Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" HUYEN THONG NHAT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5539 công văn

1

Công văn 18/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 18/BXD-VLXD V/v: hướng dẫn xuất khẩu các sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013 Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 Bộ Xây dựng nhận được công văn số 26/CIC5-TCHC ngày

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

2

Công văn 5898/BNV-TCBC năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

3

Công văn 1183/BTP-CNTT năm 2020 về cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

Số: 1183/BTP-CNTT V/v cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện chủ trương nâng cấp và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, từ năm

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

4

Công văn 76/VPHĐBCQG-TT năm 2021 về cập nhật thông tin trích ngang người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

76/VPHDBCQG-TT,Công văn 76 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Thông tin trích ngang người ứng cử đại biểu Quốc hội,Thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương,Cập nhật thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

5

Công văn 7359/BYT-QLD năm 2020 về cập nhật thông tin tại Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành

Số: 7359/BYT-QLD V/v: Cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các bệnh viện, viện có giường bệnh

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

6

Công văn 5461/VPCP-PL năm 2019 về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019 Kính gửi: - Bộ tư pháp; - Các bộ, cơ quan ngang bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét Báo cáo số 145/BC-BTP

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

7

Công văn 322/BYT-QLD năm 2020 về cập nhật thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành

322/BYT-QLD,Công văn 322 2020,Bộ Y tế,Cập nhật thông tin,Thuốc có chứng minh tương đương sinh học ,Công bố danh mục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 322/BYT-QLD V/v cập nhật một số

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

8

Công văn 8255/VPCP-NN năm 2019 về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v đề nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2030 Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về đề nghị của Ủy

Ban hành: 13/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

9

Công văn 5141/BYT-QLD năm 2019 về cập nhật thông tin lại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành

5141/BYT-QLD V/v cập nhật một số thông tin lại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

10

Công văn 4928/BYT-QLD năm 2018 về cập nhật thông tin tại Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành

cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

11

Công văn 525/QLD-CL năm 2019 về cập nhật thông tin tại Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Cục Quản lý Dược ban hành

V/v cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

12

Công văn 4713/BYT-VPB6 năm 2018 về cập nhật thủ tục hành chính tại Thông tư 56/2017/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

về thủ tục hành chính (Phụ lục 1) và xóa bỏ các thủ tục hành chính bị bãi bỏ (Phụ lục 2). Một số sai sót như phí, lệ phí đã được chỉnh sửa và cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng Thông tư 56/2017-TT-BYT ngày 29/12/2017 và các quy định hiện hành. Bộ Y tế thông báo để các Sở Y tế biết và triển khai thực hiện

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

13

Công văn 1246/UBND-BTCD về theo dõi, cập nhật thông tin, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 theo Kế hoạch của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội do thành phố Hà Nội ban hành

của đề cương, gửi Thanh tra Thành phố trước ngày 20/8/2021. 3. Giao Thanh tra Thành phố hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thống nhất việc theo dõi, tổng hợp số liệu báo cáo theo đề cương, phụ lục của Ban Dân nguyện; đôn đốc, tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố để báo cáo Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

14

Công văn 2145/BNV-CQĐP năm 2018 về thống nhất thực hiện quy định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Bộ Nội vụ ban hành

của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 về việc thống nhất thực hiện các quy định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện như sau: 1.

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

15

Công văn 6923/BYT-MT năm 2020 về cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 tại khách sạn thực hiện cách ly y tế do Bộ Y tế ban hành

quan đến các khách sạn thực hiện cách ly y tế cho Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) và Công ty Công nghệ DTT để hoàn thiện cập nhật trên Bản đồ. Thông tin chi tiết của khách sạn bao gồm: tên khách sạn, địa chỉ (số nhà, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố), điện thoại, E-mail. - Cử đầu mối để làm việc với Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

16

Công văn 4863/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế do Bộ Y tế ban hành

4863/BYT-CNTT,Công văn 4863 2020,Bộ Y tế,Triển khai phần mềm quản lý tại các Trạm Y tế,Triển khai phần mềm quản lý Trạm Y tế,Phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

17

Công văn 1085/BYT-QLD năm 2018 về cập nhật thông tin tại Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành

cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2018

18

Công văn 4231/BYT-QLD năm 2017 về cập nhật thông tin tại Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành

nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

19

Công văn 1224/BNV-CCHC năm 2017 về thống nhất trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công do Bộ Nội vụ ban hành

chính công cấp tỉnh, cấp huyện bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Theo đề nghị của một số địa phương, để việc thành lập và tổ chức hoạt động của Trung tâm Hành chính công bảo đảm thống nhất và hiệu quả, trong khi chờ hoàn thiện các quy định pháp luật về Trung tâm Hành chính công, Bộ

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

20

Công văn 72/TANDTC-PC năm 2017 thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ để áp dụng thống nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc có đề xuất, kiến nghị thì phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn kịp thời.

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106