Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TAN THANH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50955 văn bản

1

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về đặt tên đường thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

35/2012/QD-UBND,Quyết định 35 2012,Tỉnh Long An,Đặt tên đường,Thị trấn Tân Thạnh,Huyện Tân Thạnh,Tỉnh Long An,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2012

2

Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN TÂN THẠNH, HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA VIII -KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

3

Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, mở rộng Bệnh viện huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 5 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, MỞ RỘNG BỆNH VIỆN HUYỆN TÂN THÀNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26

Ban hành: 28/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

4

Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2014 về tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư khu công nghiệp Long Hương, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP LONG HƯƠNG, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

5

Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN TÂN THÀNH THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2017-2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

6

Quyết định 1540/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1540/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG 991B TỪ QUỐC LỘ 51 ĐẾN HẠ LƯU CẢNG CÁI MÉP, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 ngày 6

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

7

Nghị quyết 48/2011/NQ-HĐND phê chuẩn thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

48/2011/NQ-HĐND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN THÀNH LẬP PHÒNG DÂN TỘC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA V KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2014

8

Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án mở rộng hành lang an toàn hệ thống tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ và tuyến ống dẫn khí hóa lỏng tại thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT DỰ ÁN MỞ RỘNG HÀNH LANG AN TOÀN HỆ THỐNG TUYẾN ỐNG DẪN KHÍ BẠCH HỔ VÀ TUYẾN ỐNG DẪN KHÍ HÓA LỎNG TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA VÀ HUYỆN TÂN THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2014

9

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về bố trí vốn thanh toán theo khả năng ngân sách hàng năm để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quỹ nhà ở xã hội

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 7 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỐ TRÍ VỐN THANH TOÁN THEO KHẢ NĂNG NGÂN SÁCH HÀNG NĂM ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI DỰ ÁN SIÊU THỊ KẾT HỢP CHUNG CƯ 18 TẦNG KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH LÀM QUỸ NHÀ Ở XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA V, KỲ HỌP THỨ TÁM

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

10

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) để sử dụng vào mục đích làm trụ sở làm việc của Công ty Công trình Đô thị huyện Tân Thành tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

ngày 04 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (GIAO ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ) ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH LÀM TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUYỆN TÂN THÀNH TẠI THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn

Ban hành: 04/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2010

11

Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND bố trí vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quỹ nhà ở xã hội

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỐ TRÍ VỐN NGÂN SÁCH ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI DỰ ÁN SIÊU THỊ KẾT HỢP CHUNG CƯ 18 TẦNG KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH LÀM QUỸ NHÀ Ở XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHÓA V, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2014

12

Quyết định 40/2013/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với hộ nuôi thủy sản có đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án đường dây 500kV Phú Mỹ - Sông Mây đoạn đi qua địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC HỘ NUÔI THỦY SẢN CÓ ĐẤT BỊ ẢNH HƯỞNG TRONG PHẠM VI DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV PHÚ MỸ - SÔNG MÂY ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

13

Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND phê duyệt đề án đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ TRẤN PHÚ MỸ MỞ RỘNG, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV” HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA V KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

14

Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án khu nhà ở xây thô phục vụ tái định cư Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 430/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 25 tháng 2 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÂY THÔ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ VẠN HẠNH, THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH CHỦ TỊCH ỦY

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2013

15

Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Đá Đen nằm trên địa phận huyện Tân Thànhhuyện Châu Đức do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành

năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC ĐÁ ĐEN NẰM TRÊN ĐỊA PHẬN HUYỆN TÂN THÀNHHUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

16

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án khu căn cứ du lịch dịch vụ hàng hải Bàn Thạch tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 45/2009/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (GIAO ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ) DỰ ÁN KHU CĂN CỨ DU LỊCH DỊCH VỤ HÀNG HẢI BÀN THẠCH TẠI THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ban hành: 15/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

17

Quyết định 1646/QĐ-UBND năm 2008 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số: 1646/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐÌNH PHÙNG, XÃ SÔNG XOÀI, HUYỆN TÂN THÀNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 14/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2008

18

Quyết định 1532/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng cụm công nghiệp Tóc Tiên 1 tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐỂ THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN 1, HUYỆN TÂN THÀNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

19

Quyết định 92/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về khuyến khích đầu tư và quản lý khu xử lý chất thải tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

92/2007/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 03 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI XÃ TÓC TIÊN, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2014

20

Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 2, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 3942/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN 2, XÃ TÓC TIÊN, HUYỆN TÂN THÀNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 06/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216