Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN THANH HUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 25100 văn bản

1

Nghị định 81-CP năm 1996 về việc đổi tên huyện Thanh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp thánh huyện Lấp Vò

81-CP,Nghị định 81-CP 1996,Chính phủ,Đổi tên huyện,Huyện Thạnh Hưng,Huyện Lấp Vò,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1996

Ban hành: 06/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

2

Quyết định 149-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Thạnh hưng, Châu thành và Hồng ngự thuộc tỉnh Đồng tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

149-HDBT,Quyết định 149-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Châu Thành,Huyện Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp,Phân vạch địa giới hành chính,Huyện Thạnh Hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm

Ban hành: 27/09/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

3

Quyết định 4-CP năm 1981 về việc chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện: huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười và đổi tên huyện Lấp Vò thành huyện Thạnh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Chính phủ ban hành

4-CP,Quyết định 4-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Huyện Cao Lãnh,Chia huyện,Huyện Tháp Mười,Tỉnh Đồng Tháp,Huyện Lấp Vò,Đổi tên huyện,Huyện Thạnh Hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1981

Ban hành: 05/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

4

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhật tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

(122 hộ gia đình, 402 nhân khẩu, diện tích 2 ha) và tổ dân phố Thị An (600 hộ gia đình, 2.252 nhân khẩu, diện tích 48 ha) để thành lập tổ dân phố Thị An - Tiền Phong thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sau khi thành lập, tổ dân phố Thị An - Tiền Phong có 722 hộ gia đình, 2.654 nhân khẩu, diện tích 50 ha. Vị trí địa

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

5

Quyết định 59/2021/QĐ-UBND về đổi từ số hiệu 07 tuyến đường huyện thành tên đường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

59/2021/QD-UBND,Quyết định 59 2021,Tỉnh Hưng Yên,Đổi từ số hiệu đường thành tên đường tỉnh Hưng Yên,Đổi từ số hiệu 7 đường huyện thành tên đường Hưng Yên,Đổi số hiệu tuyến đường huyện thành tên đường Hưng Yên,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

6

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

--------------- Số: 22/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 09 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HƯNG HÓA, HUYỆN TAM NÔNG VÀ THỊ TRẤN HÙNG SƠN, HUYỆN LÂM THAO TỈNH PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

7

Quyết định 1256/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

1256/QD-UBND,Quyết định 1256 2021,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 2021,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

8

Quyết định 1397/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

1397/QD-UBND,Quyết định 1397 2021,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Khoái Châu,Kế hoạch sử dụng đất huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

9

Quyết định 881/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

881/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 31 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ:

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

10

Quyết định 1354/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

1354/QD-UBND,Quyết định 1354 2021,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Mỹ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

11

Quyết định 1277/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

1277/QD-UBND,Quyết định 1277 2021,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Động,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

12

Quyết định 1394/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

1394/QD-UBND,Quyết định 1394 2021,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 2021,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

13

Quyết định 1387/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

1387/QD-UBND,Quyết định 1387 2021,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lữ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

14

Quyết định 1402/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

1402/QD-UBND,Quyết định 1402 2021,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Phù Cừ,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

15

Quyết định 1358/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

1358/QD-UBND,Quyết định 1358 2021,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Ân Thi,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

16

Quyết định 3571/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

3571/QD-UBND,Quyết định 3571 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đoan Hùng,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

17

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2016 về đặt tên phố trên địa bàn thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nguyễn Hán Đình: Người xã Cổ Quán nay là thôn Liên Minh, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng. Ông đỗ Hoàng Giáp khoa Giáp Thìn niên hiệu Hồng Đức 15 (1484) đời Lê Thánh Tông. Năm 1497, vua Lê Thánh Tông qua đời, nhà Minh cử 2 đoàn sứ thần sang (1 đoàn đi phúng viếng vua Lê Thánh Tông, 1 đoàn sang phong vương cho Hiến Tông), Nguyễn Hán Đình được

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

18

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; bãi bỏ Khoản c Điều 3 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

19

Quyết định 885/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

885/QD-UBND,Quyết định 885 2020,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch sử dụng đất Kim Động tỉnh Hưng Yên,Sử dụng đất huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

20

Quyết định 888/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

888/QD-UBND,Quyết định 888 2020,Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.231