Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN LONG MY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 14530 văn bản

201

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; - UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh; - Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện,thị xã, thành phố; - VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; - Các phòng thuộc VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Phòng CTHĐND 02b); - Trang

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

202

Nghị quyết 241/NQ-HĐND sửa đổi các bến thuỷ nội địa tại Điều 1, Nghị quyết 119/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Long Ấp Mỹ Định, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn từ km 39+430 đến km 39+451 bờ trái Sông Măng Thít xếp dỡ kinh doanh xăng dầu bờ kè bê tông cốt thép 06 Công ty TNHH MTV Nguyễn Huy Vũ - Chi nhánh Vĩnh Long Ấp Mỹ Lợi xã Thiện Mỹ

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

203

Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Vĩnh Long

1541/QD-UBND,Quyết định 1541 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Quy trình thủ tục hành chính Sở Y tế,Quy trình thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính Sở Y tế Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

204

Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2017 của tỉnh Sóc Trăng

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2017 CỦA TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

205

Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Vĩnh Long 16 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim  do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu A3. Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 17

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

206

Quyết định 1285/QĐ-UBND về công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Vĩnh Long năm 2016

Tàu hủ ky lá Tổ hợp tác sản xuất tàu hủ ky xã Mỹ Hoà ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 2 Kem trắng da Miss White Công ty TNHH Tigon Số 4065, ấp Đông Thuận, xã Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 3

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

207

Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long

734/QD-UBND,Quyết định 734 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục,Lựa chọn sách trong cơ sở giáo dục Vĩnh Long,Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 2020,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

208

Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2015 về Chương trình khuyến công tỉnh Long An đến năm 2020

trì và mở rộng mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp tỉnh. - Tổ chức hàng năm: Kế hoạch xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về tỉnh Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ (TCMN); Kế hoạch khảo sát, điều tra và xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. - Tăng cường cơ sở vật chất kỹ

Ban hành: 07/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

209

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2015 về đặt tên đường huyện Châu Thành, bổ sung tên đường huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

3-7-3 1864-1888 Nhà yêu nước, thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp (Nhà Nguyễn) 9 Tôn Thất Thuyết QL 91 Nhà bia huyện Châu Thành Giáp sông hậu (ấp Hòa Long 4) 256 3-7-3 1839-1913 Nhà yêu nước,

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2015

210

Quyết định 4819/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THỊ XÃ LONG KHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

211

Quyết định 4377/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Long Tân 87,60 41 Xây dựng đường Độn xã Long Tân Long Tân 6,36 42 Xây dựng hạ tầng giao thông khu dân cư trung tâm huyện (trong đó có đường số 6 GĐ 1 diện tích 1,48 ha tại Phú Hội) Long Tân, Phú Hội

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

212

Nghị quyết 114/NQ-HĐND năm 2014 đặt tên 19 đường và điều chỉnh tên 01 đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Dài 3km, rộng 6m; điểm đầu là đường Phó Cơ Điều (phường 3), điểm cuối là UBND xã Phước Hậu (huyện Long Hồ). 3. Phường 4 - Đường Lê Minh Hữu: Dài 461m, rộng 16m; điểm đầu là đường Trần Phú (phường 4); điểm cuối là đường Phạm Thái Bường (phường 4). - Đường Nguyễn Văn Thiệt: Dài 1.260m, rộng 18m; điểm đầu là đường Mậu Thân (phường 3)

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

213

Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An

tỉnh Long An) Tiêu chuẩn Tiêu chí Nội dung tiêu chí Tiêu chuẩn 1: Phù hợp với năng lực học tập của học sinh. 1 Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, màu sắc đẹp, hình ảnh rõ ràng có tính thẩm mỹ

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

214

Nghị định 152/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa. Huyện Đất Đỏ có 18.957,63 ha diện tích tự nhiên và 62.830 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Phước Long Thọ, Phước Thạnh, Long Tân, Láng Dài, Lộc An, Phước Hội, Long Mỹ, Phước Hải. Địa giới hành chính huyện Đất Đỏ : Đông giáp huyện Xuyên Mộc và biển Đông; Tây giáp huyện Long Điền và thị xã Bà Rịa; Nam giáp

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

215

Quyết định 4088/2015/QĐ-UBND Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do tỉnh Quảng Ninh ban hành

loại chất thải (rắn, lỏng) trên mặt bến và từ các tàu du lịch trong vùng nước cảng, bến theo quy định. Điều 7. Yêu cầu thẩm mỹ, tiện nghi 1. Đối với tàu tham quan, tàu nhà hàng. a) Sơn trắng toàn bộ mặt ngoài vỏ tàu từ mớn nước trở lên, trừ con trạch, đệm va, tời, neo, cột bích, ống khói, cột buồm, phù điêu, lô gô và các thiết bị

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

216

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

217

Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt bổ sung quy hoạch vị trí đấu nối mạng lưới đường bộ địa phương với tuyến quốc lộ 37B, QL38B, QL38 mới, QL21B kéo dài (gồm cả đoạn tuyến Phủ Lý-Mỹ Lộc), địa bàn tỉnh Hà Nam

lưới đường bộ địa phương với các tuyến QL.37B, QL.38B, QL.38 mới và QL.21B kéo dài (gồm cả đoạn tuyến Phủ Lý-Mỹ Lộc), địa bàn tỉnh Hà Nam. 2. Phạm vi nghiên cứu: Lập quy hoạch các vị trí đấu nối vào QL.37B, QL.38B, QL.38 mới và QL.21B kéo dài (gồm cả đoạn tuyến Phủ Lý-Mỹ Lộc) thuộc địa bàn các huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Bình Lục, Lý Nhân,

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

218

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Vĩnh Long

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Danh mục vị trí việc làm Vĩnh Long,Việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính Vĩnh Long,Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

219

Nghị quyết 222/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Bùi Văn Nghiêm TÓM TẮT QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 06/12/2019) I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2019

220

Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

tiếp tục xây dựng kè sông Tiền, sông Bảo Định... - Triển khai ô bao bảo vệ vườn cây ăn trái và điều tiết nước phục vụ nuôi trồng thủy sản (cùng địa bàn với huyện Châu Thành). - Vùng cù lao sông Tiền (Tân Long, Thới Sơn): Đối với cù lao Tân Long, trước mắt xây dựng kè bảo vệ 2 đầu cù lao và lâu dài tiếp tục xây kè bảo vệ phần chu vi còn

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250