giống tạm thời cho sản xuất, nhưng chưa được t�c động bằng c�c biện ph�p kỹ thuật l�m sinh hoặc chưa qua đ�nh gi� để c�ng nhận l� rừng giống chuyển h�a. 2.4 L� c�y giống (Seedling lot) C�c c�y giống được sản xuất c�ng một đợt theo c�ng một phương ph�p. 2.5

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12961:2020 (ISO 18191:2015) về Chất lượng nước xác định pH t nước biển - Phương pháp sử dụng chỉ thị màu M-Crezol tím

định. QUAN TRỌNG - Chỉ những nhân viên đã được đào tạo phù hợp mới được tiến hành phép thử theo tiêu chuẩn này. 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định quang phổ pHt của nước biển trên thang pH theo nồng độ ion hydro tổng sử dụng chất chỉ thị màu m-crezol tím. Nồng độ ion hydro tổng, [H+]t, được biểu thị bằng

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-3:2020 về Phân bón - Phần 3: Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

xác định bằng phương pháp đường chuẩn. 4  Thuốc thử Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích, nước dùng trong quá trình phân tích đạt loại 3 của TCVN 4851 (ISO 3696) hoặc có độ tinh khiết tương đương, sau đây gọi là nước. 4.1  Chất chuẩn axit L-ascorbic (vitamin C), đã biết hàm lượng, được chứng nhận. 4.2  Axetonitril

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-6:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 6: Giổi xanh

� chất lượng tr�n mức trung b�nh, được chọn để cung cấp giống tạm thời cho sản xuất, nhưng chưa được t�c động bằng c�c biện ph�p kỹ thuật l�m sinh hoặc chưa qua đ�nh gi� để c�ng nhận l� rừng giống chuyển h�a. 2.4 L� c�y giống (Seedling lot) C�c c�y giống được sản xuất c�ng một đợt theo c�ng một phương ph�p. 2.5 L� hạt

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-3:2007 (ISO 6508-3 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN257-3:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN257-3:2007,***,Hiệu chuẩn tấm chuẩn ,Vật liệu kim loại,Thử độ cứng rockwell ,TCVN 257-3:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-3 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN ( THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic materials –

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11872-2:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 2: Thông nhựa

giống trồng, vườn giống (vườn giống hữu t�nh v� vườn giống v� t�nh), c�y mẹ (c�y trội) v� vườn c�y đầu d�ng được c�ng nhận để cung cấp vật liệu nh�n giống. 2.4 L� c�y giống (Seedling lot) C�c c�y giống được sản xuất c�ng đợt theo c�ng một phương ph�p gieo tạo v� được xuất vườn c�ng đợt. 2.5 L� hạt giống (Seed lot)

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-9:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 9: Sồi phảng

tr�n bao b� sản phẩm. A.4.6 Đảo bầu lần cuối trước khi trồng từ 2 tuần đến 3 tuần. Thư mục t�i liệu tham khảo [1]. C�ng ty Giống v� phục vụ trồng rừng, 1995. Sổ tay kỹ thuật hạt giống v� gieo ươm một số lo�i c�y rừng, Nxb N�ng nghiệp. [2]. Danh mục giống c�y l�m nghiệp phải �p dụng ti�u chuẩn ng�nh ban h�nh k�m theo

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-7:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 7: Dầu rái

Thư mục t�i liệu tham khảo [1]. C�ng ty Giống v� phục vụ trồng rừng, 1995. Sổ tay kỹ thuật hạt giống v� gieo ươm một số lo�i c�y rừng, Nxb N�ng nghiệp. [2]. Danh mục giống c�y l�m nghiệp phải �p dụng ti�u chuẩn ng�nh ban h�nh k�m theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ng�y 15/3/2007 của Bộ N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n. [3].

