Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAT DO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 99081 văn bản

1

Quyết định 545/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

2

Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1258/QD-UBND,Quyết định 1258 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy hoạch xây dựng huyện Đất Đỏ,Quy hoạch xây dựng huyện Đất Đỏ đến 2040,Quy hoạch xây dựng huyện Đất Đỏ định hướng 2050,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

3

Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND về tiếp tục bố trí và trợ cấp cho Công an viên tại 5 thị trấn và khu phố thuộc 5 thị trấn của huyện Long Điền, huyện Đất Đỏhuyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tháng 7 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC BỐ TRÍ VÀ TRỢ CẤP CHO CÔNG AN VIÊN TẠI 5 THỊ TRẤN VÀ KHU PHỐ THUỘC 5 THỊ TRẤN CỦA HUYỆN LONG ĐIỀN, HUYỆN ĐẤT ĐỎHUYỆN CHÂU ĐỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA V, KỲ HỌP THỨ TÁM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

4

Quyết định 2103/QĐ-UBND năm 2010 của phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước Hải 3, huyện Đất Đỏ do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành

Số: 2103/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 25 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HẢI 3, HUYỆN ĐẤT ĐỎ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11

Ban hành: 25/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

5

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phước Hải, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số: 11/2014/QĐ-UBND Bà Rịa, ngày 18 tháng 3 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẦU, ĐIỂM CUỐI VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN PHƯỚC HẢI, THỊ TRẤN ĐẤT ĐỎ, HUYỆN ĐẤT ĐỎ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

6

Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình hồ chứa nước Lồ Ồ, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP

1003/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC LỒ Ồ, XÃ LONG TÂN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2007/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

7

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các Cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

25 tháng 07 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, MỨC HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐANG NUÔI DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, NHÀ XÃ HỘI TẠI HUYỆN ĐẤT ĐỎ VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG VÀ DẠY NGHỀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

8

Quyết định 51/2011/QĐ-UBND nâng chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội , nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2011/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO ĐỐI TƯỢNG ĐANG NUÔI DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI , NHÀ XÃ HỘI TẠI HUYỆN ĐẤT

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

9

Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đất Đỏ đến năm 2020 (điều chỉnh quy hoạch đã phê duyệt theo Quyết định số 2763/2006/QĐ-UBND) do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐẤT ĐỎ ĐẾN NĂM 2020 (ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2763/2006/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2006) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

10

Nghị định 149/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 149/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ PHƯỚC LONG THỌ; THÀNH LẬP THỊ TRẤN ĐẤT ĐỎ VÀ THỊ TRẤN PHƯỚC HẢI THUỘC HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị

Ban hành: 11/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

11

Quyết định 2793/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/5.000 Đô thị Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 do Chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000 ĐÔ THỊ PHƯỚC HẢI, HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

12

Nghị định 152/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

152/2003/ND-CP,Nghị định 152 2003,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập phường,Chia huyện,Thành phố Vũng Tàu,Huyện Tân Thành,Huyện Đất Đỏ,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Quyết định 2763/2006/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đất Đỏ giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 09 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2006 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 14/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

14

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú tỉnh An Giang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Châu Phú tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Chợ Mới tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

15

Quyết định 855/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 855/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

16

Quyết định 718/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

718/QD-UBND,Quyết định 718 2020,Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

17

Nghị quyết 90/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường, công viên trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

LINH 24. Đường D11 (đoạn từ đường 3/2 (Tọa độ: X: 392005,3383; Y: 1234160,9028) đến giáp đường Lý Thường Kiệt (Tọa độ: X: 391737,4867; Y: 1234463,6388)) - Kích thước: Dài 416m x rộng 4,5m - Đặt tên đường: BẠCH ĐẰNG PHỤ LỤC II TÊN 29 ĐƯỜNG VÀ 02 CÔNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LẠC TÁNH, HUYỆN TÁNH LINH (Ban hành

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2020

18

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về đặt tên 07 tuyến đường trên địa bàn huyện Cái Nước, huyện Dầm Dơi, huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

NGHỊ QUYẾT ĐẶT TÊN 07 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁI NƯỚC, HUYỆN ĐẦM DƠI, HUYỆN NĂM CĂN TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

19

Nghị quyết 362/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh quy mô, địa điểm và dự án phải thu hồi đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại các huyện để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

thuận bổ sung dự án cần thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở với quy mô diện tích 0,55 ha tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu do điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất huyện Khoái Châu.

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

20

Quyết định 644/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 795/TTr-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòn Đất (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tỷ lệ 1:25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216