Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DUONG MINH CHAU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10644 văn bản

1

Quyết định 615/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 10 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

2

Nghị quyết 42/2011/NQ-HĐND phê chuẩn phương án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, xã của huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Số: 42/2011/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH VÀ MỨC BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ CỦA HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

3

Nghị định 01/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn, huyện lỵ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

01/1999/ND-CP,Nghị định 01 1999,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Dương Minh Châu,Tỉnh Tây Ninh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/1999/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 13/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

4

Nghị định 21/2004/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Trảng Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

21/2004/ND-CP,Nghị định 21 2004,Chính phủ,Huyện Châu Thành,Huyện Trảng Bàng,Huyện Dương Minh Châu,Huyện Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

5

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRONG NỘI Ô THỊ TRẤN MINH LƯƠNG, HUYỆN CHÂU THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

6

Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND về đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

2015 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRONG NỘI Ô THỊ TRẤN MINH LƯƠNG, HUYỆN CHÂU THÀNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban

Ban hành: 09/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

7

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2015 về đặt tên đường huyện Châu Thành, bổ sung tên đường huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CỦA HUYỆN CHÂU THÀNH, BỔ SUNG TÊN ĐƯỜNG CỦA HUYỆN PHÚ TÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11 (Từ ngày 08 đến 09/7/2015) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2015

8

Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHÂU HƯNG, HUYỆN VĨNH LỢI VÀ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

9

Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGÃ BẢY VÀ HUYỆN CHÂU THÀNH A HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA IX KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

10

Quyết định 544/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tư Giao đất Ngân sách tỉnh Chuyển tiếp 2019 2 Trường Mầm non Bình Minh xã Cù Bị UBND huyện Châu Đức Xã Cù Bị Đất giáo dục 0,70 0.70 0,70

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

11

Quyết định 3276/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN KHOÁI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

12

Quyết định 1846/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, Xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Phía Tây Bắc giáp: Đất canh tác xã Hồng Tiến - huyện Khoái Châu. - Phía Tây Nam giáp: Hành lang bảo vệ đường Quốc lộ 39. - Phía Đông Bắc giáp: Đường đê xã Xuân Trúc - huyện Ân Thi. 3. Quy mô: Tổng diện tích cụm công nghiệp dự kiến khoảng 300.000m2 (30 ha). 4. Mục tiêu thành lập cụm công nghiệp: - Thực hiện Quyết định số

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

13

Quyết định 3745/QĐ-UBND năm 2017 về đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Củ Chi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CỦ CHI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

14

Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch điểm đấu nối đường tỉnh, đường huyệnđường nhánh vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG TỈNH, ĐƯỜNG HUYỆN VÀ CÁC ĐƯỜNG NHÁNH VÀO QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức HĐNH và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ - CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về việc quy định về quản lý

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

15

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hải Dương

01 triệu con. Đối với tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, ngày 19/02/2019 Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thông báo về bệnh Dịch tả lợn Châu phi đã xuất hiện tại 02 tỉnh là Hưng Yên (xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ) và Thái Bình (xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) nguy cơ dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

16

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND về đặt tên đường của huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu do tỉnh Tây Ninh ban hành

đặt 22 (hai mươi hai) tên đường thuộc huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu như sau: I. Huyện Châu Thành 1. Đường Hoàng Lê Kha; 2. Đường Tua 2 - Đồng Khởi; 3. Đường Võ Văn Truyện; 4. Đường Phạm Tung; 5. Đường Nguyễn Minh Châu; 6. Đường Nguyễn Thành Nghĩa; 7. Đường Phạm Văn Xuyên; 8. Đường Nguyễn Văn Tám;

Ban hành: 10/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

17

Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

phố có phương án tiếp nhận, tổ chức tiêu hủy các trường hợp phát hiện heo sống và sản phẩm thịt heo dương tính vi rút Dịch tả heo Châu phi. - Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện biện pháp chôn lấp, tiêu hủy nếu phát hiện các trường hợp phát hiện heo, sản phẩm thịt heo dương tính bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại địa bàn các

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

18

Quyết định 4064/QĐ-UBND năm 2018 về chuyển một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh do tỉnh Nghệ An ban hành

chuyển một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh và giao Sở Giao thông vận tải Nghệ An quản lý, bảo trì và khai thác, cụ thể như sau: 1. Chuyển tuyến đường huyện Diễn Lâm - Hùng Thành huyện Diễn Châuhuyện Yên Thành thành đường tỉnh ĐT.538E, cụ thể về tuyến

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2018

19

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua phương án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) - huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư (PPP) do tỉnh Sơn La ban hành

tuyến đường khoảng 85 km. Trong đó điểm đầu tuyến kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình); đoạn tỉnh Hòa Bình hướng tuyến đi về phía Bắc hồ Sông Đà, qua địa phận thành phố Hòa Bình và huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình dài khoảng 49,5 km; qua địa phận huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La dài khoảng 35,5 km.

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

20

Kế hoạch 1231/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do tỉnh Lai Châu ban hành

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Lai Châu. - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ,

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191