Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN NINH GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15306 văn bản

1

Quyết định 866/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

866/QD-UBND,Quyết định 866 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

2

Quyết định 2503/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2503/QD-UBND,Quyết định 2503 2020,Tỉnh Hải Dương,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 2020,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

3

Quyết định 4043/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN NINH GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

4

Quyết định 2801/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN NINH GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

5

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2020/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NINH GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

6

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần nước và môi trường Hải Dương trên địa bàn huyện Thanh Hà, huyện Ninh Gianghuyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI DƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH HÀ, HUYỆN NINH GIANGHUYỆN CẨM GIÀNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

7

Quyết định 4687/2007/QĐ-UBND quy định về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang do tỉnh Hải Dương ban hành

2007 QUYẾT ĐỊNH V/V ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NINH GIANG, HUYỆN NINH GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ - CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

8

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, quận, thị xã, thành

Ban hành: 17/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

9

Nghị định 09/2002/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Chí Linh để thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên xã Ninh Thọ thành xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

09/2002/ND-CP,Nghị định 09 2002,Chính phủ,Giải thể thị trấn,Đổi tên xã,Thị trấn nông trường Chí Linh,Thị trấn Bến Tắm,Huyện Chí Linh,Xã Ninh Thọ,Xã Hồng Phong,Huyện Ninh Giang,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 20-NV năm 1965 về việc đổi thị xã Ninh Giang thuộc huyện Ninh Giang thành thị trấn Ninh Giang thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

20-NV,Quyết định 20-NV 1965,Bộ Nội vụ,Huyện Ninh Giang,Thị xã Ninh Giang,Thị trấn Ninh Giang,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20-NV Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 1965 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI THỊ XÃ NINH

Ban hành: 20/01/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

11

Nghị định 288-TTg năm 1959 về sát nhập thị xã Ninh giang vào huyện Ninh giang thuộc tỉnh Hải dương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

288-TTg,Nghị định 288-TTg 1959,Thủ tướng Chính phủ,Thị xã Ninh Giang,Huyện Ninh Giang,Tỉnh Hải Dương,Sát nhập thị xã,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 288-TTg Hà

Ban hành: 03/08/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

12

Quyết định 22-BT năm 1974 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã và thị trấn thuộc các huyện Ninh Giang, Chí Linh, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Nam Sách và thị xã Hải Dương thuộc tỉnh Hải Hưng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHÍNH MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN NINH GIANG, CHÍ LINH, TỨ KỲ, CẨM GIÀNG, NAM SÁCH VÀ THỊ XÃ HẢI DƯƠNG THUỘC TỈNH HẢI HƯNG BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào quyết định số 214- CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và

Ban hành: 11/03/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

13

Quyết định 774/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

774/QD-UBND,Quyết định 774 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Giang Thành,Kế hoạch sử dụng đất huyện Giang Thành Kiên Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

14

Quyết định 642/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

15

Quyết định 177/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN LẠNG GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

16

Quyết định 856/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

856/QD-UBND,Quyết định 856 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

17

Quyết định 855/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

855/QD-UBND,Quyết định 855 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

18

Quyết định 858/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

858/QD-UBND,Quyết định 858 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Quao,Kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

19

Quyết định 775/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

775/QD-UBND,Quyết định 775 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng,Kế hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

20

Quyết định 866/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

866/QD-UBND,Quyết định 866 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện U Minh Thượng,Kế hoạch sử dụng đất huyện U Minh Thượng Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77