Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" LUAT 40 2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 44 văn bản

1

Luật Kiến trúc 2019

Luật 40 2019,Quốc hội,Kiến trúc,Công trình kiến trúc,Quản lý kiến trúc,40/2019/QH14,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 40/2019/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

2

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Luật 40 2009,Quốc hội,Luật khám bệnh chữa bệnh,Năm 2009,40/2009/QH12,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 40/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

3

Luật viễn thông năm 2009

Luật 41 2009,Quốc hội,Luật viễn thông,Năm 2009,41/2009/QH12,Công nghệ thông tin QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 41/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

4

Luật Đầu tư 2020

Luật 61 2020,Quốc hội,Hoạt động nhà đầu tư nước ngoài ,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,Luật Đầu tư 2020,Luật Đầu tư số 61/2020/QH14,61/2020/QH14,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

5

Luật thuế tài nguyên năm 2009

Luật 45 2009,Quốc hội,Luật thuế tài nguyên,Năm 2009,45/2009/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 45/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

6

Luật dân quân tự vệ năm 2009

Luật 43 2009,Quốc hội,Luật dân quân tự vệ,Năm 2009,43/2009/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 43/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

7

Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Luật 31 2009,Quốc hội,Luật điện ảnh sửa đổi,Luật điện ảnh,Sản xuất phim,Cơ sở sản xuất phim,Kịch bản phân cảnh,Sửa đổi,Bổ sung,31/2009/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 31/2009

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

8

Luật Quản lý nợ công 2009

Luật 29 2009,Quốc hội,Luật quản lý nợ công,Quản lý nợ công,Vay nước ngoài,Hạn mức vay,Nợ nước ngoài của quốc gia,29/2009/QH12,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 29/2009

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

9

Luật Lý lịch tư pháp 2009

Luật 28 2009,Quốc hội,Luật lý lịch tư pháp,Lý lịch tư pháp,Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp,Lập lý lịch tư pháp,Phiếu lý lịch tư pháp,Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp,Cấp Phiếu lý lịch tư pháp,Thông tin lý lịch tư pháp,28/2009/QH12,Quyền dân sự QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

10

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Luật 30 2009,Quốc hội,Luật quy hoạch đô thị,Quy hoạch đô thị,Khu đô thị mới,Quản lý quy hoạch đô thị,Cảnh quan đô thị,Không gian đô thị,Kiến trúc đô thị,30/2009/QH12,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

11

Luật giáo dục 2019

nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục vụ Nhân dân. Điều 40. Tổ chức và hoạt động giáo dục đại học Tổ chức và hoạt động giáo dục đại học được thực hiện theo quy định của Luật này và Luật Giáo dục đại học. Mục 2. GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Điều 41. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên Giáo dục

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

12

Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

Luật 42 2009,Quốc hội,Luật tần số vô tuyến điện,Năm 2009,42/2009/QH12,Công nghệ thông tin QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 42/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

Luật 35 2009,Quốc hội,Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Trách nhiệm bồi thường,Người bị thiệt hại,Người thi hành công vụ,Thời hiệu yêu cầu bồi thường,35/2009/QH12,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

14

Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Luật 32 2009,Quốc hội,Luật di sản văn hóa sửa đổi,Luật di sản văn hóa,Luật di sản,Di sản văn hóa phi vật thể,Di tích lịch sử-văn hóa,Xếp hạng di tích,Sửa đổi,Bổ sung,32/2009/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

15

Luật Cạnh tranh 2018

Luật 23 2018,Quốc hội,Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh,Xử lý vụ việc cạnh tranh,Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh,Tập trung kinh tế ,Hưởng miễn trừ tập trung kinh tế ,Cạnh tranh không lành mạnh,Người tham gia tố tụng cạnh tranh ,Người tiến hành tố tụng cạnh tranh ,23/2018/QH14,Doanh nghiệp,Thương mại QUỐC HỘI --------

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

16

Luật Quy hoạch 2017

được công bố theo hình thức quy định tại Điều 40 của Luật này. Điều 39. Trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 3. Bộ, cơ quan

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

17

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

Luật 38 2009,Quốc hội,Luật đầu tư xây dựng sửa đổi,Đầu tư xây dựng cơ bản,Xây dựng công trình,Dự án đầu tư,Thiết kế xây dựng,Sửa đổi,Bổ sung,38/2009/QH12,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

18

Luật Dân quân tự vệ 2019

. Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ Điều 40. Trách nhiệm của Chính phủ 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ. 2. Nội dung quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ bao gồm: a) Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Dân quân tự vệ;

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

19

Luật Nhà ở 2014

Luật 65 2014,Quốc hội,Luật nhà ở,Luật Nhà ở năm 2014,Nhà ở,Quản lý nhà ở,65/2014/QH13,Bất động sản QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

20

Luật Thi hành án hình sự 2019

Luật 41 2019,Quốc hội,Thi hành án ,Thi hành án hình sự ,Luật thi hành án hình sự ,41/2019/QH14,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 41/2019/QH14

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.120.26