Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN IA GRAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 249 văn bản

1

Quyết định 133/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN IA GRAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

2

Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã Ia Sao; nâng cấp, cải tạo Trạm y tế các xã Ia Bă, Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI TRẠM Y TẾ XÃ IA SAO; NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRẠM Y TẾ CÁC XÃ IA BĂ, IA KHAI, HUYỆN IA GRAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

3

Quyết định 117/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

117/2007/QD-UBND,Quyết định 117 2007,Tỉnh Gia Lai,Huyện Ia Grai,Bảng giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 117/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

4

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND về thành lập thôn thuộc xã Ia Sao, Ia Hưng, Ia Bă, Ia Krăi, Ia Tô và thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÔN THUỘC XÃ IA SAO, IA HƯNG, IA BĂ, IA KRĂI, IA TÔ VÀ THỊ TRẤN IA KHA, HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

5

Quyết định 109/2006/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn, làng thuộc xã Ia Sao, Ia Hrung, Ia O, Ia Krăi, Ia Tô và Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN, LÀNG THUỘC CÁC XÃ IA SAO, IA HRUNG, IA O, IA KRĂI, IA TÔ VÀ IA DÊR, HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

6

Nghị định 54/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Prông, Ayun Pa và chuyển xã Ia Kênh thuộc huyện Ia Grai về thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

54/2002/ND-CP,Nghị định 54 2002,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Chư Prông,Huyện Ayun Pa,Xã Ia Kênh,Huyện Ia Grai,Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Nghị định 100/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Ia Grai, Chư Păh, tỉnh Gia Lai

100/2001/ND-CP,Nghị định 100 2001,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Ia Grai,Huyện Chư Păh,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Nghị định 70/CP năm 1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập một số xã, thị trấn và huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai

70/CP,Nghị định 70 1996,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập thị trấn,Thành lập huyện,Huyện Ia Grai,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

9

Nghị định 17/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai

17/2005/ND-CP,Nghị định 17 2005,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Chư Sê,Huyện Kông Chro,Huyện Đăk Đoa,Huyện Ia Grai,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17/2005/NĐ-CP

Ban hành: 16/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

10

Quyết định 1679/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 chuyển Công ty Cà phê Ia Grai thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

công ty Cà phê Việt Nam làm chủ sở hữu; văn bản số 266/HĐQT-TCT ngày 12/4/2010 xác nhận vốn điều lệ của Công ty Cà phê Ia Grai và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Công ty Cà phê Ia Grai (có trụ sở chính xã Iahrung; huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, số tài khoản

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2010

11

Nghị định 39/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai

39/2006/ND-CP,Nghị định 39 2006,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Chư Sê,Huyện Kông Chro,Huyện Đăk Đoa,Huyện Ia Grai,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quy chế 562/QC-KL-BĐBP-CA-HQ-UBND phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên khu vực biên giới và ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật qua biên

HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM, UBND HUYỆN: ĐỨC CƠ, CHƯ PRÔNG, IA GRAI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI VÀ NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN, MUA BÁN LÂM SẢN TRÁI PHÁP LUẬT QUA BIÊN GIỚI Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 Về việc tăng cường các biện pháp cấp

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

13

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

TT Tên sản phẩm nông nghiệp chủ lực Định hướng phát triển tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố I Sản phẩm trồng trọt 1 Lúa, gạo Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Kbang, Đak Đoa, Chư Păh,

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

14

Quyết định 1678/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 Chuyển Công ty Cà phê Ia Blan thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

sở hữu; văn bản số 266/HĐQT-TCT ngày 12/4/2010 xác nhận vốn điều lệ của Công ty Cà phê Ia Blan và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Công ty Cà phê Ia Blan (có trụ sở chính xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; số tài khoản 50052010000160 tại ngân hàng Nông nghiệp

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2010

15

Quyết định 93/2007/QĐ-UBND thành lập thôn 5, 6, 7 và 8 thuộc xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

giới: phía Đông giáp xã Ia Yok, huyện Ia Grai; phía Tây giáp làng Bàng (suối Ia Rưng) và thôn 6 (suối); phía Nam giáp thôn 6 (suối); phía Bắc giáp làng Bàng (suối Ia Rưng). 2. Thành lập thôn 6 thuộc xã Ia Nhin trên cơ sở 149 hộ gia đình với 640 nhân khẩu thuộc các hộ dân là công nhân Nông trường cà phê 706. Thôn 6: gồm 149 hộ, 640

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2007

16

Quyết định 1680/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 chuyển Công ty Cà phê Ia Châm thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thành viên do Tổng công ty Cà phê Việt Nam làm chủ sở hữu; văn bản số 266/TCT- HĐQT ngày 12/4/2010 xác nhận vốn điều lệ của Công ty Cà phê Ia Châm và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Công ty Cà phê Ia Châm (có trụ sở chính xã Ia Tô; huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; số tài

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2010

17

Nghị quyết số 43/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai như sau: 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê: a) Thành lập xã Ia Rong thuộc huyện Chư Sê trên cơ sở điều chỉnh 2.311,18 ha diện tích

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

18

Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021

Phường Hội Phú, TP Pleiku 104.129 DT: 97.743.4m2 Tờ trình số 461/TTr-UBND ngày 10/12/2019 của UBND TP Pleiku 21 Dự án Chợ nông thôn xã Ia Tô, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai Thôn 3, xã Ia Tô, huyện Ia Grai 10,5 Quy

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

20

Nghị định 46/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai

chỉnh 402,43 ha diện tích tự nhiên và 6.068 nhân khẩu của phường Thống Nhất. Phường Đống Đa có 402,43 ha diện tích tự nhiên và 6.068 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Đống Đa: Đông giáp xã Biển Hồ; Tây giáp phường Yên Thế và xã Ia Dêr, huyện Ia Grai; Nam giáp phường Thống Nhất; Bắc giáp phường Yên Thế và xã Biển Hồ. 2. Thành lập

Ban hành: 17/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182