Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TINH BIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 116382 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2021/NQ-HĐND An Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN KHU DU LỊCH NÚI CẤM, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG HỘI ĐỒNG

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2021

2

Quyết định 3225/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

3

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biênhuyện An Phú tỉnh An Giang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Châu Phú tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Chợ Mới tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

4

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động tại Khu Du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠI KHU DU LỊCH NÚI CẤM, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

5

Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TỊNH BIÊN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

6

Quyết định 2130/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

7

Quyết định 256/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN TỊNH BIÊN, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

8

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND về quản lý hoạt động kinh doanh của khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

23/2009/QD-UBND,Quyết định 23 2009,Tỉnh An Giang,Khu du lịch Núi Cấm,Hoạt động kinh doanh,Quản lý kinh doanh,Huyện Tịnh Biên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2009

9

Quyết định 05/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên của Công ty Điện nước An Giang

05/2006/QD-UBND,Quyết định 05 2006,Tỉnh An Giang,Giá tiêu thụ nước sạch,Đơn giá tiêu thụ nước sạch,Giá tiêu thụ nước sạch huyện Tri Tôn ,Giá tiêu thụ nước sạch huyện Tịnh Biên ,Giá nước,Công ty Điện nước An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

10

Nghị định 52/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang

52/2005/ND-CP,Nghị định 52 2005,Chính phủ,Thành phố Long Xuyên,Huyện Tịnh Biên,Huyện Tân Châu,Tỉnh An Giang,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

11

Quyết định 29/QĐ-UB năm 1994 về việc xác định ranh giới hành chánh giữa thị xã Châu đốc và huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH RANH GIỚI HÀNH CHÁNH GIỮA THỊ XÃ CHÂU ĐỐC VÀ HUYỆN TỊNH BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Chỉ thị 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư hướng dẫn 823/TCCP-ĐP ngày 25/10/1993 của Ban Tổ Chức Cán Bộ Chánh Phủ về việc giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới

Ban hành: 17/01/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

12

Quyết định 56-HĐBT năm 1986 về việc thành lập thị trấn Nhà Bàng thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

56-HDBT,Quyết định 56-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị trấn,Tỉnh An Giang,Huyện Tịnh Biên,Thị trấn Nhà Bàng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-HĐBT

Ban hành: 10/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Quyết định 1331/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1331/QD-UBND,Quyết định 1331 2021,Tỉnh Điện Biên,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Điện Biên,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

14

Quyết định 531/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

531/QD-UBND,Quyết định 531 2021,Tỉnh Điện Biên,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Điện Biên Đông,Kế hoạch sử dụng đất huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

15

Quyết định 601/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

601/QD-UBND,Quyết định 601 2021,Tỉnh Điện Biên,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

16

Quyết định 602/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

602/QD-UBND,Quyết định 602 2021,Tỉnh Điện Biên,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Ảng,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

17

Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

557/QD-UBND,Quyết định 557 2021,Tỉnh Điện Biên,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

18

Quyết định 854/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

854/QD-UBND,Quyết định 854 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện An Biên,Kế hoạch sử dụng đất huyện An Biên tỉnh Kiên Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

19

Quyết định 391/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

391/QD-UBND,Quyết định 391 2021,Tỉnh Điện Biên,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Nhé,Kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

20

Quyết định 392/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

392/QD-UBND,Quyết định 392 2021,Tỉnh Điện Biên,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Tủa Chùa,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159