Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" KE TOAN - KIEM TOAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146317 văn bản

1

Quyết định 2261/QĐ-BTC năm 2013 phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Tài chính

2261/QD-BTC,Quyết định 2261 2013,Bộ Tài chính,Chiến lược kế toán kiểm toán ,Kế toán Kiểm toán,Phê duyệt kế hoạch,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2261/QĐ-BTC

Ban hành: 10/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

2

Quyết định 480/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

480/QD-TTg,Quyết định 480 2013,Thủ tướng Chính phủ,Kế toán Kiểm toán,Tầm nhìn 2030 ,Chiến lược kế toán kiểm toán ,Chiến lược kế toán kiểm toán đến 2020,Kế toán - Kiểm toán THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

3

Thông tư 43/2014/TT-BGDĐT về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản trị - Quản lý do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

43/2014/TT-BGDDT,Thông tư 43 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung trung cấp nghề,Kế toán Kiểm toán,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2014/TT-BGDĐT

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

4

Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

02/2020/QD-KTNN,Quyết định 02 2020,Kiểm toán Nhà nước,Hoạt động kiểm toán nhà nước,Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước,Hướng dẫn quy trình hoạt động kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

5

Quyết định 1688/QĐ-KTNN năm 2020 về Kế hoạch kiểm toán năm 2021 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

1688/QD-KTNN,Quyết định 1688 2020,Kiểm toán Nhà nước,Kế hoạch kiểm toán,Kế hoạch kiểm toán năm 2021,Kiểm toán việc quản lý tài chính công,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

6

Luật kế toán 2015

Luật 88 2015,Quốc hội,Luật kế toán 2015,Luật kế toán mới nhất,Luật Kế toán,Luật kế toán Quốc gia,88/2015/QH13,Kế toán - Kiểm toán QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 88/2015/QH13

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

7

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

Luật 55 2019,Quốc hội,Kiểm toán Nhà nước,Luật kiểm toán Nhà nước,Kiểm toán,55/2019/QH14,Kế toán - Kiểm toán QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 55/2019/QH14 Hà Nội, ngày 26 tháng 11

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

8

Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020 về Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

1694/QD-KTNN,Quyết định 1694 2020,Kiểm toán Nhà nước,Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán ,Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước,Quy chế Kiểm soát chất lượng của Kiểm toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

9

Chỉ thị 134/CT-KTNN về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

134/CT-KTNN,Chỉ thị 134 2020,Kiểm toán Nhà nước,Kế hoạch kiểm toán,Thực hiện kế hoạch,Kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/CT-KTNN Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

10

Quyết định 1866/QĐ-KTNN năm 2019 về Kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

1866/QD-KTNN,Quyết định 1866 2019,Kiểm toán Nhà nước,Kiểm toán Nhà nước, Kế hoạch kiểm toán năm 2020,Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước ,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

11

Quyết định 131/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VII

131/QD-KTNN,Quyết định 131 2021,Tổng Kiểm toán Nhà nước,Thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3,Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước,Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước VII,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

12

Quyết định 132/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VIII

132/QD-KTNN,Quyết định 132 2021,Kiểm toán Nhà nước,Thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3,Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước,Thành lập Phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VIII,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

13

Quyết định 133/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IX

133/QD-KTNN,Quyết định 133 2021,Kiểm toán Nhà nước,Thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3,Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước,Thành lập Phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IX,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

14

Quyết định 134/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XII

134/QD-KTNN,Quyết định 134 2021,Kiểm toán Nhà nước,Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước,Thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3,Phòng Kiểm toán ngân sách thuộc Kiểm toán nhà nước XII,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

15

Quyết định 135/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XIII

135/QD-KTNN,Quyết định 135 2021,Kiểm toán Nhà nước,Thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3,Thành lập Phòng thuộc Kiểm toán nhà nước XIII,Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

16

Quyết định 47/QĐ-KTNN năm 2021 về hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán nhà nước

47/QD-KTNN,Quyết định 47 2021,Kiểm toán Nhà nước,Hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán,Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình 2021,Kế toán - Kiểm toán,Xây dựng - Đô thị KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

17

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Luật 81 2015,Quốc hội,Luật kiểm toán Nhà nước,Luật kiểm toán nhà nước 2015,Kiểm toán Nhà nước,81/2015/QH13,Kế toán - Kiểm toán QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 81/2015/QH13 Hà Nội,

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

18

Quyết định 2268/QĐ-KTNN năm 2018 về kế hoạch kiểm toán năm 2019 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

2268/QD-KTNN,Quyết định 2268,Kiểm toán Nhà nước,Kế hoạch kiểm toán,Kế hoạch kiểm toán năm,Công tác kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2268/QĐ-KTNN

Ban hành: 28/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

19

Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành

01/2020/QD-KTNN,Quyết định 01 2020,Kiểm toán Nhà nước,Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán,Kiểm toán Nhà nước ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán,Mẫu biểu hồ sơ kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

20

Quyết định 1785/QĐ-KTNN năm 2017 về kế hoạch kiểm toán năm 2018 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

1785/QD-KTNN,Quyết định 1785 2017,Kiểm toán Nhà nước,Kế hoạch kiểm toán,Kế hoạch kiểm toán năm,Kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1785/QĐ-KTNN Hà

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161