Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54 văn bản

1

Luật xuất bản 2012

Luật 19 2012,Quốc hội,Luật xuất bản 2012,Luật Xuất bản,Xuất bản,Luật xuất bản sửa đổi,Luật xuất bản mới nhất,Luật xuất bản mới ,19/2012/QH13,Thương mại,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

2

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

Luật 19 2008,Quốc hội,Luật Sĩ quan sửa đổi,Luật Quân đội nhân dân,Quân đội nhân dân Việt Nam,Quân đội nhân dân,Sửa đổi,Bổ sung,19/2008/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Luật số: 19/2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

3

Luật cư trú 2020

công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú. 2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này. Điều 12. Nơi cư trú của người chưa thành niên 1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

4

Luật Đầu tư 2020

hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 19. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 20. Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

5

Luật Công nghệ cao 2008

Luật 21 2008,Quốc hội,Luật công nghệ cao,Ươm tạo công nghệ cao,Nhân lực công nghệ cao,Doanh nghiệp công nghệ cao,Hoạt động công nghệ cao,21/2008/QH12 QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 21/2008

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

6

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

Luật 17 2008,Quốc hội,Luật Ban hành Văn bản,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Hiệu lực của văn bản,Ban hành văn bản,Xây dựng ban hành văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,17/2008/QH12 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2008

7

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Luật 24 2008,Quốc hội,Luật Quốc tịch việt Nam,Luật Quốc tịch,Không quốc tịch,Tước quốc tịch,Giữ quốc tịch,Nhập quốc tịch,Trở lại quốc tịch,Mất quốc tịch,24/2008/QH12,Quyền dân sự QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

8

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật 25 2008,Quốc hội,Luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế bắt buộc,Bảo hiểm y tế tự nguyện,Bảo hiểm y tế học sinh,Quỹ bảo hiểm y tế,Người sử dụng lao động,Người lao động,25/2008/QH12,Bảo hiểm QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2008

9

Luật đa dạng sinh học 2008

Luật 20 2008,Quốc hội,Luật đa dạng sinh học,Đa dạng sinh học,Khu bảo tồn thiên nhiên,Bảo tồn đa dạng sinh học,Hệ sinh thái tự nhiên,Loài bị tuyệt chủng trong tự nhiên,Mẫu vật di truyền,20/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

10

Luật cán bộ, công chức 2008

Luật 22 2008,Quốc hội,Luật cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Tuyển dụng công nhân viên chức,Ngạch công chức,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Chế độ cán bộ công chức,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,22/2008/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

11

Luật giao thông đường bộ 2008

Luật 23 2008,Quốc hội,Luật Giao thông đường bộ,Luật Giao thông,Giao thông đường bộ,Công trình đường bộ,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương tiện giao thông,Dải phân cách,Hành lang an toàn đường bộ,Phần đường xe chạy,23/2008/QH12,Giao thông - Vận tải QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

12

Luật thi hành án dân sự 2008

Luật 26 2008,Quốc hội,Luật thi hành án dân sự,Cưỡng chế thi hành án,Thi hành án dân sự,Người được thi hành án,Người phải thi hành án,Thời hiệu yêu cầu thi hành án,Phí thi hành án,Tham gia cưỡng chế thi hành án,26/2008/QH12,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

13

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Luật 10 2008,Quốc hội,Luật Dầu khí,Luật Dầu khí sửa đổi,Hoạt động dầu khí,Hợp đồng dầu khí,Bổ sung,Sửa đổi,10/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 10/2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

14

Luật xuất bản sửa đổi 2008

Luật 12 2008,Quốc hội,Luật xuất bản sửa đổi,Luật Xuất bản,In xuất bản phẩm,Xuất bản phẩm,Nhập khẩu xuất bản phẩm,Kế hoạch xuất bản,Sửa đổi,Bổ sung,12/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Luật số:

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

15

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Luật 13 2008,Quốc hội,Luật Thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Thuế suất thuế giá trị gia tăng,Thu thuế giá trị gia tăng,Giá tính thuế,Cơ sở kinh doanh,Sửa đổi,Bổ sung,13/2008/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

16

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Luật 14 2008,Quốc hội,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thu nhập doanh nghiệp,Ưu đãi thuế,Doanh thu chịu thuế,Doanh thu tính thuế,14/2008/QH12,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

17

Luật năng lượng nguyên tử 2008

Luật 18 2008,Quốc hội,Luật năng lượng nguyên tử,Năng lượng nguyên tử,Vật liệu hạt nhân,Nguồn bức xạ,Nguồn phóng xạ,Dược chất phóng xạ,Đồng vị phóng xạ,18/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2008

18

Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

Luật 11 2008,Quốc hội,Luật hoạt động chữ thập đỏ,Hiến máu nhân đạo,Hoạt động chữ thập đỏ,Sơ cấp cứu ban đầu,Quỹ hoạt động chữ thập đỏ,11/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

19

Luật Cạnh tranh 2018

Luật 23 2018,Quốc hội,Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh,Xử lý vụ việc cạnh tranh,Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh,Tập trung kinh tế ,Hưởng miễn trừ tập trung kinh tế ,Cạnh tranh không lành mạnh,Người tham gia tố tụng cạnh tranh ,Người tiến hành tố tụng cạnh tranh ,23/2018/QH14,Doanh nghiệp,Thương mại QUỐC HỘI --------

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

20

Luật Quy hoạch 2017

quan ngang Bộ và địa phương liên quan điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung quy hoạch được phân công gửi cơ quan lập quy hoạch; e) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến theo quy định tại Điều 19 của Luật này; g) Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện quy hoạch trình Hội đồng thẩm

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193