Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN ME LINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16654 văn bản

1

Quyết định 5116/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

--------------- Số: 5116/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN MÊ LINH. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

2

Quyết định 08/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

--------------- Số: 08/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN MÊ LINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

3

Quyết định 5133/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

--------------- Số: 5133/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN MÊ LINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

4

Quyết định 1826/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

1826/QD-UBND,Quyết định 1826 2016,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh,Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2016

5

Quyết định 6159/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN KIM HOA, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TỶ LỆ 1/5000. ĐỊA ĐIỂM: XÃ KIM HOA, HUYỆN MÊ LINH, HÀ NỘI. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày

Ban hành: 07/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

6

Quyết định 6694/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/10.000

6694/QD-UBND,Quyết định 6694 2014,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chung,Quy hoạch chung đô thị,Quy hoạch chung xây dựng,Huyện Mê Linh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2014

7

Thông báo 74/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý Kết luận thanh tra Dự án khu chung cư, biệt thự, nhà vườn, du lịch Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 74/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP VỀ XỬ LÝ KẾT LUẬN THANH TRA DỰ ÁN KHU CHUNG CƯ, BIỆT THỰ, NHÀ VƯỜN, DU LỊCH QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngày 31 tháng 10 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ,

Ban hành: 26/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

8

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh Thanh tra xây dựng xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

65/2009/QD-UBND,Quyết định 65 2009,Thành phố Hà Nội,Thanh tra xây dựng,Thí điểm thành lập,Huyện Mê Linh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------------

Ban hành: 05/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2009

9

Quyết định 811/QĐ-BNV năm 2009 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

811/QD-BNV,Quyết định 811 2009,Bộ Nội vụ,Phân loại đơn vị hành chính,Huyện Mê Linh,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 811/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

10

Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) HUYỆN MÊ LINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

11

Quyết định 4405/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh và xã Nam Hồng, huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội

4405/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TẠI XÃ TIỀN PHONG, HUYỆN MÊ LINH VÀ XÃ NAM HỒNG, HUYỆN ĐÔNG ANH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI. (Tên cũ: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự và nhà nghỉ

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

12

Quyết định 61/2008/QĐ-UBND điều chỉnh các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Mê Linh nhập vào thành phố Hà Nội theo Nghị quyết 15/2008/QH12 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008 TỈNH VĨNH PHÚC SAU KHI ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, HUYỆN MÊ LINH NHẬP VÀO THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2008/QH12 CỦA QUỐC HỘI UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

13

Nghị định 39/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập thị trấn, phường thuộc các huyện: Mê Linh, Lập Thạch và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

39/2008/ND-CP,Nghị định 39 2008,Chính phủ,Huyện Mê Linh,Huyện Lập Thạch,Thị xã Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 04/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

14

Nghị quyết số 19/NQ-CP về việc xác lập địa giới hành chính xã Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai; các xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất; huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội; thành lập quận Hà Đông và các phường trực thuộc; chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây thuộc thành Hà Nội do Chính phủ ban hành

GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐÔNG XUÂN THUỘC HUYỆN QUỐC OAI; CÁC XÃ TIẾN XUÂN, YÊN BÌNH, YÊN TRUNG THUỘC HUYỆN THẠCH THẤT; HUYỆN MÊ LINH THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI; THÀNH LẬP QUẬN HÀ ĐÔNG VÀ CÁC PHƯỜNG TRỰC THUỘC; CHUYỂN THÀNH PHỐ SƠN TÂY THÀNH THỊ XÃ SƠN TÂY THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2009

15

nghĩa trang Thanh Tước, huyện Mê Linh do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

TRUNG CỦA THÀNH PHỐ TẠI YÊN KỲ, HUYỆN BA VÌ; MINH PHÚ, HUYỆN SÓC SƠN; 02 NHÀ HỎA TÁNG PHÍA BẮC, PHÍA TÂY THÀNH PHỐ VÀ DỰ ÁN NHÀ HỎA TÁNG LƯU TRO, CỐT KHU VỰC NGHĨA TRANG THANH TƯỚC, HUYỆN MÊ LINH. Ngày 31 tháng 5 năm 2012, tại Trụ Sở UBND Thành phố, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì cuộc họp về kiểm điểm tiến độ

Ban hành: 07/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

16

Quyết định 216/QĐ-TTG năm 2004 về chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thuộc Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP ĐÔNG BẮC BỘ TẠI HUYỆN MÊ LINH, TỈNH VĨNH PHÚC. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 08 năm 1991.

Ban hành: 25/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

17

Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND quy định những nguyên tắc sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và khu du lịch Đại Lải - xã Ngọc Thanh - huyện Mê Linh

ngày 04 tháng 8 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHỮNG NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ KHU DU LỊCH ĐẠI LẢI XÃ NGỌC THANH - HUYỆN MÊ LINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 11 (Họp từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2003) HỘI

Ban hành: 04/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

18

Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Thực Nghiệm, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC THỰC NGHIỆM, XÃ MÊ LINH, HUYỆN LÂM HÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

19

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do tỉnh Bắc Giang ban hành

được bổ sung kịp thời. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho các bệnh viện tuyến huyện xa trung tâm tỉnh, để có đủ điều kiện thực hiện chăm sóc sản khoa thiết yếu toàn diện (mổ đẻ và truyền máu), ưu tiên các nội dung về xử trí cấp cứu tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất,

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

20

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

cao chất lượng hoạt động của đơn nguyên sơ sinh và tiếp tục thành lập đơn nguyên sơ sinh cho các bệnh viện tuyến huyện hiện chưa có đơn nguyên sơ sinh; Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cấp cứu sản khoa, nhi khoa; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của chương trình mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182