Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Luật Nhà ở 2005 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1924 công văn

1

Công văn 2005/BXD-QLN điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Savills Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

định của pháp luật về đầu tư. 2. Tại khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007 có quy định: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài được kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản trong phạm vi sau đây: a) Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

3

Công văn số 2005/BXD-TCCB về việc triển khai Pháp lệnh Người tàn tật trong giảng dạy, đào tạo học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, học nghề về xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

hè phố-Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng". - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 266:2002 "Nhà ở- Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng". Luật Xây dựng đã được Quốc Hội thông qua và Chủ tịch nước ký Quyết định công bố, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004 , tại điều

Ban hành: 20/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

4

Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015 thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014 do Bộ Xây dựng ban hành

tiết và hướng dẫn thi hành hai Luật nêu trên được ban hành và có hiệu lực thi hành được áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Nhà ở năm 2005Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 nhưng không được trái với các quy định của Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể như sau: I. Đối với Luật Nhà ở 2014

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

5

Công văn số 132/2005/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc đòi cơ quan thi hành án trả lại tài sản

132/2005/KHXX,Công văn 132 2005,Tòa án nhân dân tối cao,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 132/2005/KHXX V/v: đòi cơ quan thi hành án trả lại tài sản

Ban hành: 13/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Công văn 2029/BXD-HĐXD năm 2020 về giấy tờ cấp giấy phép xây dựng để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

bản số 543/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ thì thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sau ngày 01/7/2006 (là ngày Luật Nhà ở 2005 có hiệu lực thi hành). Tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật Nhà ở 2005 trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì phải có một trong số các loại giấy tờ, trong đó có Giấy phép xây dựng. Tại điểm b khoản 2

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

7

Công văn 5645/TCHQ-TXNK về thuế ô tô nhập khẩu năm 2004-2005 do Tổng cục Hải quan ban hành

5645/TCHQ-TXNK,Công văn 5645 2011,Tổng cục Hải quan,Thuế ô tô nhập khẩu,Thuế ô tô nhập khẩu năm 2004-2005 ,Ô tô nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

8

Công văn số 163/BXD-HDXD về hướng dẫn xin phép xây dựng và pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

163/BXD-HDXD,Công văn 163 2008,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 163/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn xin phép xây dựng và pháp luật về nhà ở

Ban hành: 07/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

9

Công văn 4528/TCT-PC năm 2015 về công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở do Tổng cục Thuế ban hành

cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Điều 492, Bộ luật Dân dự 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/6/2005), có quy định về hình thức hợp đồng thuê nhà ở: “Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2015

10

Công văn 1342/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật nhà ở: các địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội thì căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định yêu cầu chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên có trách nhiệm dành 20% diện

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

11

Công văn số 12060/TNMT-TTDK về việc sử dụng giấy chứng nhận của Luật Nhà ở để cấp cho các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở còn tồn đọng do Sở Tài nguyên và môi trường ban hành

sử dụng giấy chứng nhận của Luật Nhà ở để cấp cho các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở còn tồn đọng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2006 Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận, huyện Thực hiện Công văn số 8999/UBND-ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2007

12

Công văn 08/BXD-QLN trả lời công văn 319/CT-ĐT đề nghị không áp dụng khoản 1 Điều 5 và khoản 3 Điều 83 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhà ở tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

không áp dụng khoản 1 Điều 5 và khoản 3 Điều 83 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhà ở tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Sau khi nghiên cứu công văn và tài liệu gửi kèm, Bộ Xây dựng có ý kiến như

Ban hành: 09/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

13

Công văn 811/TCT-TNCN năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

nhà ở duy nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Điều 18 Luật nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005 quy định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như sau: “7. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bị hư hỏng, rách nát hoặc đã ghi hết trang xác nhận thay đổi thì chủ sở hữu nhà ở được cấp đổi giấy chứng nhận. 2.

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

14

Công văn 38/BXD-QLN năm 2015 thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Nhà ở 2005 quy định về việc tổ chức quản lý việc sử dụng nhà chung cư thông qua mô hình Ban quản trị; Căn cứ quy định tại Điều 50 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trong đó quy định nhà chung cư phải có Ban quản trị; Thực hiện Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

15

Công văn 5401/SXD-QLN&CS về thủ tục hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng ban hành

Sở Xây dựng xin báo cáo bổ sung như sau: - Về thực hiện thực tế: Kể từ khi Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2006) đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã bán theo Nghị định số 61/CP là 50.095 căn hộ, trong đó ước khoảng 1/3 số lượng căn hộ thuộc diện do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, tương đương với khoảng

Ban hành: 25/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

16

Công văn 03/BXD-QLN năm 2015 trả lời Sở Xây dựng Phú Thọ về lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

hành kể từ ngày 1/7/2015. Do vậy, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị phía Nam đồng Lạc Ngàn, phường Tân Dân, TP. Việt Trì như nêu tại văn bản số 14/SXD-QLN của Sở Xây dựng Phú Thọ là phù hợp với quy định của pháp luật nhà ở hiện hành (Luật Nhà ở 2005, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP). Bộ Xây dựng trả lời để Sở Xây dựng Phú Thọ biết và

Ban hành: 28/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2015

17

Công văn 8217/BTP-PLDSKT hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan về việc lập Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 do Bộ Tư pháp ban hành

Tự do - Hạnh phúc ---------------- MẪU SỐ 1 (Dành cho các Bộ, ngành, tổ chức Trung ương) Hà Nội, ngày tháng năm 2012 BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 I. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2012

18

Công văn 47/BXD-QLN hướng dẫn lập Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo Điều 135 Luật Nhà ở năm 2005 việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở các tỉnh, thành phố được quy định như sau: - Căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ ban hành định hướng phát triển nhà ở quốc gia làm cơ sở hoạch định các chính sách cụ

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

19

Công văn 5057/SXD-QLN&CS vướng mắc trong thủ tục hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng ban hành

nhượng sau thời điểm Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006 sẽ không được giải quyết. 2. Về nghĩa vụ tài chính: - Giai đoạn đầu khi triển khai thực hiện thủ tục hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Công văn số 806/BXD-QLN ngày 31/5/1995 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 30/CT-UB-QLĐT ngày 25/9/1997

Ban hành: 16/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

20

Công văn số 659/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Lệ phí trước bạ nhà ở

659/TCT-TS,Công văn 659 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 659/TCT-TS V/v: Lệ phí trước bạ nhà ở Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm

Ban hành: 07/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125