Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" LUAT SI QUAN SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 415 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12536:2018 (ASTM D5681-17) về Thuật ngữ về chất thải và quản lý chất thải

tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). ASTM D1129, Thuật ngữ liên quan đến nước; ASTM D4439, Thuật ngữ về địa kỹ thuật tổng hợp; ASTM D4448, Hướng dẫn lấy mẫu các giếng quan trắc nước ngầm; ASTM D4547, hướng dẫn lấy mẫu chất thải và đất đối với các hợp

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11337:2016 (IEC 61395:1998) về Dây trần tải điện trên không - Quy trình thử nghiệm độ rão đối với dây bện

dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN 6483:1999 (IEC 1089:1991), Dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8772:2017 (ISO/ASTM 51940:2013) về Hướng dẫn đo liều đối với các chương trình phóng thích côn trùng bất dục

tự nhiên. Các loài đích theo chương trình SIT là dịch hại điển hình chủ yếu ảnh hưởng đến nông nghiệp hoặc sức khỏe con người, do đó, cần đảm bảo phép đo liều được chuẩn hóa, trong đó côn trùng được chiếu xạ trước là điều quan trọng đối với ngành nông nghiệp, các luật về nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng và cộng đồng dân cư [3]. Người vận hành

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11819:2017 về Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số - Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI PLUS)

4.4  Xác thực thiết bị 4.5  Trao đổi mã khóa và mã hóa nội dung 4.6  MMI nâng cao 4.7  Các mở rộng của Cl Plus 5  Tổng quan kiểm soát nội dung 5.1  Kiến trúc 5.2  Tổng quan về hành vi giao diện 5.3  Phân cấp mã khóa 5.4  Triển khai mô-đun 5.5. Giới thiệu phương pháp thu hồi (tham khảo) 5.6.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10228:2013 (ISO 11014:2009) về Bản dữ liệu an toàn đối với sản phẩm hóa học – Nội dung và trật tự các phần

sáu phần đối với hành động được nhận dạng trong Chương 19 về quản lý môi trường của hóa chất độc hại. Nó bao gồm hướng dẫn việc chuẩn bị bản dữ liệu an toàn. SDS của một số tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc gia phải được sửa đổi để phù hợp với GHS. Năm 2006 ủy ban rà soát hệ thống ISO 11014-1:1994 và quyết định soát xét tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11911:2017 về Hướng dẫn quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu chung

phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN ISO 9000-2007, Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng. 3  Thuật ngữ, định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ liên quan nêu trong TCVN ISO 9000-2007 và các thuật ngữ sau: 3.1 Cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn (The ready-mixed

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

27

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2013/BGTVT về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 1974), Bộ luật quốc tế về Quản lý khai thác tàu an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm (Bộ luật ISM) đã bổ sung, sửa đổi và các quy định liên quan của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). 2. Hệ thống quản lý an toàn áp dụng cho các tàu như liệt kê dưới đây, và cho Công ty quản lý khai thác các

Ban hành: 06/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6121:2018 (ISO 3960:2017) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số peroxit - Phương pháp xác định điểm kết thúc chuẩn độ iôt (quan sát bằng mắt)

dụng rộng rãi để kiểm soát hàng hóa. Luật thực phẩm quốc gia và quốc tế (bao gồm tiêu chuẩn Codex) thường quy định giới hạn có thể chấp nhận được đối với trị số peroxit. Do vậy, sự bất thường trong các kết quả lặp lại cho thấy có sai số nhẹ giữa các phương pháp chuẩn hóa. Điều quan trọng là có sự phụ thuộc của kết quả vào lượng mẫu sử dụng cho

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10382:2014 về Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan - Thuật ngữ và định nghĩa chung

(Inspection of relics, antiquities, national treasures) Hoạt động được tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa thực hiện nhằm xác định niên đại, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ và những vấn đề khoa học khác liên quan đến di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 2.3.5.6 Niên đại tuyệt đối của hiện vật

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

30

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6687:2000 (ISO 8381 : 1987) về thực phẩm từ sữa dùng cho trẻ nhỏ - xác định hàm lượng chất béo - phương pháp khối lượng của rose – gottlied (phương pháp chuẩn) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6687:2000,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6687:2000,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6687:2000 ,Xác định hàm lượng chất béo,Thực phẩm từ sữa dùng cho trẻ nhỏ,Khối lượng của rose – gottlied,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6687 : 2000 THỰC PHẨM TỪ SỮA DÙNG CHO TRẺ NHỎ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9236-1:2012 về Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam - Phần 1: Giá trị chỉ thị hàm lượng Canxi trao đổi

bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7538-1:2006 (10381-1:2002), Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu. TCVN 7538-2:2005 (10381-2:2002), Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. TCVN 6647:2007 (ISO 11464:2006), Chất lượng đất - Xử lý sơ bộ đất để phân tích

