Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Luật Nhà ở 2005 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 639 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7461:2005 (ISO 2958:1973) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bảo vệ bên ngoài cho ô tô con

TCVN7461:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7461:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TCVN 7461:2005 ISO 2958:1973 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BẢO VỆ BÊN NGOÀI CHO Ô TÔ CON Road vehicles - Exterior protection for passenger cars Lời nói đầu TCVN 7461:2005 tương đương với tiêu chuẩn ISO 2958:1973

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7465:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG) - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN7465:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7465:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7465 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – Ô TÔ LẮP HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ TỰ NHIÊN NÉN (CNG) - YÊU CẦU TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles – Automotive vehicles fitted with specific components for the use

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7464:2005 (ECE 110-02, phần 1) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG) dùng cho ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN7464:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7464:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7464 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ TỰ NHIÊN NÉN (CNG) DÙNG CHO Ô TÔ – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Specific components in fuel

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

4

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 339:2005 về tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN339:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN339:2005,Bộ Xây dựng,Tính năng trong toà nhà,Chỉ số diện tích,Phương pháp tính chỉ số diện tích,Phương pháp tính chỉ số không gian ,TCXDVN 339:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 339:2005 TIÊU CHUẨN TÍNH NĂNG TRONG TOÀ NHÀ - ĐỊNH NGHĨA, PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ DIỆN TÍCH

Ban hành: 08/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7485:2005 (ASTM D 56-02A) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Tag

kiện sát hơn so với điều kiện cân bằng khi hơi trên bề mặt chất lỏng và bản thân chất lỏng được giữ cùng một nhiệt độ. Nếu tiêu chuẩn Yêu cầu kỹ thuật quy định phương pháp thử theo TCVN 7485 : 2005 (ASTM D 56), thì không được đổi sang sử dụng phương pháp ASTM D 3941 hoặc phương pháp khác nếu không được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7488:2005 (ISO 7250 : 1996)về Ecgônômi - Phép đo cơ bản cơ thể người dùng cho thiết kế kỹ thuật

tương đương với ISO 7250 : 1996. TCVN 7488 : 2005 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC 159 "Ecgônômi" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7484:2005 về Vật liệu chịu lửa - Gạch cao alumin

thước cơ bản Kiểu và kích thước cơ bản: theo TCVN 4710 : 1998 và TCXD 350 : 2005. CHÚ THÍCH: Các kích thước khác theo thoả thuận giữa nhà sản xuất và người sử dụng. 5 Yêu cầu kỹ thuật 5.1 Các chỉ tiêu cơ lý Các chỉ tiêu cơ lý của gạch cao alumin tương ứng với cấp gạch (3.1) được quy định Bảng 2. Bảng 2 - Các chỉ

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7515:2005 (ISPM No.4 : 1996 có sửa đổi) về Yêu cầu để thiết lập các vùng không nhiễm dịch hại

dịch hại cụ thể không xuất hiện khi được chứng minh bằng các bằng chứng khoa học, và những nơi thích hợp các điều kiện này sẽ được duy trì một cách chính thức. 3.10. Biện pháp KDTV (phytosanitary measure) Luật pháp, qui định hoặc quy trình chính thức nhằm mục đích ngăn ngừa sự du nhập và/hoặc lan rộng của đối tượng KDTV. 3.11. Quy

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7553:2005 (ISO 668 : 1995) về Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Phân loại, kích thước và khối lượng danh định

1984), Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Bộ phận định vị góc - Đặc tính kỹ thuật TCVN 7552-1 : 2005 (ISO 1496-1 : 1990), Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 1:  Công te nơ vận chuyển hàng thông thường thông dụng. ISO 1496-2, Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 2: Thermal

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7489:2005 (ISO 10551 : 1995) về Ecgônômi - Ecgônômi môi trường nhiệt - Đánh giá ảnh hưởng của môi trường nhiệt bằng thang đánh giá chủ quan

nhiệt do hơi mát B.2.1. Một nhà nghiên cứu ecgônômi tập hợp các đánh giá của 40 người lao động trong điều kiện nhiệt mà họ đã trải qua nơi làm việc. Các giá trị PMV (xem TCVN 7438) nơi làm việc là từ - 1,0 và + 0,9 cho sự phối hợp các hoạt động thể lực khác nhau và có cách nhiệt của quần áo, được quan sát khi đo điều kiện khí hậu.

