Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LAO DONG - TIEN LUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10141 công văn

1

Công văn 470/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 về giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi do Cục Quan hệ lao động - Tiền lương ban hành

470/QHLDTL-CSLD,Công văn 470,Cục Quan hệ lao độngTiền lương,Giao kết hợp đồng lao động,Hợp đồng lao động,Ký hợp đồng lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNGTIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

2

Công văn 4693/SLĐTBXH-LĐ về tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ lao động – tiền lương, bảo hiểm xã hội do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4693/SLDTBXH-LD,Công văn 4693,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------- Số: 4693/SLĐTBXH-LĐ

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2009

3

Công văn 1333/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1333/LDTBXH-QHLDTL,Công văn 1333 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quản lý lao động,Lao động Tiền lương,Tiền thù lao,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

4

Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 về nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4811/LDTBXH-QHLDTL,Công văn 4811 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tiền lương,Tiền thưởng,Người lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

5

Công văn 4455/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2018 thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4455/LDTBXH-QHLDTL,Công văn 4455 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cơ chế quản lý lao động,Chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng ,Quy trình quản lý Lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

6

Công văn 138/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về xử lý kỷ luật lao động do Cục Quan hệ lao độngTiền lương ban hành

138/QHLDTL-CSLD,Công văn 138 2019,Cục Quan hệ lao độngTiền l,Xử lý kỷ luật lao động,Kỷ luật lao động,Áp dụng kỷ luật lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNGTIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

7

Công văn 5445/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2017 về đôn đốc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

5445/LDTBXH-QHLDTL,Công văn 5445 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quản lý lao động tiền lương tiền thưởng ,Quản lý lao động,Chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

8

Công văn 241/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 thực hiện hợp đồng lao động do Cục Quan hệ lao độngTiền lương ban hành

241/QHLDTL-CSLD,Công văn 241 2018,Cục Quan hệ lao độngTiền l,Hợp đồng lao động,Giao kết hợp đồng lao động,Lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNGTIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

9

Công văn 395/QHLĐTL-TL năm 2018 về vướng mắc trong lĩnh vực lao động, tiền lương do Cục Quan hệ lao độngTiền lương ban hành

395/QHLDTL-TL,Công văn 395 2018,Cục Quan hệ lao độngTiền l,Lao động Tiền lương,Lĩnh vực lao động,Quản lý tiền lương,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNGTIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

10

Công văn 156/QHLĐTL-TL năm 2019 về tiền lương nghỉ hàng năm, nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương do Cục Quan hệ lao độngTiền lương ban hành

156/QHLDTL-TL,Công văn 156 2019,Cục Quan hệ lao độngTiền l,Chế độ tiền lương,Nghỉ hàng năm,Ngày nghỉ có hưởng lương ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNGTIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

11

Công văn 246/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 về tiền lương làm thêm giờ của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

246/LDTBXH-QHLDTL,Công văn 246 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tiền lương làm thêm giờ,Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm,Người lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

12

Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH năm 2018 thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4640/LDTBXH-BHXH,Công văn 4640 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ tiền lương,Bảo hiểm xã hội,Người lao động,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2018

13

Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4737/LDTBXH-TCCB,Công văn 4737 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công chức viên chức,Tiền lương cán bộ công chức viên chức,Chế độ tiền lương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

14

Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL về tiền lương kế hoạch năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

5142/LDTBXH-QHLDTL,Công văn 5142 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quỹ tiền lương kế hoạch ,Chi tiền lương,Tiền lương,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

15

Công văn 254/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Quan hệ lao độngTiền lương ban hành

254/QHLDTL-CSLD,Công văn 254 2019,Cục Quan hệ lao độngTiền l,Chấm dứt ,Chấm dứt hợp đồng lao động,Hợp đồng lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNGTIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

16

Công văn 277/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Quan hệ lao độngTiền lương ban hành

277/QHLDTL-CSLD,Công văn 277,Cục Quan hệ lao độngTiền lương,Cấp phép hoạt động ,Thuê lao động,Trả lời kiến nghị,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNGTIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

17

Công văn 38885/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

38885/SLDTBXH-LD,Công văn 38885 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiền lương,Kế hoạch thưởng Tết ,Tiền thưởng,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

18

Công văn 442/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động do Cục Quan hệ lao độngTiền lương ban hành

442/QHLDTL-CSLD,Công văn 442 2019,Cục Quan hệ lao độngTiền l,Khoản trợ cấp mất việc làm,Chế độ trợ cấp mất việc làm,Lao động mất việc làm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNGTIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

19

Công văn 379/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về hiệu lực của quy định về chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động do Cục Quan hệ lao độngTiền lương ban hành

379/QHLDTL-CSLD,Công văn 379 2019,Cục Quan hệ lao độngTiền l,Chế độ trợ cấp mất việc làm,Chi trợ cấp mất việc làm,Trợ cấp mất việc làm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNGTIỀN LƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

20

Công văn 372/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về hướng dẫn quy định pháp luật lao động do Cục Quan hệ lao độngTiền lương ban hành

372/QHLDTL-CSLD,Công văn 372 2019,Cục Quan hệ lao độngTiền l,Áp dụng pháp luật lao động,Hướng dẫn pháp luật lao động ,Thực hiện pháp luật lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNGTIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.247