Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN GO QUAO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 365 văn bản

181

Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2015 quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Kiên Giang

thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc

Ban hành: 10/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

182

Quyết định 1577/QĐ-BGTVT năm 2013 điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư và Quản lý dự án đầu tư một số dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý, đầu tư

Nâng cấp QL61 đoạn Cái Tư - Gò Quao 471 TPCP TCĐBVN TCĐBVN Ban QLDA7 Ban QLDA thuộc Tổng cục Đường bộ VN 4 QL91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên 947 TPCP

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

183

Quyết định 809/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

184

Quyết định 414/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

2017-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 414/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) TT Tên huyện Tên xã, phường, thị trấn Khu vực Tên thôn TỔNG SỐ

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

185

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

ban nhân dân huyện, thị xã 1. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước cho từng dự án cụ thể đối với trường hợp tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất, thuê mặt nước. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

Ban hành: 28/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2008

186

Quyết định 16/2008/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã 1. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước cho từng dự án cụ thể đối với trường hợp tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất, thuê mặt nước. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

187

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách giai đoạn ổn định ngân sách từ 2011 đến 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Lương, huyện An Biên, huyện Gò Quao, huyện Giồng Riềng, thị xã Hà Tiên và U Minh Thượng; - Khu vực 3: thành phố Rạch Giá, huyện Tân Hiệp, huyện Hòn Đất, huyện Châu Thành. 2. Loại xã: xác định loại xã theo Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

188

Nghị quyết 156/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do tỉnh Kiên Giang ban hành

nông thôn mới xã Định Hòa (Gò Quao), từng bước rút kinh nghiệm chỉ đạo cho toàn tỉnh theo kế hoạch triển khai Chương trình nông thôn mới của Chính phủ. Giữ ổn định sản xuất các vùng nguyên liệu chất lượng cao như lúa, khóm, mía đã được quy hoạch. Tiếp tục vận động, hướng dẫn nông dân trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày (bắp, đậu, mè) luân

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

189

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về danh mục các loài cây mục đích, đối tượng rừng và tiêu chí áp dụng để cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay quy định Danh mục các loài cây mục đích, đối tượng rừng tự nhiên được phép cải tạo và tiêu chí xác định rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau: 1. Danh mục các loài cây mục đích: Gồm 235 loài cây gỗ thuộc 8 nhóm theo Phụ biểu kèm theo

Ban hành: 12/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

Ban hành: 24/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

191

Nghị quyết 133/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trong giai đoạn ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Kiên Hải và huyện Giang Thành; - Khu vực 2: huyện An Minh, huyện Vĩnh Thuận, huyện Kiên Lương, huyện An Biên, huyện Gò Quao, huyện Giồng Riềng, thị xã Hà Tiên và U Minh Thượng; - Khu vực 3: thành phố Rạch Giá, huyện Tân Hiệp, huyện Hòn Đất, huyện Châu Thành. 2. Loại xã: xác định loại xã theo Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2013

192

Quyết định 3918/QĐ-BGTVT năm 2015 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao 47. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Mỹ An - Cao Lãnh 48. Dự án đầu tư xây dựng cầu Năm Căn 49. Xây dựng nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Phạm Quý

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2015

193

Nghị quyết 124/2010/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 tỉnh Kiên Giang

tăng cường chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống chặt phá rừng. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, ứng cứu kịp thời tác hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Xây dựng, hoàn thành các chương trình, đề án, dự án về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới xã Định Hòa, huyện Gò Quao. Tích cực thực

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

194

Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2011 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới xã Định Hòa - Gò Quao hoàn thành vào cuối năm 2011 để rút kinh nghiệm và triển khai xây dựng Đề án nông thôn mới huyện Tân Hiệp. - Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nhất là về vốn, thị trường để đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2013

195

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND Bảng quy định giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

08. Giá các loại đất năm 2014 huyện Gò Quao Phụ lục 09. Giá các loại đất năm 2014 huyện Hòn Đất Phụ lục 10. Giá các loại đất năm 2014 huyện Kiên Hải Phụ lục 11. Giá các loại đất năm 2014 huyện Kiên Lương Phụ lục 12. Giá các loại đất năm 2014 huyện Phú Quốc

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

196

Quyết định 2179/QĐ-BGTVT năm 2015 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

dựng cầu Mỹ Lợi 132. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi 133. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch sỏi - Bến Nhất - Gò Quao 134. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Mỹ An - Cao Lãnh 135. Dự

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

197

Quyết định 172/QĐ-UB năm 1979 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của “Ban Khai hoang xây dựng kinh tế mới” thành phố Hồ Chí Minh và “Ban Khai hoang sản xuất” quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

607/QĐ-UB ngày 7-11-1977 ; sau đó Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định 24/QĐ-UB ngày 18-2-1978 tách ra làm hai Ban : An Biên và Gò Quao – Vĩnh Thuận). Nay vẫn cho phép thi hành quyết định số 24/QĐ-UB ngày 18-2-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố. - Ban kiến thiết xây dựng vùng kinh tế mới tỉnh Lâm Đồng (được thành lập theo quyết định

Ban hành: 07/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

198

Quyết định 103/2004/QĐ-UB ban hành bảng quy định đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Đoàn thể), Chủ tịch UBND cac huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 1316/2000/QĐ-UB ngày 12 tháng 06 năm 2000 và điều 6 của Quyết định số 76/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 08 năm 2003 của UBND tỉnh Kiên Giang . Quyết định này có

Ban hành: 30/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2010

199

Quyết định 172/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nguy hiểm (H5 và H7). II. NHIỆM VỤ - Phân vùng nguy cơ (cấp huyện) để có cơ sở xây dựng các biện pháp và bố trí các nguồn lực tổ chức các hoạt động kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm phù hợp, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm dịch bệnh và tình hình thực tế tại các địa phương. - Tổ chức chủ động giám sát dịch bệnh để kịp thời phát

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

200

Quyết định 123/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 604 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Trung, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang Giới tính: Nữ 52. Nguyễn Thị Mộng Thúy, sinh ngày 10/3/1994 tại Hậu Giang Hiện trú tại: Số 469, đường Văn Lâm, khóm 013, phường Tân Ba, khu Quan Âm, thành Phố Đào Viên, Đài Loan

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0