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9236-2:2012 về Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam - Phần 2: Giá trị chỉ thị hàm lượng Magiê trao đổi

dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7538-1:2006 (10381-1:2002), Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu TCVN 7538-2:2005 (10381-2:2002), Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. TCVN 6647:2007 (ISO 11464:2006), Chất lượng đất - Xử lý sơ bộ đất để

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9236-3:2012 về Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam - Phần 3: Giá trị chỉ thị hàm lượng Natri trao đổi

dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7538-1:2006 (10381-1:2002), Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu. TCVN 7538-2:2005 (10381-2:2002), Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. TCVN 6647:2007 (ISO 11464:2006), Chất lượng đất - Xử lý sơ bộ đất để

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10256:2013 (ISO 690:2010) về Thông tin và tư liệu - Hướng dẫn cho các tham chiếu và trích dẫn thư mục đối với các nguồn tin

tọa độ và hệ thống cản điều hướng có thể được đưa ra nếu được xem là quan trọng. 15.5.2. Người tạo lập Đối với tài liệu bản đồ, vai trò của tác giả có thể được chỉ ra trên bản đồ bằng những thuật ngữ như “bởi”, “người vẽ bản đồ”, “biên soạn”, “sửa chữa”, “đề tặng”, “biên tập”, “thiết kế”, “rút ra”, “sao chép”, “thực hiện”, “khắc”, “sửa

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-14:2010 (IEC 80000-14:2008) về Đại lượng và đơn vị - Phần 14: Viễn sinh trắc liên quan đến sinh lý người

dựa trên foot, pound, giây và một số đơn vị liên quan khác. e) Các đơn vị không thuộc SI khác được đưa ra để tham khảo, đặc biệt về hệ số chuyển đổi, được cho trong phụ lục tham khảo khác. 0.3.2. Đơn vị của các đại lượng có thứ nguyên một hay đại lượng không thứ nguyên Đơn vị của đại lượng có thứ nguyên một, còn gọi là đại lượng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

36

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8209:2009 (CAC/RCP 58-2005) về quy phạm thực hành vệ sinh đối với thịt

quả theo dõi và giám sát quần thể động vật và con người và sau đó kiểm tra xem xét và/hoặc sửa đổi các yêu cầu vệ sinh đối với thịt khi cần thiết. xii) Các cơ quan có thẩm quyền cần phải thừa nhận tính tương đương của các biện pháp vệ sinh thay thế nếu thích hợp và phổ biến các biện pháp vệ sinh đối với thịt giúp đạt được các kết quả

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8772:2011 (ISO/ASTM 51940:2004) về Tiêu chuẩn hướng dẫn đo liều đối với các chương trình phóng thích côn trùng bất dục

1.6. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn. Trách nhiệm của người sử dụng tiêu chuẩn này là phải tự xác lập các tiêu chuẩn thích hợp về thực hành an toàn và sức khỏe và xác định khả năng áp dụng các giới hạn luật định trước khi sử dụng. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10844:2015 (ISO 2146:2010) về Thông tin và tư liệu - Dịch vụ đăng ký cho các thư viện và tổ chức liên quan

tố dữ liệu có thể được sử dụng cho mục đích này. Tương tự, các tiêu chuẩn khác tồn tại hoặc đang được xây dựng để đảm bảo cho việc xác định chuẩn tắc các đối tượng đăng ký. Tiêu chuẩn này cung cấp các yếu tố dữ liệu để ghi lại và quản lý các ký hiệu nhận dạng như vậy nhưng không quy định việc sử dụng chúng. THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

39

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17043:2011 (ISO/IEC 17043:2010) về đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo

ban hành báo cáo mới hay báo cáo được sửa đổi cho chương trình thử nghiệm thành thạo phải có các thông tin sau: a) nhận biết duy nhất b) viện dẫn tới báo cáo gốc được thay thế hay sửa đổi c) tuyên bố liên quan đến lý do sửa đổi hay ban hành lại. 4.9. Trao đổi thông tin với các bên tham gia 4.9.1. Nhà cung cấp thử nghiệm

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5660:2010 (CODEX STAN 192-1995, Rev.10-2009) về Tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm

mục đích công nghệ và loại thực phẩm cụ thể có chứa phụ gia thực phẩm đó, có tính đến các loại nguyên liệu, quá trình chế biến và bảo quản sau sản xuất, vận chuyển, xử lý của nhà phân phối, bán lẻ và người tiêu dùng. 3. Nguyên tắc chung đối với việc sử dụng phụ gia thực phẩm Việc sử dụng phụ gia thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn này,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.76.48