Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN GO QUAO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 365 văn bản

201

Nghị quyết 73/2016/NQ-HĐND về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

lớn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, nâng giá trị sản xuất/ha đất nông nghiệp chủ động nước tăng ít nhất 1,5 lần; có 50% số xã và 1 - 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,8 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm 2%/năm; trồng rừng mới đạt 3.580ha (trong đó rừng phòng hộ: 1.660ha và

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

202

Quyết định 166/QĐ-BGTVT năm 2018 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

giữa tuyến Tân Tạo - Chợ Đệm với Tỉnh lộ 10 và đường Trần Đại Nghĩa 18 Dự án xây dựng 2,7 km đường nối từ Đại lộ Đông Tây đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương 19 Dự án Quốc lộ 61 đoạn Cái Tư - Quao 20 Dự án hành lang

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

203

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

200km bờ biển, có 01 thành phố và 01 thị xã: Thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên, 09 huyện đất liền: Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành, An Biên, An Minh, Gò Quao, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Tân Hiệp và 02 huyện đảo: Phú Quốc và Kiên Hải. Toàn tỉnh có 139 xã, phường, thị trấn với hơn 1,6 triệu dân. Là tỉnh đồng bằng giàu tài nguyên thiên nhiên

Ban hành: 15/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

204

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

ban nhân dân tỉnh. Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2009

206

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định tỷ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

trên cơ sở đơn giá thuê đất, thuê mặt nước một năm nhân với diện tích thực tế thuê đất (kể cả diện tích lộ giới), thuê mặt nước. Tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính kể từ khi bàn giao đất, mặt nước. Điều 3. Trách nhiệm của Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre 1. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các

Ban hành: 11/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

207

Quyết định 336/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước 2017 tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3 của QĐ; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; - Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

208

Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

vào lĩnh vực sử dụng giá trị môi trường và cảnh quan của rừng. Tổ chức liên doanh để thực hiện các hoạt động du lịch sinh thái, sử dụng lâm sản ngoài gỗ, nghiên cứu khoa học bảo vệ đa dạng sinh học theo đúng quy định; c) Tăng cường các biện pháp phòng, chống phá rừng, cháy rừng, tổ chức tốt lực lượng bảo vệ rừng đến đơn vị xã. Tăng cường

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

209

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015

tiêu chí bổ sung đối với từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong đó điểm cụ thể của từng địa phương là: - Thành phố Rạch Giá: 12,06 điểm; - Huyện Châu Thành: 12,31 điểm; - Huyện Giồng Riềng: 15,13 điểm; - Huyện Gò Quao: 12,84 điểm; - Huyện An Biên: 14,30 điểm; - Huyện An Minh: 12,61 điểm; - Huyện Vĩnh Thuận:

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

210

Nghị quyết 137/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015

điểm; - Huyện Giồng Riềng: 15,13 điểm; - Huyện Gò Quao: 12.84 điểm; - Huyện An Biên: 14,30 điểm; - Huyện An Minh: 12,61 điểm; - Huyện Vĩnh Thuận: 12,50 điểm; - Huyện U Minh Thượng: 12,66 điểm; - Huyện Tân Hiệp: 11,79 điểm; - Huyện Hòn Đất: 12,74 điểm; - Huyện Kiên Lương: 8,39 điểm; - Thị xã Hà Tiên:

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

211

Báo cáo 265/BC-UBND năm 2016 quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

nhà nước tại huyện Tân Hiệp chưa triển khai thu được theo dự kiến. b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 107.227 triệu đồng, đạt 129,2% so dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm và đạt 114,6% so với thực hiện năm 2014, trong đó: - Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu và thu khác: 15.114 triệu

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

212

Quyết định 2406/QĐ-BGTVT năm 2017 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

17 Dự án xây dựng 2 nút giao giữa tuyến Tân Tạo - Chợ Đệm với Tỉnh lộ 10 và đường Trần Đại Nghĩa 18 Dự án xây dựng 2,7 km đường nối từ Đại lộ Đông Tây đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương 19 Dự án Quốc lộ 61 đoạn Cái Tư - Quao

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

213

Quyết định 825/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thước (giáp đường ĐT930); - Phía Nam lấy theo kênh Long Mỹ II, kênh Đầm; - Phía Đông lấy theo kênh Mười Ba; - Phía Tây lấy theo ranh giới với huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 2. Giai đoạn lập quy hoạch - Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2020; - Giai đoạn dài hạn đến năm 2025. 3. Mục tiêu quy hoạch Cụ thể hóa chủ

Ban hành: 29/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2013

214

Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Đề án “Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái đặc thù giai đoạn 2017-2020” do tỉnh Kiên Giang ban hành

2011 - 2015: 1.1.1. Môi trường nước biển: Do đặc trưng về sinh thái, đất, nước,...nên Kiên Giang được chia ra 4 vùng rõ rệt, gồm vùng Tây Sông Hậu, U Minh Thượng, Tứ giác Long Xuyên và Biển - Hải đảo. Tổng số điểm quan trắc nước biển ven bờ là 26 điểm, trên 8 huyện, thị xã, thành phố (trừ các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng,

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

216

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về Bảng quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Châu Thành. Phụ lục 06. Giá các loại đất năm 2013 huyện Giang Thành. Phụ lục 07. Giá các loại đất năm 2013 huyện Giồng Riềng. Phụ lục 08. Giá các loại đất năm 2013 huyện Gò Quao. Phụ lục 09. Giá các loại đất năm 2013 huyện Hòn Đất. Phụ lục 10. Giá các loại đất năm 2013 huyện Kiên Hải. Phụ lục 11. Giá các loại

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

217

Quyết định 3542/QĐ-UBND năm 2017 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thuận Nam 2,6 Chưa phê duyệt trữ lượng 34 Cty TNHH Cung ứng và Chế biến gỗ Thanh Bình 1225/GP-UBND 12/5/2015 VLSL bồi nền Mỏ Hàm Kiệm 3, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam 3 Chưa phê duyệt trữ lượng

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

218

Quyết định 32/2010/QĐ-UBND Quy định về giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định này Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011. Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2011

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2012

220

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND về Bảng quy định đơn giá bồi thường về cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

đốc Sở Tài chính triển khai và kiểm tra giám sát việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0