Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" KHU HONG QUANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12461 văn bản

1

Nghị Quyết về việc sáp nhập huyện Đông Triều, thuộc tỉnh Hải Dương vào khu Hồng Quảng do Quốc hội ban hành

Khongso, Nghị quyết Khongso, Quốc hội, Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1961 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SÁT NHẬP HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, THUỘC TỈNH HẢI DƯƠNG, VÀO KHU HỒNG QUẢNG QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM

Ban hành: 27/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Sắc lệnh số 094/SL về việc để ông Bùi Thuỷ được từ chức Uỷ viên UBHC Khu Hồng Quảng do Chủ tịch nước ban hành

định ông Bùi Thuỷ làm Uỷ viên Uỷ ban hành chính Khu Hồng Quảng; Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bội Nội vụ, RA SẮC LỆNH Điều 1: Ông Bùi Thuỷ được từ chức Uỷ viên Uỷ ban hành chính Khu Hồng Quảng để đi nhận công tác khác. Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)

Ban hành: 01/12/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

3

Sắc lệnh số 227/SL về việc chỉ định các ông vào Ủy ban kháng chiến hành chính khu Hồng Quảng do Chủ tịch nước ban hành

ông có tên sau đây vào Uỷ ban hành chính Khu Hồng Quảng: - Nguyễn Ngọc Đàm, nguyên Chủ tịch đặc khu Hồng Gai: Chủ tịch - Phạm Hoành, nguyên Chính trị viên dân quân đặc khu Hồng Gai: Phó Chủ tịch - Hoàng Lương, nguyên Uỷ viên Uỷ ban hành chính Quang Yên: Uỷ viên - Bùi Thuỷ, cán bộ công đoàn Quang Yên: Uỷ viên - Lê Văn Cơ, Bác sĩ:

Ban hành: 29/04/1955

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

4

Nghị Quyết về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng và sáp nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh, huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc do Quốc hội ban hành

Khongso, Nghị quyết Khongso, Quốc hội, Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1963 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỢP NHẤT TỈNH HẢI NINH VÀ KHU HỒNG QUẢNG, VÀ SÁT NHẬP XÃ HỮU SẢN THUỘC HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH HẢI

Ban hành: 30/10/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

5

Sắc lệnh số 35/SL về việc cho ông Nguyễn Ngọc Đàm từ chức Chủ tịch UBKC Hồng Quảng và chỉ định các ông vào Ủy ban hành chính khu Hồng Quảng do Chủ tịch nước ban hành

LỆNH: Điều 1 Ông Nguyễn Ngọc Đàm được từ chức Chủ tịch Uỷ Ban hành chính khu Hồng Quảng để đi nhận công tác khác. Ông Trịnh Nguyên được từ chức Uỷ viên Uỷ Ban hành chính khu Hồng Quảng để đi nhận công tác khác. Điều 2 Nay chỉ định: Ông Nguyễn Chân và Ông Phạm Văn Khang, làm Uỷ viên Uỷ ban Hành chính khu Hồng Quảng. Điều 3 Bộ

Ban hành: 08/07/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

6

Thông tư 21-LB/YT/CN/TT năm 1960 thống nhất quản lý các bệnh viện mỏ than khu Hồng Quảng về Bộ Y tế do Bộ Y Tế- Bộ Công nghiệp nặng ban hành.

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 1960 THÔNG TƯ VỀ VIỆC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ CÁC BỆNH VIỆN MỎ THAN KHU HỒNG QUẢNG VỀ BỘ Y TẾ Sau khi tiếp quản khu 300 ngày, bệnh viện Hồng gai thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tổng giám đốc mỏ than Hồng gai, rồi kế đến Ban Giám đốc xí nghiệp than Hồng gai. Đi đôi với việc khôi

Ban hành: 23/09/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

7

Quyết định 229-QĐ năm 1960 về việc thành lập chi điếm Ngân hàng Cửa Ông và chi điếm Ngân hàng Uông Bí thuộc Khu Hồng Quảng do Tổng Giám đốc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành

LẬP CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG CỬA ÔNG VÀ CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG UÔNG BÍ THUỘC KHU HỒNG QUẢNG TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 06-05-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 94-TTG ngày 27-05-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt Nam; Xét nhu cầu công tác

Ban hành: 28/06/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

8

Sắc lệnh số 256/SL về việc chỉ định các uỷ viên và Ủy ban hành chính liên khu 3, khu tả ngạn, Liên khu Việt bắc, khu Hồng quảng do Chủ tịch phủ ban hành

Bắc. Nông Văn Quang Uỷ viên UBHC Liên khu Việt Bắc. Trần Quốc Lân Uỷ viên UBHC Khu Hồng Quảng. Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)

