Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" LUAT 22 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47 văn bản

1

Luật cán bộ, công chức 2008

Luật 22 2008,Quốc hội,Luật cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Tuyển dụng công nhân viên chức,Ngạch công chức,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Chế độ cán bộ công chức,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,22/2008/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

2

Luật Đầu tư 2020

Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. 21. Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh . 22. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

3

Luật Công nghệ cao 2008

Luật 21 2008,Quốc hội,Luật công nghệ cao,Ươm tạo công nghệ cao,Nhân lực công nghệ cao,Doanh nghiệp công nghệ cao,Hoạt động công nghệ cao,21/2008/QH12 QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 21/2008

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

4

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

Luật 17 2008,Quốc hội,Luật Ban hành Văn bản,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Hiệu lực của văn bản,Ban hành văn bản,Xây dựng ban hành văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,17/2008/QH12 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2008

5

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật 25 2008,Quốc hội,Luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế bắt buộc,Bảo hiểm y tế tự nguyện,Bảo hiểm y tế học sinh,Quỹ bảo hiểm y tế,Người sử dụng lao động,Người lao động,25/2008/QH12,Bảo hiểm QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2008

6

Luật giao thông đường bộ 2008

Luật 23 2008,Quốc hội,Luật Giao thông đường bộ,Luật Giao thông,Giao thông đường bộ,Công trình đường bộ,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương tiện giao thông,Dải phân cách,Hành lang an toàn đường bộ,Phần đường xe chạy,23/2008/QH12,Giao thông - Vận tải QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

7

Luật đa dạng sinh học 2008

Luật 20 2008,Quốc hội,Luật đa dạng sinh học,Đa dạng sinh học,Khu bảo tồn thiên nhiên,Bảo tồn đa dạng sinh học,Hệ sinh thái tự nhiên,Loài bị tuyệt chủng trong tự nhiên,Mẫu vật di truyền,20/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

8

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Luật 24 2008,Quốc hội,Luật Quốc tịch việt Nam,Luật Quốc tịch,Không quốc tịch,Tước quốc tịch,Giữ quốc tịch,Nhập quốc tịch,Trở lại quốc tịch,Mất quốc tịch,24/2008/QH12,Quyền dân sự QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

9

Luật thi hành án dân sự 2008

Luật 26 2008,Quốc hội,Luật thi hành án dân sự,Cưỡng chế thi hành án,Thi hành án dân sự,Người được thi hành án,Người phải thi hành án,Thời hiệu yêu cầu thi hành án,Phí thi hành án,Tham gia cưỡng chế thi hành án,26/2008/QH12,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

10

Luật xuất bản sửa đổi 2008

Luật 12 2008,Quốc hội,Luật xuất bản sửa đổi,Luật Xuất bản,In xuất bản phẩm,Xuất bản phẩm,Nhập khẩu xuất bản phẩm,Kế hoạch xuất bản,Sửa đổi,Bổ sung,12/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Luật số:

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

11

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Luật 10 2008,Quốc hội,Luật Dầu khí,Luật Dầu khí sửa đổi,Hoạt động dầu khí,Hợp đồng dầu khí,Bổ sung,Sửa đổi,10/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 10/2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

12

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Luật 13 2008,Quốc hội,Luật Thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Thuế suất thuế giá trị gia tăng,Thu thuế giá trị gia tăng,Giá tính thuế,Cơ sở kinh doanh,Sửa đổi,Bổ sung,13/2008/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

13

Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

Luật 11 2008,Quốc hội,Luật hoạt động chữ thập đỏ,Hiến máu nhân đạo,Hoạt động chữ thập đỏ,Sơ cấp cứu ban đầu,Quỹ hoạt động chữ thập đỏ,11/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

14

Luật năng lượng nguyên tử 2008

Luật 18 2008,Quốc hội,Luật năng lượng nguyên tử,Năng lượng nguyên tử,Vật liệu hạt nhân,Nguồn bức xạ,Nguồn phóng xạ,Dược chất phóng xạ,Đồng vị phóng xạ,18/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2008

15

Luật Cạnh tranh 2018

Luật 23 2018,Quốc hội,Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh,Xử lý vụ việc cạnh tranh,Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh,Tập trung kinh tế ,Hưởng miễn trừ tập trung kinh tế ,Cạnh tranh không lành mạnh,Người tham gia tố tụng cạnh tranh ,Người tiến hành tố tụng cạnh tranh ,23/2018/QH14,Doanh nghiệp,Thương mại QUỐC HỘI --------

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

16

Luật Quy hoạch 2017

Điều 37. Nội dung quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch Nội dung quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch bao gồm các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 2 Điều 22, khoản 2 Điều 23, khoản 2 Điều 24, các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 25, khoản 2 Điều 26 và khoản 2 Điều 27 của Luật này tương ứng với từng loại quy hoạch. Mục 3. CÔNG BỐ VÀ CUNG CẤP

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

17

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Luật 15 2008,Quốc hội,Luật trưng mua trưng dụng tài sản,Trưng mua trưng dụng tài sản,Trưng mua tài sản,Trưng dụng tài sản,Người có tài sản trưng dụng,Người có tài sản trưng mua,15/2008/QH12,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

18

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Luật 09 2008,Quốc hội,Tài sản nhà nước,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Quản lý tài sản nhà nước,Sử dụng tài sản nhà nước,Mua sắm tài sản nhà nước,09/2008/QH12,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

19

Luật thống kê 2015

kê quốc gia và đáp ứng yêu cầu quản lý của bộ, ngành. 2. Chỉ tiêu thống kê bộ, ngành được điều chỉnh, bổ sung phải được cơ quan thống kê trung ương thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê trước khi ban hành. Việc thẩm định được thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Luật này. Điều 22. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp

Ban hành: 23/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

20

Luật Dân quân tự vệ 2019

Luật 48 2019,Quốc hội,Dân quân tự vệ,Luật dân quân tự vệ,Phổ biến Luật Dân quân tự vệ ,48/2019/QH14,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 48/2019/QH14 Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159