Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN LONG THANH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 40150 văn bản

1

Quyết định 4682/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN LONG THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

2

Quyết định 4818/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN LONG THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

3

Quyết định 4670/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN LONG THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

4

Quyết định 2490/QĐ-UBND năm 2017 duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030

ĐÔ THỊ THỊ TRẤN LONG THÀNH, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

5

Quyết định 4628/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

6

Quyết định 541/QĐ-TTg năm 2016 công nhận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 541/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI ĐẠT

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2016

7

Quyết định 4007/QĐ-UBND năm 2013 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

TỶ LỆ 1/5000 THỊ TRẤN LONG THÀNH, HUYỆN LONG THÀNH (Điều chỉnh một phần lô đất NƠXM 3-3, diện tích khoảng 1.972m² từ chức năng quy hoạch đất nhà ở xây dựng mới mật độ cao sang chức năng quy hoạch đất giáo dục - đào tạo) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

8

Quyết định 3264/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000 THỊ TRẤN LONG THÀNH, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI. (GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

9

Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2014 duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 3) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức tại xã An Phước và xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC TẠI XÃ AN PHƯỚC VÀ XÃ LONG ĐỨC, HUYỆN LONG THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

10

Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2010 do Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa IX - kỳ họp thứ 20 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2010/NQ-HĐND Ngày 09 tháng 07 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

11

Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2010 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN LONG THÀNH ĐỂ

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2010

12

Quyết định 1396/QĐĐC-UBND năm 2013 đính chính Quyết định 979/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức tại xã An Phước và Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

979/QĐ-UBND NGÀY 04/4/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ (LẦN 2) QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC TẠI XÃ AN PHƯỚC VÀ LONG ĐỨC, HUYỆN LONG THÀNH Xét đề nghị của Công ty TNHH đầu tư Long Đức tại Văn bản số 09-04/CV-LD/2013 ngày 22/4/2013; Tờ trình số 53/TTr-SXD ngày 27/3/2013 của Sở Xây dựng; UBND tỉnh

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2013

13

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2009 duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã An Hòa, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU NHÀ Ở XÃ AN HÒA, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Căn cứ Quyết định

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

14

Quyết định 4316/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000 THỊ TRẤN LONG THÀNH, HUYỆN LONG THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 10/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2014

15

Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) HUYỆN LONG THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn

Ban hành: 23/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

16

Quyết định 3718/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (phân khu III) do Tỉnh Đồng Nai ban hành

DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ, TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ BÌNH SƠN, HUYỆN LONG THÀNH (PHÂN KHU III) (Quy mô 97 ha; chủ đầu tư: UBND huyện Long Thành) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

17

Quyết định 3247/QĐ-UBND năm 2011 duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển, nâng cấp đô thị thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020

PHÍ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN, NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THỊ TRẤN LONG THÀNH, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Luật Xây dựng ngày

Ban hành: 06/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

18

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG Ở THỊ XÃ LONG KHÁNH, THỊ TRẤN GIA RAY - HUYỆN XUÂN LỘC, THỊ TRẤN TÂN PHÚ - HUYỆN TÂN PHÚ VÀ THỊ TRẤN LONG THÀNH - HUYỆN LONG THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn

Ban hành: 19/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

19

Nghị quyết 147/2009/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ HUYỆN LONG THÀNH CỦA TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn

Ban hành: 10/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

20

Nghị quyết 159/2009/NQ-HĐND về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành huyện Long Thành do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG Ở THỊ XÃ LONG KHÁNH, THỊ TRẤN GIA RAY HUYỆN XUÂN LỘC, THỊ TRẤN TÂN PHÚ HUYỆN TÂN PHÚ VÀ THỊ TRẤN LONG THÀNH HUYỆN LONG THÀNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.10.62