Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN CAM LO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 23890 văn bản

141

Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

30/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng Hà Nội,Chương trình phòng chống bệnh Lở mồm long móng,Thực hiện phòng chống bệnh Lở mồm long móng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

142

Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025

nghiệp cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan: - Tiến hành xác minh và lấy mẫu chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh. - Lập chốt kiểm soát tạm thời trên các trục đường giao thông ra, vào vùng dịch, vùng khống chế nhằm ngăn chặn, không để động vật, sản phẩm động vật mẫn cảm ra, vào vùng dịch, trừ các trường hợp được phép theo quy định

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

143

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

bảo an toàn cho người tham gia tiêm phòng. Thực hiện tốt việc giám sát sau tiêm phòng. Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trách nhiệm của toàn dân. 2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH a) Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng: - Tiêm phòng cho đàn trâu, bò, dê của

Ban hành: 03/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

144

Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025

năng lực giám sát và chẩn đoán phát hiện dịch bệnh a) Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống thu thập, thông tin, giám sát dịch bệnh và cảnh báo tình hình bệnh gia súc, gia cầm nói chung, đặc biệt là bệnh LMLM từ tỉnh, huyện, xã đến tận thôn, bản để phát hiện sớm dịch bệnh, có biện pháp xử lý kịp thời ngăn chặn dịch bệnh. b) Tăng cường dự

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

145

Quyết định 1820/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An

1820/QD-UBND,Quyết định 1820 2021,Tỉnh Long An,Kế hoạch phòng chống Lở mồm long móng Long An,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng Long An,Phòng chống Lở mồm long móng Long An 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

146

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lỡ đất do tỉnh Bình Định ban hành

CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG TRÁNH LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo,

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

147

Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

313/QD-UBND,Quyết định 313 2021,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch phòng chống bệnh Lở mồm long móng,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng tỉnh Quảng Nam,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

148

Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. d) Các huyện, thị xã, thành phố triển khai và đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh. 7. Biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch: a) Chủ gia súc thực hiện các biện pháp xử lý

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

149

Quyết định 5346/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt "Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Điều 3. Quyết định này có hiệu

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

150

Chỉ thị 6/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do tỉnh Nghệ An ban hành

nhiều tỉnh, thành phố và đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thời gian qua xảy ra một số ổ dịch Cúm gia cầm (CGC), Lở mồm long móng (LMLM) và Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP). Nguyên nhân dịch xảy ra là do: (1) tổng đàn chăn nuôi tăng để bù đắp lượng thịt lợn bị thiếu hụt do bệnh DTLCP; (2) tỷ lệ tiêm phòng cho đàn

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

151

Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2021 về thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

11/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng Tuyên Quang,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng 2021 2025,Chương trình phòng chống bệnh Lở mồm long móng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

152

Quyết định 2863/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/ 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

153

Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025

chống dịch bệnh động vật cho các cán bộ làm công tác thú y, khuyến nông cơ sở. 9. Tăng cường năng lực giám sát và chẩn đoán phát hiện dịch bệnh a) Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống thu thập, thông tin, giám sát dịch bệnh và cảnh báo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm nói chung, đặc biệt là bệnh LMLM từ tỉnh, huyện, xã và đến tận

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

154

Quyết định 4040/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

Như Điều 3; - Các Sở, ngành thành phố; - UBND các huyện, quận; - Đài PTTHHP, Báo HP, Báo ANHP; - Cổng TTĐTTP; - CPVP; - CV: NN, TC; - Lưu VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Thọ KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

155

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc Huế,Giải pháp phòng chống dịch bệnh gia cầm Huế,Triển khai quyết liệt giải pháp phòng chống dịch bệnh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

156

Quyết định 1332/QĐ-BNN-TCTL năm 2021 về Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1332/QD-BNN-TCTL,Quyết định 1332 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy trình vận hành công trình thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp,Hệ thống công trình thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp,Vận hành công trình thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

157

Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đảm bảo kinh phí chi cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng của cấp tỉnh. - Ngân sách huyện, thành phố Gia Nghĩa: Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch của tuyến huyện, thành phố Gia Nghĩa. Trường hợp dịch bệnh bùng phát, có chiều hướng lây lan diện rộng, địa phương không đảm bảo đủ lượng Vắcxin, hóa chất để

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

158

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"

của cả giai đoạn 2016 - 2020. - Xây dựng hoàn thành ít nhất 06 cơ sở toàn dịch bệnh Lở mồm long móng cấp xã; tiến tới xây dựng 01 vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng cấp huyện và khuyến khích các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng, góp phần thực hiện chiến lược

Ban hành: 02/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

159

Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025

121/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng Nam Định,Phòng Lở mồm long móng Nam Định 2021 2025,Kế hoạch phòng chống bệnh Lở mồm long móng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

160

Quyết định 211/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

THT trâu bò, Dịch tả lợn, Cúm gia cầm. - Thời gian tiêm phòng: theo lịch chung của tỉnh. - Số lượng các loại vắc xin: Theo kế hoạch đăng ký của UBND các huyện. - Nguồn vắc xin: Trung ương cấp vắc xin hoặc cấp kinh phí mua vắc xin. b) Chương trình quốc gia khống chế bệnh Lở mồm long móng Thực hiện theo Quyết định số

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228