Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2403 công văn

1

Công văn số 19/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 343/SXD-TTr ngày 09/10/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-QLN,Công văn 19 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/BXD-QLN V/v: trả lời CV số 343/SXD-TTr ngày 09/10/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Hà

Ban hành: 09/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2009

2

Công văn 19/BXD-QLN hướng dẫn thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

bất động sản theo quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Sở Xây dựng

Ban hành: 30/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

3

Công văn số 19/TCT-KK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

19/TCT-KK,Công văn 19 2009,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 19/TCT-KK V/v kê khai thuế GTGT Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm

Ban hành: 02/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2009

4

Công văn số 19/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, dưới 16 chỗ ngồi do Tổng cục Hải quan ban hành

19/TCHQ-GSQL,Công văn 19 2008,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 19/TCHQ-GSQL V/v: nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2008

5

Công văn số 2008/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 21/06/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN RÚT TIỀN KÝ QUỸ (kèm theo Công văn số 2008/LĐTHXH-QLLĐNN, ngày 21 tháng 6 năm 2004) Căn cứ quy định của Bộ Luật Dân sự; Căn cứ Thông tư số 02/2004/TT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân

Ban hành: 21/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

6

Công văn 5583/TCHQ-TXNK năm 2020 về nhập khẩu máy thở để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

hóa nhập khẩu của Công ty không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH11 ngày 03/6/2008, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2013, khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. Trường hợp mặt hàng máy thở nhập khẩu của Công ty được Bộ Y tế

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

7

Công văn 2012/LĐTBXH-BHXH trả lời Công văn 10/TGPL về khác nhau giữa Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội và điểm 8 Khoản 11 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nhau giữa Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội và điểm 8 Khoản 11 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Từ ngày 01/01/1995 Bộ Luật Lao động có hiệu lực thi hành, theo đó chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo cơ chế mới, cơ chế có đóng-có hưởng. Trước năm 1995, chính

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

8

Công văn 4039/LĐTBXH-BHXH về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 4039/LĐTBXH-BHXH V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: ………………………….…………………………. Sau khi thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát nội dung khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 về thời

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

9

Công văn 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 năm 2008 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

- Hạnh phúc -------------------- Số: 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2008 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM HÌNH SỰ Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng

Ban hành: 19/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

10

Công văn số 2505/BHXH-CĐBHXH về việc chế độ bảo hiểm xã hội theo Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

19/2008/TT-BLĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động. Ngày 23 tháng 9 năm 2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

11

Công văn 1007/BTP-HCTP năm 2013 về giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

01/7/2009 nếu (ngày Luật Quốc tịch 2008) có hiệu lực, các trường hợp này chưa đủ 18 tuổi thì có thể xem xét cho nhập quốc tịch Việt Nam cùng cha mẹ theo quy định của Điều 22. Nếu 07 trường hợp này đã đủ 18 tuổi trở lên thì phải đáp ứng đủ điều kiện xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định Điều 19, 20 của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 2.

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

12

Công văn 2961/BTP-PBGDPL tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 do Bộ Tư pháp ban hành

18 Thực hiện các buổi giao lưu trực tuyến trên mạng internet. 19 Ngày pháp luật PHỤ LỤC V: ĐẦU TƯ KINH PHÍ, CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÔNG TÁC PBGDPL TỪ NĂM 2008

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

13

Công văn 4752/BTC-CST năm 2016 ưu đãi thuế quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP đối với sản phẩm nhôm thỏi và nhôm gia dụng do Bộ Tài chính ban hành

11/12/2008 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo c) Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thực hiện tại địa bàn không

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

15

Công văn 100/BXD-KTQH hướng dẫn Thông tư 19/2008/TT-BXD về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Ban quản lý các Khu công nghiệp, tỉnh Hòa Bình Trả lời công văn số 256/BQLKCN-QLQH ngày 07/10/2010 của Ban quản lý các khu công nghiệp, tỉnh Hòa Bình đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan của

Ban hành: 15/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2010

16

Công văn 4315/BTNMT-PC năm 2020 bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định số 24/2006/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2006. 18. Quyết định 17/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn. 19. Quyết định 18/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

17

Công văn 5887/VKSTC-V14 năm 2019 về giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

BLTTHS năm 2015; mà không áp dụng quy định về việc điều chuyển người bị tạm giữ quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Bởi việc điều chuyển người bị tạm giữ theo quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 từ Buồng tạm giữ của đồn Biên phòng sang cơ sở giam giữ của Công an được thực hiện trong trường hợp:

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

18

Công văn 312/CHC-TTHC về thực hiện quy định Nghị định 08/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hoá chất do Cục Hóa chất ban hành

dẫn Luật Hoá chất Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất có hiệu lực thi hành được gần một năm. Tuy

Ban hành: 26/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

19

Công văn 2765/TCHQ-TXNK năm 2018 hướng dẫn pháp luật về thuế và thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”. Căn cứ khoản 20 Điều 5, Khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12; Theo đó, hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu và áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. II. Về trường hợp thứ hai: 1. Về thủ tục hải quan

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

20

Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015 thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014 do Bộ Xây dựng ban hành

quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Đối với việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị, việc công nhận Ban quản trị được thực hiện theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đối với việc phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì thực hiện

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.76.48