Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" LUAT QUAN DOI NHAN DAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2698 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12290:2018 (ISO 30408:2016) về Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự

nguyên tắc nào chưa được trao đổi. CHÚ THÍCH: Phụ lục A đưa ra các ví dụ về biểu mẫu. 6.3.4  Phân tích Để đánh giá hiệu lực của toàn bộ hệ thống quản trị nhân sự trong tổ chức, các hoạt động hướng dẫn hành vi của nhân sự trong tổ chức cần được phân tích. Phân tích ban đầu cần: - đảm bảo rằng các chỉ số chính về kết quả thực

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12289:2018 (ISO 30405:2016) về Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng

ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng nhân sự sẵn có cho tổ chức. Những điều này theo đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả quản lý nguồn nhân lực và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của tổ chức. 0.3  Sử dụng tiêu chuẩn này Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho những đối tượng chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng nhân sự. Điều 4 mô tả các quá

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11045:2015 về Hướng dẫn đánh giá cảm quan tại phòng thử nghiệm đối với cá và động vật có vỏ

TCVN11045:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11045:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11045:2015 CAC/GL 31-1999 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN TẠI PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁ VÀ ĐỘNG VẬT CÓ VỎ Guidelines for the sensory evaluation of fish and shellfish in laboratories Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

3 Các tàu biển không thuộc phạm vi nêu ở -1 và các tàu nêu ở -2 trên có thể áp dụng các yêu cầu của Quy chuẩn này nếu chủ tàu có yêu cầu. 1.1.2 Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến các hệ thống kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17021-9:2018 (ISO/IEC TS 17021-9:2016) về Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ

thống quản lý chống hối lộ. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này bổ sung cho TCVN ISO/IEC 17021-1. Cụ thể, tiêu chuẩn này làm rõ các yêu cầu đối với năng lực nhân sự tham gia vào quá trình chứng nhận nêu ở Phụ lục A, TCVN ISO/IEC 17021-1:2015. Các nguyên tắc hướng dẫn trong điều 4, TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 là các yêu cầu cơ bản trong tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-3:2018 (ISO/IEC 17021-3:2017) về Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

cụ thể. Yêu cầu đối với năng lực cho từng chức năng được nêu ở điều 4,5 và 6 và Bảng A.1 viện dẫn đến yêu cầu cụ thể. Bảng A1 - Kiến thức về đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng Kiến thức Chức năng chứng nhận Thẩm xét báo cáo đánh giá và ra quyết định chứng nhận

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TR 14047:2018 (ISO/TR 14047-2012) về Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời của sản phẩm - Hướng dẫn minh họa cách áp dụng TCVN ISO 14044 đối với các tình huống đánh giá tác động

TCVNISO/TR14047:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO/TR 14047:2018 ISO/TR 14047:2012 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI CỦA SẢN PHẨM - HƯỚNG DẪN MINH HỌA CÁCH ÁP DỤNG TCVN ISO 14044 ĐỐI VỚI CÁC TÌNH HUỐNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG Environmental management - Life

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27037:2019 (ISO/IEC 27037:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản các bằng chứng số

biệt quan trọng đối với DEFR để xác định đúng các nỗ lực cần ưu tiên khi quan tâm về vấn đề thời gian và chi phí. CHÚ THÍCH: DEFR nên đảm bảo việc tập hợp các bằng chứng số tiềm năng phù hợp với luật pháp, quy định, yêu cầu trong từng trường hợp cụ thể. Tất cả các quy trình được sử dụng bởi DEFR và DES cần được xác nhận tính hợp lệ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10687-22:2018 về Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp

liệu cập nhật có ảnh hưởng bởi những sửa đổi này phải được cung cấp; và - tổ chức chứng nhận phải thực hiện vận hành và bảo trì, xem 9.16 để kiểm tra xem hệ thống lắp đặt tuabin gió cụ thể hoặc dự án tuabin gió tại vị trí cụ thể có vận hành và bảo trì phù hợp với hướng dẫn liên quan được đề cập trong tài liệu thiết kế và đáp ứng việc giám sát

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12134:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận

