Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN KIEN LUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 80266 văn bản

1

Quyết định 649/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

2

Quyết định 953/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang năm 2018

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN KIÊN LƯƠNG NĂM 2018 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Kiên Lương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

3

Quyết định 797/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

4

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND quy định phí qua cầu vượt Hòa Điền - Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÍ QUA CẦU VƯỢT HÒA ĐIỀN - KIÊN LƯƠNG, HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân

Ban hành: 17/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

5

Nghị quyết 126/2015/NQ-HĐND quy định phí qua cầu vượt Hòa Điền - Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

15 tháng 7 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH PHÍ QUA CẦU VƯỢT HÒA ĐIỀN - KIÊN LƯƠNG, HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2015

6

Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (mua sắm trang thiết bị)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KIÊN LƯƠNG (MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

7

Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN KIÊN LƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

8

Quyết định 2210/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

9

Quyết định 1116/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Kiên Lương là đô thị loại IV trực thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số: 1116/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN KIÊN LƯƠNG, HUYỆN KIÊN LƯƠNG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV TRỰC THUỘC HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

10

Nghị quyết 72/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số: 72/2012/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN KIÊN LƯƠNG, HUYỆN KIÊN LƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

11

Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Điều 1 Quyết định 695/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu di tích lịch sử thắng cảnh núi Mo So, huyện Kiên Lương và hồ Hoa Mai, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

31 tháng 8 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 695/QĐ-UBND NGÀY 28/3/2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIÊN GIANG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ THẮNG CẢNH NÚI MO SO, HUYỆN KIÊN LƯƠNG VÀ HỒ HOA MAI, HUYỆN U MINH

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

12

Quyết định 2475/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông về lĩnh vực đất đai giữa Ủy ban nhân dân xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Rạch Giá, ngày 09 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIÊN BÌNH, HUYỆN KIÊN LƯƠNG VÀ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIÊN LƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2011

13

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND đặt tên đường tại Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

06/2010/QD-UBND,Quyết định 06 2010,Tỉnh Kiên Giang,Đặt tên đường,Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn,Huyện Kiên Lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

14

Nghị quyết số 29/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã thuộc thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Lương để thành lập huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THÀNH LẬP XÃ THUỘC THỊ XÃ HÀ TIÊN VÀ CÁC HUYỆN: KIÊN LƯƠNG, TÂN HIỆP, GIỒNG RIỀNG, VĨNH THUẬN; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KIÊN LƯƠNG ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

15

Nghị quyết 73/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án nâng cấp thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương lên đô thị loại IV do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 5 ban hành

Kiên Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN NÂNG CẤP THỊ TRẤN KIÊN LƯƠNG, HUYỆN KIÊN LƯƠNG LÊN ĐÔ THỊ LOẠI IV HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

16

Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Bình Giang huyện Hòn Đất và xã Vĩnh Phú, xã Kiên Bình huyện Kiên Lương do tình Kiên Giang ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA XÃ BÌNH GIANG HUYỆN HÒN ĐẤT VÀ XÃ VĨNH PHÚ, XÃ KIÊN BÌNH HUYỆN KIÊN LƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng

Ban hành: 11/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

17

Nghị định 33/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Hải và huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

33/2000/ND-CP,Nghị định 33 2000,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Kiên Hải,Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2000/NĐ-CP

Ban hành: 17/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

18

Quyết định 2469/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt đề án thực hiện cơ chế một cửa tại văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

2469/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 09 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIÊN LƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

19

Nghị định 28/1999/NĐ-CP về việc đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

28/1999/ND-CP,Nghị định 28 1999,Chính phủ,Đổi tên huyện,Hà Tiên,Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 4

Ban hành: 21/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

20

Nghị quyết 104/2010/NQ-HĐND đặt tên đường tại Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 26 ban hành

104/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2010,Tỉnh Kiên Giang,Đặt tên đường,Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn,Huyện Kiên Lương,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250