Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN MANG THIT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2775 văn bản

1

Quyết định 346/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

2

Nghị quyết 244/NQ-HĐND năm 2020 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên ấp, khóm thuộc thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN CÁC ẤP, KHÓM THUỘC THỊ TRẤN CÁI NHUM, HUYỆN MANG THÍT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 16 (BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

3

Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN MANG THÍT ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

4

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít do tỉnh Vĩnh Long ban hành

tịch UBND huyện Mang Thít, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Tài Chính; - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - TT.Tỉnh Uỷ; - TT. HĐND; - TT.UBND;

Ban hành: 07/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2018

5

Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2016 duyệt Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(kèm theo Quyết định này). Điều 2. - Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện và các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp liên quan trên địa bàn Thành phố triển khai Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2016

6

Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Đề án Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020

Trong đó: + Phối giống bằng tinh bò Red Angus: 54.050 con + Phối giống bằng tinh bò BBB: 56.450 con. (Có Phụ lục 1: Kế hoạch phối giống bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2015 - 2020 kèm theo). - Địa điểm triển khai: + Vùng phối giống tập trung: 17 xã, gồm: Phước Hưng, Phước Quang, Phước Hòa, Phước Hiệp (huyện Tuy Phước); xã Nhơn

Ban hành: 20/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

7

Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

đối với kho bảo quản. Điều 15. Yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển Phương tiện vận chuyển thịt và phụ phẩm phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y theo quy định. Điều 16. Yêu cầu đối với người làm việc 1. Theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này. 2. Người làm việc phải mang bảo hộ lao động. Điều 17. Yêu cầu về

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

8

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2018 thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

+ Cầu đường tỉnh: Tải trọng tối thiểu là HL93; + Cầu đường huyện: Tải trọng tối thiểu là 0,5HL93. - Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư các cầu có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông và phát triển kinh tế - khu vực như: Cầu Quới An thay thế phà Mang Thít, cầu thay thế phà Tam Bình, cầu Ông Nam, cầu Ông Cớ, cầu Phú

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

9

Quyết định 4250/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án xây dựng quy hoạch mạng lưới thủy lợi phục vụ phát triển thủy sản và diêm nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

Hạnh phúc --------------- Số: 4250/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VÀ DIÊM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIỜ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

10

Quyết định 44-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Vĩnh Long, huyện Long Hồ và Mang Thít thuộc tỉnh Vĩnh Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

44-HDBT, Quyết định 44-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Điều chỉnh địa giới hành chính, Thị xã Vĩnh Long, Huyện Long Hồ, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm

Ban hành: 17/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

11

Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới giai đoạn 2018-2020” tỉnh Vĩnh Long

chế. - Trong những năm qua các TTYT tuyến huyện, thị, thành phố được đầu tư xây dựng mới cũng như cải tạo và nâng cấp các TTYT và BVĐK như: huyện Bình Tân, thị xã Bình Minh, huyện Tam Bình, huyện Trà Ôn, huyện Vũng Liêm, huyện Long Hồ; đang đầu tư xây dựng BVĐK (TTYT) huyện Mang Thít. Trang thiết bị đã được đầu tư cơ bản theo Quyết định số

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

12

Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

hiện có 54 cửa hàng, quy hoạch phát triển thêm 14 cửa hàng - Huyện Mang Thít: Tổng số cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đến năm 2020 là: 50 cơ sở, hiện có 32 cửa hàng, quy hoạch phát triển thêm 18 cửa hàng - Huyện Vũng Liêm: Tổng số cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đến năm 2020 là: 57 cơ sở, hiện có 36 cửa hàng và 3 địa điểm đang

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

13

Quyết định 111/QĐ-BNN-QLCL năm 2009 Đề án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rau, quả, chè và thịt giai đoạn 2009-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

cứu ứng dụng và chuyển giao, mang lại hiệu quả trong bảo quản, tiêu thụ tươi và chế biến, giảm đáng kể tổn thất sau thu hoạch. Các kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch tiên tiến như sử dụng màng bán thấm, hút chân không,… từng bước được nghiên cứu và ứng dụng. 4. Sản xuất kinh doanh thịt gia súc, gia cầm 4.1. Chăn nuôi tập trung, trang trại

Ban hành: 14/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

14

Thông tư 05-BNT/TT-1985 hướng dẫn thi hành Quyết định 4-HĐBT-1985 về chính sách thu mua lợn thịt, trâu bò thịt do Bộ nội thương ban hành

hoạch Nhà nước , vào tình hình sản xuất và nhu cầu tiêu dùng tại địa phương để giao các chỉ tiêu nói trên cho từng huyện, quận, thị xã. Uỷ ban nhân dân huyện, quận giao chỉ tiêu cho các xã, phường. Việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu mua và điều động phải quán triệt và thể hiện đầy đủ các yêu cầu: - Trên cơ sở sản lượng thịt xuất chuồng

Ban hành: 12/03/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

15

Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án xây dựng, quản lý điểm giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

thịt bước đầu phát triển, phương thức chăn nuôi trâu, bò có sự dịch chuyển từ hình thức chăn thả, tận dụng nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên sang hình thức nuôi nhốt, bán chăn thả, người chăn nuôi đã chủ động nguồn thức ăn phục vụ cho hoạt động chăn nuôi. Chăn nuôi lợn, gà thả vườn ở các huyện vùng thấp và các xã vùng thấp của huyện Bắc Hà,

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

16

Quyết định 34/2005/QĐ-UB Quy định tạm thời về kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; xử lý thịt, phủ tạng các loại sản phẩm động vật không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y tỉnh Bình Dương

để kiểm tra các hạt lao ruột, xung huyết, xuất huyết ở niêm mạc ruột, nốt loét ở thành ruột. Kiểm tra hạch lam ba ở màng treo ruột. 3. Khám thân thịt Kiểm tra màu sắc của tổ chức mỡ, cơ, chú ý phát hiện xuất huyết. Kiểm tra xoang ngực, xoang bụng: quan sát màu sắc, xem có dấu hiệu bất thường như tụ máu... hay có dấu hiệu

Ban hành: 01/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

17

Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

2020 + Về số lượng, quy mô quy hoạch phát triển mạng lưới chợ truyền thống: Phấn đấu đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có tổng số 204 chợ, với quy mô 11 chợ hạng 1, 32 chợ hạng 2 và 161 chợ hạng 3 (chưa tính 04 chợ đầu mối và các chợ đêm). + Tiến hành tổ chức xây dựng từ một đến hai chợ đầu mối tại thành phố Biên Hòa, huyện

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

18

Quyết định 4382/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN XUÂN LỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

19

Kế hoạch 36/KH-UBND lưu chuyển, tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu “Gà đồi Yên Thế” cho thị trường thành phố Hà Nội

36/KH-UBND Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013 KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN, TIÊU THỤ SẢN PHẨM MANG THƯƠNG HIỆU “GÀ ĐỒI YÊN THẾ” CHO THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại văn bản số 9383/VPCP-KGVX ngày 19/11/2012 về việc ngăn chặn việc vận chuyển, kinh

Ban hành: 06/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

20

Quyết định 1579/QĐ-UBND ban hành đề án phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2015

là 1.475,19 km2 và dân số 1.068.000 người (năm 2008). Hiện có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc (bổ sung 1 đơn vị vào tháng 7 năm 2007) gồm: thành phố Vĩnh Long với 7 phường, 4 xã, 7 huyện còn lại là Long Hồ, Mang Thít, Bình Minh, Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, (có 6 thị trấn huyện lỵ và 90 xã, huyện Bình Tân chưa thành lập thị

Ban hành: 29/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.140.184