9000:2015), Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng TCVN ISO 19011 (ISO 19011), Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý TCVN ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004), Đánh giá sự phù hợp - Từ vựng và các nguyên tắc chung TCVN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012), Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12291:2018 (ISO 30409:2016) về Quản lý nguồn nhân lực - Hoạch định lực lượng lao động

lượng lao động (3.3) thường diễn ra trong một khoảng thời gian xác định, thống nhất với chiến lược của tổ chức. CHÚ THÍCH: Phạm vi hoạch định có thể bao gồm việc xác định các đánh giá đối với lực lượng lao động (3.1) và đối sánh chuẩn, khung chính sách nhân sự và các quá trình liên quan đến mục tiêu chiến lược tổ chức hiện tại và trong

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

- Các ống dẫn trong nhà máy điện nguyên tử và lò phản ứng hạt nhân. - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng trong nhà máy điện. 1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng đối với: 1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng đường ống dẫn quy định tại Mục 1.1 của Quy chuẩn này. 1.2.2.

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12851:2019 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc

được gọi tắt là “chứng nhận” và tổ chức đánh giá sự phù hợp bên thứ ba được gọi là “tổ chức chứng nhận”. CHÚ THÍCH 2: Tổ chức chứng nhận có thể là tổ chức thuộc chính phủ hoặc phi chính phủ (có hoặc không có thẩm quyền quản lý). 2  Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12288:2018 (ISO 30400:2016) về Quản lý nguồn nhân lực – Từ vựng

này sử dụng cho: - người hành nghề nhân sự; - chuyên gia và sinh viên học thuật; - người biên soạn các tiêu chuẩn liên quan; - các bên liên quan trong tổ chức, bất kể quy mô và loại hình tổ chức; - tổ chức công đoàn, ban đại diện công nhân viên, đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động khác; - những đối

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10004:2015 (ISO 10004:2012) về Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn theo dõi và đo lường

quả hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Thông tin về sự thỏa mãn của khách hàng (cả tích cực và tiêu cực) có thể hướng dẫn tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan tới việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thông tin này cũng có thể giúp tổ chức hiểu và giải quyết sự mong đợi của khách hàng, hay những vấn đề liên quan tới cảm nhận của

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT về Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân

GIÁ TUÂN THỦ.. 16 4.    QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ.. 16 5.    TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN.. 16 6.    TỔ CHỨC THỰC HIỆN.. 17 PHỤ LỤC A (Quy định) Mô hình dữ liệu công dân. 18 PHỤ LỤC B (Quy định) Quy tắc chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân sang lược đồ dữ liệu công dân 19 PHỤ LỤC C (Quy định) Lược đồ dữ liệu công

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19011:2018 (ISO 19011:2018) về Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản

hai). Tiêu chuẩn này cũng có thể hữu ích đối với các cuộc đánh giá bên ngoài được tiến hành với mục đích khác với mục đích chứng nhận hệ thống quản lý của bên thứ ba. TCVN ISO/IEC 17021-1 đưa ra các yêu cầu đối với việc đánh giá các hệ thống quản lý cho chứng nhận của bên thứ ba; tiêu chuẩn này có thể cung cấp hướng dẫn bổ sung hữu ích (xem

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12376:2018 về Nguyên tắc và hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý nguy cơ vi sinh vật

được sử dụng cùng với các nguyên tắc phân tích nguy cơ để áp dụng trong khung của Codex quốc tế2) và TCVN 11394:2016 (CAC/GL 30-1999 with Amendment 2014) Nguyên tắc và hướng dẫn đánh giá nguy cơ vi sinh đối với thực phẩm. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến MRM được khuyến khích sử dụng các hướng dẫn này cùng với thông tin kỹ thuật do WHO và FAO,

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-3:2015 (ISO/IEC 17021-3:2015) về Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

bao gồm một loạt các lĩnh vực kỹ thuật có liên quan. 5.6  Sản phẩm, quá trình và tổ chức của khách hàng Nhân sự tham gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phải có kiến thức về: a) thuật ngữ và công nghệ cụ thể đối với lĩnh vực kỹ thuật; b) các yêu cầu luật định và chế định áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đối với

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27006:2017 (ISO/IEC 27006:2015) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin

7.1.2.2  Yêu cầu về năng lực đối với trưởng đoàn đánh giá ISMS Ngoài các yêu cầu trong 7.1.2.1, trưởng đoàn đánh giá phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây, và điều đó phải được chứng minh trong các cuộc đánh giá có sự hướng dẫn và giám sát: a) có kiến thức và kỹ năng quản lý quy trình đánh giá chứng nhận và đoàn đánh giá; b) chứng minh

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108