Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN HAM YEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4144 văn bản

1

Quyết định 67/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

67/QD-UBND,Quyết định 67 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên Tuyên Quang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

2

Quyết định 49/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về quy định chi tiết thi hành một số

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

3

Quyết định 95/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

tháng 03 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

4

Quyết định 61/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

5

Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG LÔ 8A, HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

6

Quyết định 500/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 và đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2020 trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐƠN GIÁ THỰC HIỆN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH, CÔNG CỘNG NĂM 2019 VÀ ĐƠN GIÁ THỰC HIỆN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH, CÔNG CỘNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

7

Quyết định 556/QĐ-UBND công nhận huyện Hàm Yên là đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2013 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HUYỆN HÀM YÊN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện Phổ cấp giáo dục trung

Ban hành: 28/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

8

Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch sử dụng đất vùng trồng cam huyện Hàm Yênhuyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG TRỒNG CAM HUYỆN HÀM YÊNHUYỆN CHIÊM HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất

Ban hành: 09/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

9

Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Trường Mầm non Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn quốc gia năm 2012

--------------- Số: 169/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 14 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON TÂN YÊN, HUYỆN HÀM YÊN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2012 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 14/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

10

Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

16 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) HUYỆN HÀM YÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 16/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

11

Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền hỗ trợ nhận chuyển nhượng đất ở cho hộ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ LÀM CĂN CỨ TÍNH TIỀN HỖ TRỢ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT Ở CHO CÁC HỘ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

12

Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

Quang, ngày 15 tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN TẠI BẾN XE KHÁCH HUYỆN HÀM YÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

13

Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2013 công nhận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HUYỆN HÀM YÊN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI NĂM 2013 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2013

14

Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030

  QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN TÂN YÊN, HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa

Ban hành: 24/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

15

Quyết định 101/2005/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hàm Yên do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN HÀM YÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP

Ban hành: 14/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

16

Quyết định 82-BT năm 1970 về việc hợp nhất một số xã thuộc huyện Chiêm-hóa và huyện Hàm-yên thuộc tỉnh Tuyên- Quang do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

82-BT,Quyết định 82-BT 1970,Phủ Thủ tướng,Huyện Chiêm Hóa,Huyện Hàm Yên,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82-BT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN

Ban hành: 26/12/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

17

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

--------------- Số: 06/2020/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 22 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

18

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN MỸ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại,

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

19

Quyết định 890/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

890/QD-UBND,Quyết định 890 2020,Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch sử dụng đất huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

20

Quyết định 60/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về quy định chi tiết thi hành một số

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209