Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN SOC SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7232 văn bản

1

Quyết định 5119/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Số: 5119/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/V: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN SÓC SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2017

2

Quyết định 11/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

phúc --------------- Số: 11/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN SÓC SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

3

Quyết định 5139/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

--------------- Số: 5139/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN SÓC SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

4

Quyết định 1959/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

phúc --------------- Số: 1959/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN SÓC SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

5

Quyết định 2967/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tỷ lệ 1/10.000

2967/QD-UBND,Quyết định 2967 2015,Thành phố Hà Nội,Huyện Sóc Sơn,Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng ,Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện ,Quy hoạch chung xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

6

Quyết định 5324/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Nỉ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tỷ lệ 1/5000 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

ngày 16 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN NỈ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030, TỶ LỆ 1/5000 ĐỊA ĐIỂM: XÃ TRUNG GIÃ, XÃ HỒNG KỲ, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số

Ban hành: 16/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

7

Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 2, đoạn từ ngã tư đường Võ Văn Kiệt đến cầu Xây (Km7+880 đến Km13+100), xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

--------------- Số: 1742/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRÊN QUỐC LỘ 2, ĐOẠN TỪ NGÃ TƯ ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT ĐẾN CẦU XÂY (KM7+880 ĐẾN KM13+100), XÃ TÂN DÂN, HUYỆN SÓC SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

8

Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Quốc lộ 3 cũ (đoạn trên địa bàn huyện Sóc Sơn), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

- Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 925/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 3 CŨ ( ĐOẠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN), TỶ LỆ 1/500. Địa điểm: huyện

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2016

9

Thông báo 64/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về chuyến thăm, kiểm tra Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 64/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CHUYẾN THĂM, KIỂM TRA KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NAM SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngày 13 tháng 02 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thăm, kiểm tra Khu liên

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

10

Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) HUYỆN SÓC SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

11

Quyết định 4982/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu chức năng: Xây dựng, mở rộng Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã - tỷ lệ 1/500, địa điểm: xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

4982/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU CHỨC NĂNG: XÂY DỰNG, MỞ RỘNG TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ - TỶ LỆ 1/500 (Địa điểm: xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH1

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

12

Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thị trấn Nỉ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - Tỷ lệ 1/5000

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN NỈ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 - TỶ LỆ 1/5000 Địa điểm: tại các xã Trung Giã và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 17/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2014

13

Quyết định 24/2002/QĐ-UB phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

24/2002/QD-UB,Quyết định 24 2002,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,Huyện Sóc Sơn,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2002/QĐ-UB

Ban hành: 26/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

14

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc thông qua dự án “điều chỉnh quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội" do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ ÁN “ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH RỪNG HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI” HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ XIII (TỪ NGÀY 17/4 ĐẾN NGÀY 19/4/2008) Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 19/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

15

Quyết định 08/2008/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phú Tàng, Xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

quốc gia: Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phú Tàng Xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn

Ban hành: 26/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2008

16

Quyết định 24/2001/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn – Hà Nội Tỷ lệ 1/10.000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

24/2001/QD-UB,Quyết định 24 2001,Thành phố Hà Nội,Huyện Sóc Sơn,Quy hoạch chung,Quy hoạch chung xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2001/QĐ-UB

Ban hành: 09/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

17

Quyết định 30/1999/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Huyện lỵ Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

Số: 30/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT, TỶ LỆ 1/2000 HUYỆN LỴ SÓC SƠN - HUYỆN SÓC SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; - Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của

Ban hành: 03/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

18

Quyết định 31/1999/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/2000 huyện lỵ Sóc Sơn - huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/2000 HUYỆN LỴ SÓC SƠN - HUYỆN SÓC SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; - Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ

Ban hành: 03/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

19

Quyết định 60/2007/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội – giai đoạn I do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

60/2007/QD-UBND,Quyết định 60 2007,Thành phố Hà Nội,Cụm công nghiệp tập trung,Huyện Sóc Sơn,Quản lý xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** Số: 60/2007/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2007

20

Quyết định 59/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội – giai đoạn I do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG TẠI HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI – GIAI ĐOẠN I (Địa điểm tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh thủ đô Hà Nội và Nghị

Ban hành: 18/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182