Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAO CON CO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68852 văn bản

1

Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt giá điện tiêu thụ tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

tháng 06 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐIỆN TIÊU THỤ TẠI HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh

Ban hành: 10/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

2

Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2011 về Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Hà, ngày 29 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ, TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

3

Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Quảng Trị ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy

Ban hành: 23/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

4

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND Quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2015 tính đến năm 2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ ĐẾN NĂM 2015 TÍNH ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2015

5

Nghị định 174/2004/NĐ-CP về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị

174/2004/ND-CP,Nghị định 174 2004,Chính phủ,Huyện đảo Cồn Cỏ,Tỉnh Quảng Trị,Thành lập huyện,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 174/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm

Ban hành: 01/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

6

Quyết định 546/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

đất năm 2019, tỷ lệ 1/10.000 do Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo xác lập). Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo có trách nhiệm: 1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

7

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị

chế này quy định về phân vùng quản lý các hoạt động trong Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (sau đây gọi tắt là Khu Bảo tồn biển); về quản lý nhà nước nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và sử dụng hợp lý các hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử, phục vụ phát triển bền vững tại huyện đảo Cồn Cỏ

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2019

8

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Du lịch; Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

9

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐNĐ về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Người tham quan, tổ chức thu phí tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Các quan tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

10

Luật nuôi con nuôi 2010

đạo đức xã hội. 3. Chỉ cho làm con nuôi người ở nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước. Điều 5. Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế 1. Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế được thực hiện quy định sau đây: a) Cha dượng, mẹ kế, , cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

11

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được hưởng lương từ ngân sách địa phương do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nghị quyết này ban hành chính sách hỗ trợ bằng tiền đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo được hưởng lương từ ngân sách địa phương. Điều 2. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ 1. Mức hỗ trợ:

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

12

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến sinh sống lâu dài tại huyện đảo Cồn Cỏ, trong đó ưu tiên các hộ gia đình là thanh niên hoặc thanh niên làm nghề ngư và dịch vụ hậu cần biển; khả năng, nghề nghiệp trong phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản; tuổi đời không quá 35 tuổi, có có sức khỏe tốt, nhân thân tốt và hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng

Ban hành: 23/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2016

13

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị như sau: 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: “Điều 2. Đối tượng áp dụng: Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến sinh sống lâu dài tại huyện đảo Cồn Cỏ, ngành nghề phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ như nghề ngư, dịch vụ hậu cần nghề cá,

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

14

Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu Bến Đầm huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thuyết minh đồ án đề xuất. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Ban quản lý phát triển Côn Đảo có trách nhiệm phối hợp UBND huyện Côn Đảo: - Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt quy hoạch phân khu, phải tổ chức công bố công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức để các tổ chức quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

15

Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030

để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện Côn Đảo. - Nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. 4.2. Các mục tiêu cụ thể của hợp phần bảo tồn rừng a) Về môi trường - Bảo vệ nguyên vẹn toàn bộ diện tích rừng tự nhiên và các sinh cảnh rừng hiện là 5.883,15 ha. -

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

16

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2021 về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các quan, đơn vị, địa phương đang còn hiệu lực thi hành theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành

huyện, UBND cấp xã (gọi chung là các quan hành chính nhà nước của tỉnh) từ tháng 02/2021 - Bảo đảm hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho công tác lưu trữ kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025. - Bảo đảm việc số hóa tất cả các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các quan hành chính nhà nước

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

17

Quyết định 1290/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 1290/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH KHẢO CỔ HANG CON MOONG VÀ CÁC DI TÍCH PHỤ CẬN, HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

18

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND về Đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

năm 2015 về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo” giai đoạn 2015 - 2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018. Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số: 2438/QĐ/UBND

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

19

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND phê duyệt đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2015-2018

chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các quan nhà nước và lực lượng vũ trang được miễn học phí 100%; - Các đối tượng còn lại (làm nghề tự do như: Tiểu thương, lái xe, kinh doanh các dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, quán ăn; nhân dân ở các Khu dân cư, trên địa bàn huyện Côn Đảo,...) nộp 30% học phí, nhà nước hỗ trợ 70%

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2015

20

Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ do tỉnh Quảng Trị ban hành

tỉnh Quảng Trị, Cảng vụ hàng hải Quảng Trị và UBND huyện đảo Cồn Cỏ trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ. 2. Các nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định liên quan của

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225