Ban hành: 11/02/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

9

Nghị định 302-TTg năm 1958 về việc sát nhập xã Thành Công, thuộc huyện Hoành Bồ vào thị xã Hòn Gay, khu Hồng Quảng do Thủ Tướng ban hành

302-TTg,Nghị định 302-TTg 1958,Phủ Thủ tướng,Sáp nhập xã,Huyện Hoành Bồ,Xã Thành Công,Thị xã Hòn Gay,Khu Hồng Quảng,Bất động sản,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 302-TTg Hà

Ban hành: 17/06/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

10

Nghị định 70-VP/NgĐ năm 1959 về việc thành lập các Chi điếm Ngân hàng tại các tỉnh: Tuyên quang, Thái bình, Ninh bình, Thanh hóa, khu Hồng quảng, Hải Dương, Nam Định và Hải Ninh do Tổng giám đốc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành

NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG TẠI CÁC TỈNH: TUYÊN QUANG, THÁI BÌNH, NINH BÌNH, THANH HÓA, KHU HỒNG QUẢNG, HẢI DƯƠNG, NAM ĐỊNH VÀ HẢI NINH. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam; Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng

Ban hành: 25/06/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

11

Nghị định 204-TC/NĐ năm 1958 bãi bỏ Nghị định 363 về ấn định tạm thời thuế suất thuế buôn chuyến đánh vào các hàng hóa chuyển vận từ ngoài vào khu Hồng quảng do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

204-TC/ND,Nghị định 204-TC 1958,Bộ Tài chính,Thuế buôn chuyến,Chuyển vận hàng hóa,Khu Hồng Quảng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 204-TC/NĐ Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm

Ban hành: 05/08/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

12

Sắc lệnh số 221/SL về việc sát nhập khu Tả ngạn vào Liên khu 3, thành lập khu Hồng quảng, sửa đổi địa giới Liên khu Việt bắc và Liên khu 3, và đặt thành phố Hải phòng dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ Trung ương do Chủ tịch nước ban hành

phủ trung ương. Điều 3: Nay thành lập khu Hồng Quảng đặt dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ trung ương. Khu Hồng Quảng gồm có Đặc khu Hòn Gai và tỉnh Quảng Yên (trừ các huyện Sơn Động, Kinh môn, Nam sách, Chí Linh). Điều 4: Các huyện Kinh môn, Nam Sách, Chí Linh nay trả về tỉnh Hải Dương (Liên khu 3). Điều 5: Huyện Sơn Động nay trả

Ban hành: 22/02/1955

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

13

Kế hoạch 13/KH-UBND tổ chức “Hội chợ thương mại Khu vực Đồng bằng sông Hồng - Ninh Bình năm 2017”

Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các thương hiệu hàng hóa, dịch vụ của các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế của khu vực châu thổ đồng bằng Sông Hồng. - Giúp các doanh nghiệp, các doanh nhân xây dựng, bảo vệ phát triển các sản phẩm, hàng hóa có lợi thế cạnh tranh, có khả năng mở

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

14

Quyết định 2939/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh, mở rộng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây và xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ HỒNG THÁI TÂY VÀ XÃ HOÀNG QUẾ, THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

15

Nghị quyết 258/2019/NQ-HĐND về đổi tên, đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Hồng Ngự, huyện Thanh Bình và thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

kèm theo). 2. Đặt mới 32 tên đường Khu hành chính, 12 tên đường Khu chợ Thường Thới và đặt tên 01 công trình công cộng huyện Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp (Có phụ lục 2 kèm theo). 3. Đặt mới 23 tên đường thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Có phụ lục 3 kèm theo). 4. Đặt mới 14 tên đường, điều chỉnh chiều dài 12 tên đường cũ đã có

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

16

Quyết định 937/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hồng Bàng do thành phố Hải Phòng ban hành

Toan Hùng Vương Sở Dầu Thượng Lý Hạ Lý Minh Khai Hoàng Văn Thụ Quang Trung Phan Bội Châu Phạm Hồng Thái Trại Chuối 1 2 3 (4=5+... +15)

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

17

Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, gồm các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

18

Nghị định 04/2011/NĐ-CP bãi bỏ việc sử dụng khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng 1. Bãi bỏ việc sử dụng các khu chậm lũ Tam Thanh thuộc tỉnh Phú Thọ, Lập Thạch thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Lương Phú – Quảng Oai, Ba Vì thuộc thành phố Hà Nội và hệ thống phân lũ sông Đáy (được quy định tại Quy chế về phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

19

Thông tư 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

20

Thông báo 398/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về xử lý khắc phục hư hỏng mặt đường tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 398/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ XỬ LÝ KHẮC PHỤC HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.230