Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Lu���t doanh nghi���p 2005 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 132 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7560:2005 (ISO/IEC 14462 : 2004) về Công nghệ thông tin - Mô hình tham chiếu EDI-mở

ISO/IEC 14462 : 2004. TCVN 7560 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 154 "Quá trình, các yếu tố dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và hành chính" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7562:2005 (ISO/IEC 17799 : 2000) về Công nghệ thông tin - Mã thực hành quản lý an ninh thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Code of practice for information security management Lời nói đầu TCVN 7562 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 17799 : 2000. TCVN 7562 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 154 "Quá trình, các yếu tố dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và hành chính" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 về đường ôtô - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4054:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4054:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đường ôtô ,TCVN 4054:2005 ,Yêu cầu thiết kế,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4054 : 2005 ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU THIẾT KẾ Highway - Specifications for design Lời nói đầu TCVN 4054 : 2005 thay thế TCVN 4054 :

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

4

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356:2005 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN356:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN356:2005,***,Kết cấu bê tông cốt thép,TCXDVN 356:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 356 : 2005 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES – DESIGN STANDARD 1 Phạm vi áp dụng 1.1

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 155:2005 về công trình thuỷ lợi - Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bơm

14TCN155:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN155:2005,***,Công trình thủy lợi,Đánh giá hồ sơ dự thầu,Yêu cầu kỹ thuật,Cung cấp lắp đặt thiết bị máy bơm,Thiết bị máy bơm,14 TCN 155:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 155:2005 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI  YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CUNG CẤP, LẮP ĐẶT

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5801-1:2005 về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa - Phần 1: Quy định chung

TCVN5801-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5801-1:2005,***,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5801-1:2005 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA PHẦN 1 - QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN 1A - QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT KỸ THUẬT CHƯƠNG 1 - QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Quy định chung 1.1.1 Phạm

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13200:2020 (BS EN 14943:2005) về Dịch vụ vận tải - Logistics - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN13200:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13200:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13200:2020 BS EN 14943:2005 DỊCH VỤ VẬN TẢI - LOGISTICS - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Transport services - Logistics - Glossary of terms Lời nói đầu TCVN 13200:2020 hoàn toàn tương đương BS EN 14943:2005 TCVN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10857-1:2015 (ISO 13448-1:2005) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) - Phần 1: Hướng dẫn về cách tiếp cận APP

Part 1: Guidelines for the APP approach Lời nói đầu TCVN 10857-1:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 13448-1:2005; TCVN 10857-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 10857 (ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7372:2007 (ISO 7372 : 2005) về Trao đổi dữ liệu thương mại - Danh mục các phần tử dữ liệu thương mại

7372 : 2007 Hoàn toàn tương đương với ISO 7372 : 2005. TCVN 7372: 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC154 “Quá trình, các yếu tố dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và hành chính” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố. Nội dung MỤC 1 CÁC PHẦN TỪ DỮ LIỆU 1.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7973-6:2013 (ISO 13232-6:2005) về Mô tô - Quy trình thử và phân tích để nghiên cứu đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để bảo vệ người lái khi đâm xe - Phần 6: Quy trình thử nghiệm va chạm với tỷ lệ kích thước thực

soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7973 (ISO 13232) Mô tô - Quy trình thử và phân tích để nghiên cứu đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để bảo vệ người lái khi đâm xe, gồm các phần sau: - TCVN 7973-1:2008 (ISO 13232-1:2005) Phần 1: Định nghĩa, ký hiệu và yêu cầu chung. -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2011/BTTTT về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

điều kiện hoạt động và được xem xét bởi đầu ra máy phát khi lắp đặt. Hình A.3. Cấu hình đo bức xạ vỏ Thư mục tài liệu tham khảo [1] ETSI EN 302 296 V1.1.1 (2005-01), Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial (DVB-T

Ban hành: 14/04/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 27002:2011 (ISO/IEC 27002:2005) về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin

QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management Lời nói đầu TCVN ISO/IEC 27002:2011 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 27002:2005. TCVN ISO/IEC 27002:2011 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-10:2010 (EN 71-10 : 2005) về An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 10: Hợp chất hóa học hữu cơ - Chuẩn bị và chiết mẫu

Sample preparation and extraction Lời nói đầu TCVN 6238-10 : 2010 hoàn toàn tương đương với EN 71-10 : 2005. TCVN 6238-10 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 181 An toàn đồ chơi trẻ em biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 6238, An toàn đồ chơi trẻ em,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7973-4:2008 (ISO 13232-4 : 2005) về Mô tô - Quy trình thử và phân tích để nghiên cứu đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để bảo vệ người lái khi đâm xe - Phần 4: Biển số cần đo, thiết bị và quy trình đo

thông đường bộ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7973 (ISO 13232) Mô tô - Qui trình thử và phân tích để nghiên cứu đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để bảo vệ người lái khi đâm xe, gồm các phần sau: - TCVN 7973-1 : 2008 (ISO 13232-1 : 2005) Phần 1: Định

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7981-5:2009 (ISO/TS 17369-5:2005) về Trao đổi siêu dữ liệu và dữ liệu thống kê - Phần 5: Hướng dẫn thực thi các tiêu chuẩn định dạng SDMX

Lời nói đầu TCVN 7981-5:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 17369-5:2005 TCVN 7981-5:2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 154 “Quá trình, các yếu tố dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và hành chính” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12457:2018 (ISO 18538:2015) về Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể - Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phôi nhuyễn thể nuôi

Organization of the United Nations) FBO Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Food Business Operator), thuật ngữ chung cho một cơ sở nào đó trong chuỗi cung ứng thực hiện chế biến, gửi hoặc nhận các đơn vị thương mại hoặc đơn vị logistic liên quan GAqP Thực hành nuôi trồng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12455:2018 (ISO 16741:2015) về Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác - Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác nuôi

phải tạo ra các đơn vị mới và phải gắn cho chúng các ID mới. Như đã nêu ở trên, cách đơn giản nhất để áp dụng UTUI và ULUI là sử dụng mã GS1 SGTIN/EPC và SSCC. Việc này được khuyến nghị nhưng không bắt buộc. Nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn này là các cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo ra TU hoặc LU phải cấp các mã số đơn nhất cho chúng. Mỗi

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12458:2018 (ISO 18539:2015) về Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể - Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể

sản phẩm được gửi đi, phải tạo ra các đơn vị mới và phải gắn cho chúng các ID mới. Như đã nêu ở trên, cách đơn giản nhất để áp dụng UTUI và ULUI là sử dụng mã GS1 SGTIN/EPG và SSCC. Việc này được khuyến nghị nhưng không bắt buộc. Nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn này là các cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo ra TU hoặc LU phải cấp các mã số đơn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12456:2018 (ISO 18537:2015) về Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác - Quy định thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác đánh bắt

cho chúng các ID mới. Như đã nêu ở trên, cách đơn giản nhất để áp dụng UTUI và ULUI là sử dụng mã GS1 SGTIN/EPC và SSCC. Việc này được khuyến nghị nhưng không bắt buộc. Nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn này là các cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo ra TU hoặc LU phải cấp các mã số đơn nhất cho chúng. Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228