Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Luật Lao động "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 556 công văn

1

Công văn 1006/NGCBQLGD-NG năm 2016 thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1006/NGCBQLGD-NG V/v: thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức,

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

2

Công văn 4644/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2015 về chấn chỉnh việc đưa lao động đi làm giúp việc gia đình tại -rập Xê-út do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4644/LĐTBXH-QLLĐNN V/v chấn chỉnh việc đưa lao động đi làm giúp việc gia đình tại -rập Xê-út Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

3

Công văn 727/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn triển khai Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tác an toàn - vệ sinh lao động (Hướng dẫn tại hoạt động 2.2 của Mục I này); + Thống kê người dân địa phương bị chết do tai nạn lao động (Hướng dẫn tại hoạt động 2.3.a của Mục I này) Bảng 1- Phân bố hoạt động và chỉ tiêu thực hiện Dự án 1 TT Địa phương Tập huấn nâng  cao năng lực quản lý

Ban hành: 05/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

4

Công văn 730/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

chết do tai nạn lao động (Hướng dẫn tại hoạt động 2.3.a của Mục I này) Bảng 1- Phân bổ hoạt động và chỉ tiêu thực hiện Dự án 1 TT Địa phương Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động (số lớp tối đa) Triển khai mẫu về mô hình quản lý an toàn vệ

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

5

Công văn 145/TLĐ năm 2015 giải quyết vướng mắc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước năm 1995 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

5. QĐ cấp sổ trợ cấp BNN năm 1983 (bản sao) 6. BB giám định khả năng, lao động - Bổ sung BB xác minh của LĐLĐ tỉnh về lý do Ô. Tường gián đoạn hưởng t/c BNN - Đ/n xem xét giải quyết. 31. Nguyễn Duy Hồ 1948 (nam) TNLĐ

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

6

Công văn 2379/LĐTBXH-TCCB báo cáo công tác quản lý công, viên chức và người lao động, thu nhập 6 tháng đầu năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

của Chính phủ (biểu mẫu số 02-VC). 2. Công tác thống kê chất lượng công chức, viên chức và lao động thu nhập 6 tháng đầu năm 2016 (tính đến thời Điểm 30/6/2016): a) Đối với Tổng cục Dạy nghề, các Cục, các Vụ, Văn phòng, Dự án và Thanh tra Bộ: Thực hiện chế độ báo cáo chất lượng, cơ cấu đội ngũ công chức và người lao động, báo cáo lao

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

7

Công văn 4033/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

triển khai Chương trình, lớp tập huấn về đấu thầu và quản lý các Dự án). 1.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động a. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực có nguy cơ cao tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ô nhiễm môi trường lao động.

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

8

Công văn 1191/TLĐ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ lao động và thu nhập do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1191/TLĐ V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Lao động và thu nhập Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

9

Công văn 2126/LĐTBXH-KHTC năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển ngành lao động - thương binh xã hội năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

về lao động, người có công và xã hội a. Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án đã ban hành tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức triển khai thực hiện Luật Việc làm; phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động trong nước, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thị

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2014

10

Công văn 4095/SYT-NVY về tăng cường phòng, chống dịch cúm A/H1N1 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4095/SYT-NVY V/v tăng cường phòng, chống dịch cúm A/H1N1. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

11

Công văn 1636/LĐTBXH-PCTNXH năm 2017 xây dựng dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

cáo của các cấp a. Đối với cấp Tỉnh thống kê, báo cáo các mẫu: - CB-T01: Danh sách cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh - CB-T02: Tổng hợp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, chế độ chính sách - CS-T01: Danh sách cơ sở cai nghiện và cơ sở quản lý sau cai thuộc quản lý cấp tỉnh/tp - NN-T01: Tổng hợp kết quả

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

12

Công văn 4016/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Theo nội dung công văn số 1039/CV-VITC-TCHC nêu trên thì ông Phan Tấn Nam Hải về làm việc chính thức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex từ ngày 01/3/2009 (sau ngày 01/01/1995) đến 3/8/2012, khi hợp đồng lao động chấm dứt đúng pháp luật (chấm dứt theo Điều 36, Điều 37, các điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

13

Công văn 2432/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn) với người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Căn cứ vào các quy định nêu trên và nội dung công văn số 237/CV-2014 của Công ty cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam thì: - Trường hợp ông A, người đang hưởng lương hưu hàng

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2014

14

Công văn 2208/LĐTBXH-NC năm 2017 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2208/LĐTBXH-NCC V/v hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2017

15

Công văn 1207/SLĐTBXH-ATLĐ tổng kết, báo cáo 18 năm (1995-2012) thi hành pháp luật an toàn, vệ sinh lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai ban hành

nhận: - Như trên; - UBND tỉnh; - Trưởng BCĐ Chương trình ATVSLĐ tỉnh; - Phòng Lao động - TBXH huyện, TP (t/h); - Giám đốc và phó GĐ khối; - Lưu: VT, TTr, ATLĐ. GIÁM ĐỐC Trịnh Quang Chinh PHỤ LỤC 1 ĐỀ CƯƠNG TỔNG KẾT, BÁO CÁO KẾT QUẢ 18 NĂM (1995 – 2012) THI

Ban hành: 10/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

Ban hành: 08/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2015

17

Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB triệu tập học viên và đăng ký học tiếng Anh năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Trưởng phòng Quan hệ lao động Vụ Lao động - Tiền lương 16 Phạm Thị Quỳnh Hương Chuyên viên Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á Cục Quản lý lao động ngoài nước 17 Nguyễn T. Tuyết Nhung Trưởng Phòng Đài

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

18

Công văn 512/CT-TTHT năm 2017 về chi phí được trừ đối với khoản tiền thưởng năm cho người lao động do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công ty TNHH NCTT Công Nghệ & Bán lẻ GFK Việt Nam Địa chỉ: P706, Lầu 7, C.T Plaza, 60A Trường Sơn, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0308800087 Trả lời văn bản số 03-1216/CV-GFK ngày 12/12/2016 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2017

19

Công văn 77/TCDS-KHTC hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, ghi Phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

09/04/1998. - Ông Nguyễn Văn A không rõ ngày sinh và chỉ nhớ sinh vào tháng 4 năm 1935, thì ghi 00/04/1935. - Bà Lê Thị T trên 50 tuổi chỉ nhớ năm sinh Ất Dậu, CTV xem Bảng đối chiếu năm âm lịch và dương lịch để ghi 00/00/1945. Cột 6 - Dân tộc: ghi tên dân tộc theo Bảng danh mục các dân tộc Việt Nam. Cột 7 - Trình độ học vấn: Ghi lớp

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

20

Công văn 4343/LĐTBXH-TCCB về triệu tập học viên tham gia lớp học tiếng Anh năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4 Phạm Thị Quỳnh Hương Chuyên viên Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á Cục Quản lý lao động ngoài nước 5 Nguyễn T. Tuyết Nhung Trưởng Phòng Đài Loan - Châu Mỹ Cục Quản lý lao động ngoài nước 6

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status