Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN NAM NINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51511 văn bản

1

Quyết định 51-BT năm 1978 về việc hợp nhất một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, Kim Sơn và Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh và thành lập xã Nam Điền thuộc huyện Nghĩa Hưng cùng tỉnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

51-BT,Quyết định 51-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Nam Ninh,Huyện Kim Sơn,Huyện Lý Nhân,Tỉnh Hà Nam Ninh,Thành lập xã,Huyện Nghĩa Hưng,Xã Nam Điền,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

2

Quyết định 2503/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2503/QD-UBND,Quyết định 2503 2020,Tỉnh Hải Dương,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 2020,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

3

Quyết định 1807/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

1807/QD-UBND,Quyết định 1807 2020,Tỉnh Bình Phước,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Ninh Bình Phước,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

4

Nghị quyết 269/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

269/NQ-HDND,Nghị quyết 269 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Đặt tên đường huyện Thuận Thành Bắc Ninh,Đặt tên đường tỉnh Bắc Ninh,Quy định đặt tên đường Bắc Ninh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

5

Quyết định 22-BT năm 1978 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, Vụ Bản, Lý Nhân và Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

22-BT,Quyết định 22-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Nam Ninh,Huyện Lý Nhân,Huyện Vụ Bản,Huyện Kim Sơn,Tỉnh Hà Nam Ninh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 22-BT

Ban hành: 01/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

6

Quyết định 1479/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

1479/QD-UBND,Quyết định 1479 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch sử dụng đất của huyện Vân Đồn Quảng Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

7

Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

923/QD-UBND,Quyết định 923 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

8

Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

922/QD-UBND,Quyết định 922 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lương Tài Bắc Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

9

Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

921/QD-UBND,Quyết định 921 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Bắc Ninh 2020,Kế hoạch sử dụng đất Bắc ninh 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

10

Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

919/QD-UBND,Quyết định 919 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

11

Quyết định 918/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

918/QD-UBND,Quyết định 918 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

12

Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2020 về loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2021

68/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện Quảng Ninh,Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện 2020 2021,Kế hoạch loại trừ bệnh phong tỉnh Quảng Ninh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

13

Quyết định 511/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

511/QD-UBND,Quyết định 511 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Kế hoạch sử dụng đất Khánh Hòa 2020,Kế hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh Khánh Hòa,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

14

Nghị quyết 235/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, bản thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh

235/NQ-HDND,Nghị quyết 235 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Sáp nhập thôn bản xã Quảng Đức huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh,Sáp nhập thôn bản huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh,Sáp nhập thôn bản tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

15

Nghị quyết 235/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, bản thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

--------------- Số: 235/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SÁP NHẬP THÔN, BẢN THUỘC XÃ QUẢNG ĐỨC, HUYỆN HẢI HÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị

Ban hành: 07/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

16

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2016 tán thành chủ trương thành lập thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TÁN THÀNH CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP THỊ TRẤN NINH CƯỜNG HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

17

Quyết định 41-CP năm 1968 về sáp nhập 7 xã của huyện Trực Ninh vào huyện Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Hà và hợp nhất huyện Trực Ninhhuyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam hà thành một huyện lấy tên là huyện Nam Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành

41-CP,Quyết định 41-CP 1968,Chính phủ,Sáp nhập 7 xã,Huyện Trực Ninh,Huyện Hải Hậu,Huyện Nam Ninh,Sáp nhập xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 1968 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP 7

Ban hành: 26/03/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

18

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2019 về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

19

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2020/NQ-HĐND Ninh Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO HUYỆN HOA LƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

20

Quyết định 1119/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.67.179