Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAK PO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 637 văn bản

41

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1. Huyện Đắk Mil a) Thị trấn Đắk Mil - Sáp nhập một phần của TDP 1 gồm 117 hộ với toàn bộ TDP 2, toàn bộ TDP 3 và toàn bộ TDP 6 để thành lập TDP 1 (mới) gồm có 428 hộ. - Sáp nhập toàn bộ TDP 4 với toàn bộ TDP 15 để thành lập TDP 2 (mới) gồm có 261 hộ. - Sáp nhập một phần TDP 12 gồm 30 hộ và một phần TDP 16 gồm 49 hộ với toàn

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

42

Quyết định 194/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Phân theo đơn vị hành chính TT Măng Đen Xã Măng Cành Xã Hiếu Xã Pờ Ê Xã Ngọc Tem Xã Đăk Tăng Xã Măng Bút

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

43

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:

Ban hành: 17/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

44

Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2016 về phân loại, đặt số hiệu đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định về danh mục đường đô thị trên địa bàn huyện, thị xã quản lý. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 về việc phân loại, đặt số hiệu và phân cấp quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

45

Nghị Quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 do Hội Đồng nhân dân huyện Đak cơ ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Tỉnh Gia Lai,Xây dựng - Đô thị TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2006/NQ-HĐND Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH PHÂN

Ban hành: 13/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

46

Nghị định 49/2001/NĐ-CP về việc thành lập các xã thuộc huyện Cư Jút và huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

giáp huyện Đắk Mil; Bắc giáp xã Đắk Drông và xã Nam Dong. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Cư Knia, xã Trúc Sơn còn lại 2.770 ha diện tích tự nhiên và 2.842 nhân khẩu. 2. Thành lập xã Đắk Wil thuộc huyện Cư Jút trên cơ sở 42.140 ha diện tích tự nhiên và 5.159 nhân khẩu của xã Ea ; Địa giới hành chính xã Đắk Wil

Ban hành: 15/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

47

Quyết định 943/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đường và Cầu bê tông cốt thép qua sông Kô thị trấn Đăk Glei Thị trấn Đăk Glei 1,20 Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 17/6/2015 của UBND huyện Đăk Glei 7 Đường Lê Hồng Phong nối dài thị trấn Đăk Glei Thị trấn Đăk Glei 2,60

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

49

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn làng thuộc xã Kon Thụp, Đăk Yă và Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

các xã Kon Thụp, Đăk Yă và Hra; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chia tách, thành lập các thôn, làng thuộc các xã Kon Thụp, Đăk Yă và Hra, huyện Mang Yang, cụ thể như sau: 1. Chia tách làng Nang thuộc xã Kon Thụp huyện Mang yang thành 02 làng là làng Nang và làng Sơ Bir. a) Làng Nang (mới):

Ban hành: 21/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

50

Quyết định 1928/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

1928/QD-UBND,Quyết định 1928 2016,Tỉnh Đắk Nông,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1928/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 04 tháng 11 năm

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

51

Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách được quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

cư (có xác nhận của UBND cấp xã) và chỉ được chuyển nhượng sau khi đã trả hết nợ vay (gốc và cả lãi) cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông. II. NỘI DUNG 1. Phạm vi thực hiện Trên địa bàn 05 huyện, gồm: Cư Jút, Krông Nô, Đắk Song, Đắk R’Lấp, Đắk Glong. 2. Đối tượng Là hộ nghèo đã được phê duyệt tại Quyết

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

52

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

TT Tên sản phẩm nông nghiệp chủ lực Định hướng phát triển tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố I Sản phẩm trồng trọt 1 Lúa, gạo Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Kbang, Đak Đoa, Chư Păh,

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

53

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND về bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/2015/QD-UBND,Quyết định 17 2015,Tỉnh Đắk Nông,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2015/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 16 tháng 06 năm

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

Ban hành: 07/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2017

55

Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục mã định danh phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk

3 Tỉnh đoàn Đắk Lắk 000.00.52.H15 Các mã định danh từ 000.00.53.H15 đến 000.00.59.H15 để dự trữ IV UBND các huyện, Thị xã, Thành phố 1 UBND thành phố Buôn Ma Thuột

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

56

Quyết định 281/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Tổng diện tích Phân theo đơn vị hành chính Xã Đăk Long Xã Măng Cành Xã Hiếu Xã Pờ Ê Xã Ngọc Tem Xã Đăk Tăng Xã Măng Bút Xã Đăk Ring Xã Đăk Nên Tổng

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

58

Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

áp dụng cơ chế chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh Mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

59

Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm Lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, LĐ và CV phòng TH, HSKH. CHỦ TỊCH Lê Diễn PHỤ LỤC 01 DANH MỤC CÁC KHU VỰC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC CHẾ

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

60

Quyết định 1839/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do Bộ Giao thông vận tải ban hành

trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ liên hệ: Số 25 đường Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 02623.854.357; Fax: 02623.856.381 c) Địa điểm thực hiện Xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar; xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc; xã Ea Ktur và xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin; xã Ea Kao, xã

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188