Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAU TIENG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11368 văn bản

1

Quyết định 2108/QĐ-TTg năm 2016 công nhận huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2108/QD-TTg,Quyết định 2108 2016,Thủ tướng Chính phủ,Đạt chuẩn nông thôn mới ,Huyện đạt chuẩn nông thôn mới,Huyện Dầu tiếng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2108/QĐ-TTg

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

2

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Quy định bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC LOẠI RỪNG THUỘC RỪNG PHÒNG HỘ TẠI XÃ ĐỊNH THÀNH, HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

3

Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND9 về quy định giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC LOẠI RỪNG THUỘC RỪNG PHÒNG HỘ TẠI XÃ ĐỊNH THÀNH, HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

4

Quyết định 3558/QĐ-UBND năm 2015 về đặt tên tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, THỊ XÃ DĨ AN, THỊ XÃ THUẬN AN VÀ HUYỆN DẦU TIẾNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về việc

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

5

Nghị quyết 46/NQ-HĐND8 năm 2015 về đặt tên tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, THỊ XÃ DĨ AN, THỊ XÃ THUẬN AN VÀ HUYỆN DẦU TIẾNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 ngày tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

6

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND7 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng do tỉnh Bình Dương ban hành

--------------- Số: 24/2009/NQ-HĐND7 Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 7 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN DẦU TIẾNG, HUYỆN DẦU TIẾNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

7

Nghị định 58/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An và thành lập các xã thuộc các huyện Dầu Tiếng và Dĩ An tỉnh Bình Dương

58/1999/ND-CP,Nghị định 58 1999,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Tái lập huyện,Huyện Dĩ An,Huyện Dầu tiếng,Huyện Phú Giáo,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

8

Quyết định 167/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, thành lập ấp, khu phố thuộc các xã: Định An, Định Hiệp, Long Hòa, Minh Hòa, Minh Thạnh, An Lập, Minh Tân và thị trấn Dầu Tiếng - huyện Dầu Tiếng do tỉnh Bình Dương ban hành

tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH, THÀNH LẬP ẤP, KHU PHỐ THUỘC CÁC XÃ: ĐỊNH AN, ĐỊNH HIỆP, LONG HÒA, MINH HÒA, MINH THẠNH, AN LẬP, MINH TÂN VÀ THỊ TRẤN DẦU TIẾNG - HUYỆN DẦU TIẾNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định

Ban hành: 10/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2013

9

Quyết định 49/2006/QĐ-UBND về bảng quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình đường vào Khu Du lịch Núi Cậu - huyện Dầu Tiếng do tỉnh Bình Dương ban hành

năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG QUI ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG VÀO KHU DU LỊCH NÚI CẬU-HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG. ỦY BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; - Căn cứ

Ban hành: 21/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

10

Quyết định 35/2007/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT750 đoạn từ ngã 3 cầu Đúc đến ngã 3 Làng 5, thị trấn Dầu Tiếng huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, dài 3.099,5m

Dầu Một, ngày 06 tháng 4 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT750 ĐOẠN TỪ NGÃ 3 CẦU ĐÚC ĐẾN NGÃ 3 LÀNG 5, THỊ TRẤN DẦU TIẾNG HUYỆN DẦU TIẾNG TỈNH BÌNH DƯƠNG, DÀI 3.099,5M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật

Ban hành: 06/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

11

Nghị định 156/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An tỉnh Bình Dương

156/2003/ND-CP,Nghị định 156 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Thành lập xã,Thị xã Thủ Dầu Một,Huyện Dầu tiếng,Huyện Phú Giáo,Huyện Dĩ An,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2019 về đào tạo tiếng Anh cho lao động ngành du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2019-2023

tiếng Anh giao tiếp thành thạo tương đương cấp độ A1 (theo chuẩn đầu ra được xác định cụ thể trong chương trình đào tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định). - Tiếng Anh chuyên ngành du lịch: 120 tiết (08 tín chỉ), đảm bảo người học sử dụng tiếng Anh giao tiếp thành thạo ở 04 kỹ năng ngôn ngữ: Nghe, nói, đọc, viết trong lĩnh vực du

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

13

Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh Đạ Tiêng Tang, xã Đầm Ròn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH ĐẠ TIÊNG TANG, XÃ ĐẦM RÒN, HUYỆN ĐAM RÔNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 31/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

14

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND về Đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

đầu tư ở Côn Đảo; Hàng năm đào tạo được khoảng 80% học viên theo lộ trình mở lớp. IV. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH VÀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO Hiện nay, trên địa bàn huyện có 07 giáo viên tiếng Anh thực hiện công tác giảng dạy tại các trường tiểu học, THCS và THPT, Trung tâm Giáo dục thường

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

15

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Xét đề nghị của Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2016

16

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND phê duyệt đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2015-2018

2015 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TẠI HUYỆN CÔN ĐẢO GIAI ĐOẠN 2015 – 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 264/2005/QĐ-TTG ngày 25 tháng 10 năm 2005

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2015

17

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang

dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 4. Nội dung phối hợp 1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2018

18

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND về dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT CỦA DÂN TỘC KHMER TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

19

Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2018 quy định về Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Raglai (có chữ viết) của tỉnh Ninh Thuận

tả. - Biết cách phát âm, cách ghép âm thành vần, thành tiếng (đặc biệt quan tâm đến các dấu hiệu khác tiếng Việt về mặt ngữ âm). b) Từ ngữ - Ngữ pháp: - Có vốn từ (bao gồm cả thành ngữ) phù hợp với các chủ đề học tập, khoảng 1500 từ đến 1800 từ thông dụng. - Nắm được một số từ loại cơ bản như danh từ, động từ, tính từ, đại từ;

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

20

Quyết định 694/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Dạy học tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

giáo viên. b) Kinh phí: 300.000.000 đồng/người x 100 người = 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỉ đồng) 3. Tiếp tục triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm a) Nội dung - Căn cứ vào năng lực, trình độ ngoại ngữ của học sinh hoặc thông qua kết quả khảo sát đầu vào để chọn học sinh tham gia học chương trình tiếng Anh mới

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113