Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Lu���t doanh nghi���p 2005 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5952 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 2005/QĐ-BTTTT năm 2015 phê duyệt kế hoạch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2016-2017 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2005/QD-BTTTT,Quyết định 2005 2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tổ chức triển lãm,Triển lãm bản đồ trưng bày tư liệu,Ban Tổ chức triển lãm Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

2

Nghị định 145/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

145/2005/ND-CP,Nghị định 145 2005,Chính phủ,Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước,Chuyển đổi doanh nghiệp,Doanh nghiệp của tổ chức chính trị,Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp,Sửa đổi,Bổ sung,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 307/2005/QĐ-TTG về quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2005 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 25/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 77/2005/QĐ-BNN về "danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hạnh phúc ******** Số: 77/2005/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KNH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-CP ngày

Ban hành: 23/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Thông tư 21/2005/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện chính sách khoa học và công nghệ đối với nông trường quốc doanh, công ty lâm nghiệp quy định tại Nghị định 170/2004/NĐ-CP và Nghị định 200/2004/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH, CÔNG TY LÂM NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 170/2004/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 200/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 22 tháng 6 năm 2000; Căn

Ban hành: 26/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 167/2005/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện; - Căn cứ Quyết định số 133/2005/QĐ-UBND ngày 29/8/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Quy hoạch các địa điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội; - Xét đề nghị của Giám đốc Sở

Ban hành: 31/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

7

Thông tư 25 /2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định 118/2005/NĐ-CP do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2005/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2005/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 04/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông tư 117/2005/TT-BTC hướng dẫn xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết do Bộ Tài chính ban hành

117/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG GIAO DỊCH KINH DOANH GIỮA CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính

Ban hành: 19/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 107/2005/QĐ-UB phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

107/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân; - Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP

Ban hành: 25/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

10

Quyết định 4052/2005/QĐ-UBND về Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

việc thực hiện dự án. Việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo điều 41, 42, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Điều 22: Kinh doanh hạ tầng 1/ Chủ đầu tư được chuyển quyền sử dụng đất gắn liền với hạ tầng của dự án khi dự án đã thực hiện đầy dủ các nội dung theo quyết định phê duyệt dự án. 2/ Chủ

Ban hành: 26/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

11

Nghị định thư số 73/2005/LPQT về việc triển khai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch ký ngày 17/01/1996 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp

Điều ước quốc tế 73 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Triển khai Hiệp định hợp tác du lịch,Việt Nam Pháp,73/2005/LPQT,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 73/2005/LPQT Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2005 Nghị định thư triển khai

Ban hành: 07/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

12

Quyết định 358/2005/QĐ-UB về cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

358/2005/QD-UB,Quyết định 358 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội Doanh nghiệp,Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức,Cho phép thành lập,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 358/2005/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh,

Ban hành: 25/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Điều ước số 107/2005/LPQT về chương trình trao đổi văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học, thông tin đại chúng, thanh niên và thể thao giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Lúc-xăm-bua

trang web: www.culture-routes.lu. Chương trình hợp tác sẽ được thiết lập trực tiếp giữa Viện và các đối tác tương ứng phiá Việt Nam. Khoa học tự nhiên Điều 11: Bên Luxembourg đề nghị hợp tác giữa Viện Bảo tàng Khoa học Tự nhiên với Ban quản lý dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nhằm nâng

Ban hành: 01/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 166/2005/QĐ-UB về việc hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay sau đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước thực hiện đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

hành Luật Khuyến khích đầu tư­ trong n­ước; - Căn cứ Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ; Thông tư số 63/2004/TT-BTC ngày 28/6/2004 và Thông t­ư số 17/2005/TT-BTC ngày 03/3/2005 của Bộ Tài chính về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà n­ước; Căn cứ Nghị quyết số 09/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ban hành: 26/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2009

15

Quyết định 2592/2005/QĐ-BTC về quy trình kết hợp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

niêm yết / đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTDGCK) Cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hoá lựa chọn doanh nghiệp cổ phần hoá có đủ điều kiện niêm yết tại TTGDCK T/p HCM hoặc đủ điều kiện giao dịch tại TTGDCK Hà nội, ra quyết định thực hiện cổ phần hoá đồng thời nêu rõ

Ban hành: 04/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 206/2005/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch kinh phí, danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và hội nhập năm 2005 cho Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình; Căn cứ Công văn số 2864/UB-CNN ngày 17/5/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao Năng suất – Chất lượng và Hội nhập thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005-2006; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 5186/

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

17

Quyết định 99/2005/QĐ-BTC về Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

chính; Căn cứ Nghị định số 125/2005/NĐ-CP ngày 07/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc, Biểu phí

Ban hành: 22/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 196/2005/QĐ-UB về việc tiến hành kê khai, xử lý tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

/QĐ-UB Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH TIẾN HÀNH KÊ KHAI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG LÀ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; - Căn

Ban hành: 23/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2009

19

Quyết định 130/2005/QĐ-UB điều chỉnh Quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp vận tải tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo quyết định 71/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định số 71/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội; - Xét đề nghị của giám đốc Sở Giao thông công chính tại Tờ trình số 634/KH-GTCC ngày 4/8/2005, QUYẾT ĐỊNH Điều I: Điều chỉnh, bổ

Ban hành: 12/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

20

Quyết định 2504/2005/QĐ-BTM về Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

2504/2005/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU, TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định

Ban hành: 10/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38