Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN MANG YANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 310 văn bản

1

Quyết định 156/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

NĂM 2018 CỦA HUYỆN MANG YANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

2

Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2017 công nhận thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2017

3

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND quy định bổ sung giá đất đường vào Trại giam Gia Trung vào bảng số 2 - bảng giá đất ở nông thôn, kèm theo Quyết định 39/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

VÀO TRẠI GIAM GIA TRUNG VÀO BẢNG SỐ 2 - BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2014/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2014 CỦA UBND TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI (ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2019) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2017

4

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh, chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố của xã H’Ra - huyện Mang Yang, xã Ia KDăm - huyện Ia Pa và thị trấn Kông Chro - huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

TÁCH, THÀNH LẬP THÔN, LÀNG, TỔ DÂN PHỐ CỦA XÃ H’RA - HUYỆN MANG YANG, XÃ IA KDĂM - HUYỆN IA PA VÀ THỊ TRẤN KÔNG CHRO - HUYỆN KÔNG CHRO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5 (Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2013) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

5

Quyết định 124/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

ĐỊA BÀN HUYỆN MANG YANG,TỈNH GIA LAI NĂM 2008 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND, ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX tại kỳ họp thứ mười ba về phê chuẩn giá đất của

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

6

Nghị định 98/2006/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku, huyện Ayun Pa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

PHƯỜNG, XÃ THUỘC THÀNH PHỐ PLEIKU, HUYỆN AYUN PA VÀ HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku, huyện

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

7

Nghị định 37/2000/NĐ-CP về việc đổi tên xã, thị trấn, thành lập xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và chia huyện Mang Yang thành hai huyện Đak Đoa và Mang yang

VIỆC ĐỔI TÊN XÃ, THỊ TRẤN, THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI VÀ CHIA HUYỆN MANG YANG THÀNH HAI HUYỆN ĐAK ĐOA VÀ MANG YANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1.

Ban hành: 21/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

8

Nghị định 70/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để chia tách, thành lập các phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ CHIA TÁCH, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ PLEIKU VÀ HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1.

Ban hành: 11/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

9

Quyết định 394/QĐ-UBDT năm 2017 về đi thăm hỏi và tặng quà cho các thương binh, gia đình chính sách là người đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đặc thù phục vụ công tác của Ủy ban Dân tộc; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban và Vụ trưởng Vụ Địa phương II, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chi tặng quà cho 74 cá nhân và hộ gia đình Thương binh, Bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng là đồng bào dân tộc thiểu số tại

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2017

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2018

11

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

Định hướng phát triển tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố I Sản phẩm trồng trọt 1 Lúa, gạo Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Kbang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Chư Prông, Chư Sê 2

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

12

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

14

Kế hoạch 3368/KH-UBND về tuyển dụng công chức cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2017

Trung cấp trở lên Lâm nghiệp 1 KLV; KLVTC 10.226. 10.228 13 Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang Kiểm lâm địa bàn Trung cấp trở lên Lâm nghiệp 1 KLV;

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

15

Quyết định 18/QĐ-UBND về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương (đợt 2) tỉnh Gia Lai năm 2016

40.000 17.000 UBND huyện Đăk Đoa 2 Đường vào xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang Mang Yang 2016-2018 947/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 40.000 16.500 UBND huyện Mang Yang

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

Ban hành: 24/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

17

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Căn cứ

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

18

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Gia Lai

106+100 Xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ 9 Km 116+ 100 Thôn Phú Yên, xã Hà Ra, huyện Mang Yang 10 Km 123 + 980 Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang 11

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

19

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

20

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, có tầm nhìn đến năm 2030

3. Thương mại - dịch vụ - du lịch 3.1. Thương mại Hỗ trợ, tạo điều kiện đầu tư, mở rộng mạng lưới thương mại đến các điểm tập trung dân cư, phát triển mạnh dịch vụ nông nghiệp vùng nông thôn gắn với tổ chức tiêu thụ nông lâm sản và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tập trung phát triển mở rộng quy mô kinh doanh chợ huyện và các

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.28.227