Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" KINH PHI BOI THUONG HO TRO TAI DINH CU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2347 công văn

1

Công văn 9024/VPCP-NN năm 2019 về chi phí bồi thường, hỗ trợtái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

9024/VPCP-NN,Công văn 9024 2019,Văn phòng Chính phủ,Hỗ trợ tái định cư,Chi phí bồi thường,Dự án thủy điện,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9024/VPCP-NN V/v chi phí

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

2

Công văn 55166/CT-HTr năm 2015 xác định chi phí được trừ đối với khoản chi bồi thường hỗ trợ, tái định cư do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

55166/CT-HTr,Công văn 55166,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trả lời chính sách thuế Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Xác định chi phí được trừ ,Khoản chi bồi thường hỗ trợ,Chính sách thuế khoản chi tái định cư,Bồi thường hỗ trợ tái định cư ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

3

Công văn 2021/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí lập, quản lý dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành

-------------------- Số: 2021/BXD-KTXD V/v: chi phí lập dự án và chi phí quản lý dự án đối với dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: Ban quản dự án Đầu tư xây dựng - UBND thành phố Cần Thơ Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 939/BQLDA-KHTĐ ngày

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2015

4

Công văn 4856/UBND-ĐTMT năm 2014 giải pháp để hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợtái định cư Dự án sử dụng vốn ngân sách có Phương án bồi thường, hỗ trợtái định cư đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pháp để hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợtái định cư các Dự án sử dụng vốn ngân sách có Phương án bồi thường, hỗ trợtái định cư đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2014 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2014 Kính gửi: - Hội đồng Thẩm định bồi thường

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

5

Công văn 2421/TCT-CS về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư kinh phí đã ứng trả vào tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư kinh phí đã ứng trả vào tiền thuê đất Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng Trả lời Công văn số 719/CT-THNVDT ngày 09/06/2010 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cưkinh phí đã

Ban hành: 07/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2010

6

Công văn 75439/CT-TTHT năm 2018 về chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng kinh tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và

Ban hành: 13/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

7

Công văn 3732/BNN-XD năm 2017 triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư mở mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 3732/BNN-XD V/v triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở mới sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đầu tư. Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố Hiện nay, Quốc hội đã thông qua danh mục

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

8

Công văn 18820/BTC-ĐT năm 2015 hướng dẫn kiểm soát chi trường hợp chủ đầu tư hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợtái định cư do Bộ Tài chính ban hành

lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất. Cùng với việc lập phương án bồi thường, hỗ trợtái định cư, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (Trung tâm phát triển quỹ đất) căn cứ mức trích kinh phí quy định tại Khoản 4 Điều 3,

Ban hành: 17/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

9

Công văn 1900/BXD-KTXD điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án “Bồi thường, hỗ trợtái định cư Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê” do Bộ Xây dựng ban hành

mỏ sắt Thạch Khê” Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Bộ Xây dựng nhận được Báo cáo số 284/UBND-GT ngày 27/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giải trình việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án “Bồi thường, hỗ trợtái định cư Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê”

Ban hành: 08/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2011

10

Công văn 9443/BCT-TC năm 2018 về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

cho phép sử dụng 3.600 tỷ đồng vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp chi cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của EVN để hỗ trợ: a) Tỉnh Sơn La 1.100 tỷ đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La) tỉnh Sơn La; b) Tỉnh Hòa Bình 1.136

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

11

Công văn 7102/VPCP-KTTH năm 2014 về chính sách thuế đối với khoản bồi thường, hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 7102/VPCP-KTTH V/v chính sách thuế đối với khoản bồi thường, hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Công Thương. Xét đề nghị

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2014

12

Công văn 443/TCT-CS ghi thu, chi tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

theo quy định của Pháp luật về đất đai nếu thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

13

Công văn 11504/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

nhập chịu thuế của diện tích đất chuyển quyền; bao gồm: Chi phí đường giao thông nội bộ; khuôn viên cây xanh; chi phí đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước; trạm biến thế điện; chi phí bồi thường về tài sản trên đất; Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

14

Công văn 8831/BNN-KTHT năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thủy điện theo Biểu số 2 đính kèm) 3. Về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư a) Theo Quy hoạch chi tiết Khu, điểm tái định cư được duyệt - Tổng số phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư là: ……. phương án, với tổng kinh phí là ……… triệu đồng; - Tổng số hộ, tổ chức, cơ quan được bồi thường, hỗ trợ tái định cư là: ......hộ

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

15

Công văn 3109/VPCP-CN năm 2017 xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn, giai đoạn 1 Chợ Mới - Chợ Chu do Văn phòng Chính phủ ban hành

phần chênh lệch (nếu có) để bổ sung vào kinh phí đầu tư của Dự án theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014. 2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan, khi phối hợp với các địa phương lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện chi trả tiền bồi thường, cần xác định

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

16

Công văn 9558/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế khoản tiền bồi thường, hỗ trợ di dời nhà xưởng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác. Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo

Ban hành: 21/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

17

Công văn 2728/TCT-CS năm 2016 về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

định: “Điều 15. Chi trả bồi thường, hỗ trợtái định cư 1. Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định kinh phí tổ chức thực

Ban hành: 20/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

18

Công văn 2792/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền nhận bồi thường, hỗ trợ do Tổng cục Thuế ban hành

2792/TCT-CS,Công văn 2792 2016,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Bồi thường hỗ trợ,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

19

Công văn 3067/STNMT-CCQLĐĐ năm 2014 hướng dẫn thủ tục thu hồi, bồi thường hỗ trợtái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Bình Thuận ban hành

hồi, bồi thường hỗ trợtái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013. Bình Thuận, ngày 27 tháng 8 năm 2014 Kính gửi: - Các Sở, ngành thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. Căn cứ Luật Đất đai năm

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

20

Công văn 3267/TCT-CS năm 2016 khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2011) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “4. Trường hợp người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkinh phí

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.23.15