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12729:2019 (ISO 19952:2005) về Giầy dép – Từ vựng

t�ch bề mặt b�n trong giầy d�p th� m� tả hai vật liệu ch�nh (theo thứ tự giảm dần về diện t�ch). 2.102 Cấu tr�c kh�u h�t Cấu tr�c g� phẳng, sử dụng may thắt n�t (2.103) để gắn đế trong với mũ, đế giữa hoặc đế ngo�i. Xem H�nh 3. 2.103 May thắt n�t Đường may hai chỉ để kh�a những sợi chỉ với nhau trong phạm vi

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12326-5:2018 (ISO 374-5:2016) về Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật - Phần 5: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro vi sinh vật

n�y qui định c�c y�u cầu v� phương ph�p thử cho găng tay bảo vệ d�ng để bảo vệ người sử dụng chống lại vi sinh vật. CH� TH�CH �Nếu cần cc�c đặc điểm bảo vệ kh�c, v� dụ: bảo vệ chống rủi ro h�a chất, rủi ro cơ học, rủi ro về nhiệt, ti�u t�n tĩnh điện v.v... th� sử dụng kết hợp với ti�u chuẩn t�nh năng cụ thể ph� hợp. Th�ng tin th�m về

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8127:2018 (ISO 10273:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp phát hiện Yersinia enterocolitica gây bệnh

(pin-point) điển h�nh ở 37 �C. Plasmid độc lực (pYV) x�c định c�c đặc điểm li�n quan đến khả năng g�y bệnh của Yersinia v� nhiều trong số đ�, kể cả sự ph�t triển phụ thuộc v�o canxi chỉ ở 37 �C. Plasmid độc lực (pYV) c� thể tự m�t đi trong qu� tr�nh bảo quản tại ph�ng thử nghiệm, khi nu�i cấy l�u d�i v� c�c bước lặp lại. Do đ�, ph�p thử kiểm tra

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-8:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 8: Lát hoa

dụng Ti�u chuẩn n�y quy định y�u cầu về c�c chỉ ti�u chất lượng c�y giống khi trồng rừng v� phương ph�p kiểm tra đối với c�y giống L�t hoa (Chukrasia tabularis A.juss) được nh�n giống bằng phương ph�p gieo hạt. 2 �Thuật ngữ v� định nghĩa Trong ti�u chuẩn n�y sử dụng thuật ngữ v� định nghĩa sau đ�y: 2.1 C�y giống

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11606:2016 (ISO 17132:2007) về Sơn và vecni - Phép thử uốn-T

5 TASTM 5 TJIS a m đối với thử nghiệm sử dụng trục gá; p đối với thử nghiệm sử dụng một hoặc nhiều tấm chèn; f đối với thử nghiệm bằng cách gấp nhiều lần. b Khuyến nghị một chỉ số được thêm vào ký hiệu T nếu kết quả được đo theo phương pháp khác với phương pháp nêu trong tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12844-3:2019 (ISO 28560-3:2014) về Thông tin và tư liệu - Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện - Phần 3: Mã hóa độ dài cố định

RADIO (RFID) TRONG THƯ VIỆN - PHẦN 3: M� H�A ĐỘ D�I CỐ ĐỊNH Information and documentation - RFID in libraries - Part 3: Fixed length encoding 1� Phạm vi �p dụng Ti�u chuẩn n�y quy định m� h�nh dữ liệu v� quy tắc m� h�a cho việc sử dụng thẻ nhận dạng bằng tần số radio (RFID) cho t�i liệu ph� hợp với nhu cầu của c�c loại h�nh thư

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12667-3-2:2020 (IEC 62321-3-2:2020) về Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện - Phần 3-2: Sàng lọc - Flo, clo và brom trong polyme và chất điện tử sử dụng sắc ký ion hóa ngọn lửa (C-IC)

hơn các giá trị MDL. a) Nước, phù hợp với loại 1 như được định nghĩa trong TCVN 4851 (ISO 3696). b) Hydro peroxyt, H2O2, tỷ lệ khối lượng là 30 %. c) Hydrazin, tỷ lệ khối lượng là 35 % trong H2O, (N2H4), (hydrazin chỉ yêu cầu đối với thử nghiệm iod). CẢNH BÁO - Hydrazin là hợp chất vô cơ có công thức hóa học N2H4 (còn được viết là

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9490:2012 (ASTM C900 - 06) về Bê tông - Xác định cường độ kéo nhổ

sẽ như trong Bảng 1. Bảng 1 - Ước đoán thời gian hoàn thành thử nghiệm kéo phụ thuộc vào tải trọng kéo Tải trọng kéo, kN Thời gian tối thiểu, s Thời gian tối đa, s 10 14 33 20 29 67

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43