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7565:2005 về Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa

7565:2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC8 Đóng tầu và công trình biển biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7517:2005 (ISPM No.8 : 1998 , có sửa đổi) về Xác định tình trạng dịch hại trong một vùng

chính thức, mô tả phân loại của chuyên gia b. Điều tra đồng ruộng hoặc nơi sản xuất khác b. Tạp chí khoa học hoặc kỹ thuật để tham khảo c. Nhà khoa học c. Tiêu bản trong bộ sưu tập chung c. Giám sát không định kỳ hoặc ngẫu nhiên đồng ruộng, có thể không xác

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7507:2005 (EN 970 : 1997) về Kiểm tra không phá huỷ mối hàn nóng chảy - Kiểm tra bằng mắt thường

of welds - General rules (Kiểm tra không phá hủy các mối hàn- Các qui tắc chung cho vật liệu kim loại). TCVN 7472 : 2005 (ISO 5817 : 1992 ; EN 25817), Hàn - Các liên kết hàn nóng chảy thép niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn chùm tia) - Mức chất lượng đối với khuyết tật. TCVN 7474 : 2005 (ISO 10042 : 1992; EN 30042), Các liên

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

14

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 362:2005 về quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

15 2 Công viên văn hóa nghỉ ngơi (đa chức năng) 11-14 3 Công viên khu vực (Quận, phường) 10 4 Công viên khu nhà ở 3 5 Vườn dạo 0,5

Ban hành: 05/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7560:2005 (ISO/IEC 14462 : 2004) về Công nghệ thông tin - Mô hình tham chiếu EDI-mở

TCVN7560:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7560:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7560 : 2005 ISO/IEC 14462 : 2004 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - MÔ HÌNH THAM CHIẾU EDI-MỞ Information technology − Open-edi reference model Lời nói đầu TCVN 7660 : 2005 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7516:2005 (ISPM No.6 : 1998, có sửa đổi) về Hướng dẫn giám sát dịch hại

TCVN 7516 : 2005 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F7/SC1 Kiểm dịch thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7482:2005 (ISO 13770 : 1997) về Chai chứa khí bằng hợp kim nhôm - Yêu cầu trong sử dụng để tránh làm nứt cổ và vỏ chai chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7482:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7482:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu sử dụng,Chai chứa khí,Chai chứa khí bằng hợp kim nhôm,Tránh làm nứt cổ và vỏ chai ,TCVN 7482:2005,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7482 : 2005 ISO 13770 : 1997 CHAI CHỨA KHÍ BẰNG HỢP KIM NHÔM - YÊU CẦU TRONG SỬ DỤNG ĐỂ TRÁNH LÀM NỨT CỔ VÀ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14004:2005 (ISO 14004: 2004) về hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

môi trường (3.13) của tổ chức (3.20). Chú thích: Quá trình này không nhất thiết phải được tiến hành một cách đồng thời tất cả các lĩnh vực hoạt động. [TCVN ISO 14001: 2005, 3.2] 3.3. Sự khắc phục (correction) Hành động được tiến hành để loại bỏ sự không phù hợp (3.18) đã được phát hiện. Chú thích: Chấp nhận theo

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7544:2005 về Giầy, ủng cao su - Ủng bằng cao su lưu hóa chống axít, kiềm chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7544:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7544:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ủng bằng cao su lưu hóa,Giầy ủng cao su,TCVN 7544:2005 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7544 : 2005 GIẦY, ỦNG CAO SU - ỦNG BẰNG CAO SU LƯU HÓA CHỐNG AXÍT, KIỀM Rubber footwear – Vulcanized rubber boots with acid, alkaline resistance Lời

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7545:2005 về Giầy, ủng cao su - Ủng bằng cao su lưu hoá chống xăng, dầu, mỡ chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7545:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7545:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ủng bằng cao su lưu hoá ,Giầy ủng cao su,TCVN 7545:2005 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7545 : 2005 GIẦY, ỦNG CAO SU - ỦNG BẰNG CAO SU LƯU HÓA CHỐNG XĂNG, DẦU, MỠ Rubber footwear – Vulcanized rubber boots with oil resistance Lời nói

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125