Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN CHU SE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 40713 văn bản

1

Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều lệ Hiệp hội hồ tiêu huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) CỦA HIỆP HỘI HỒ TIÊU HUYỆN CHƯ SÊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

2

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đất tại Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị kèm theo Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019) Đơn vị tính: Đồng/m2 TT Loại đô thị Tên đường Đoạn Đường Giá đất điều chỉnh Từ nơi Đến nơi Loại đường Vị

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

3

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn huyện Chư Sê, Chư Prông, Kông Chro tại Quyết định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ, CHƯ PRÔNG, KÔNG CHRO TẠI MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015 (ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2019). ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

4

Quyết định 210/QĐ-BXD năm 2015 về công nhận thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

5

Nghị quyết số 43/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN CHƯ SÊ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN CHƯ SÊ ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN CHƯ PƯH THUỘC TỈNH GIA LAI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, QUYẾT NGHỊ

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

6

Quyết định 88/2006/QĐ-UBND công nhận xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là đô thị loại V

QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN XÃ NHƠN HÒA - HUYỆN CHƯ SÊ - TỈNH GIA LAI LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/01/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị; Căn cứ Thông tư liên

Ban hành: 27/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

7

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đến năm 2020

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ SÊ ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành năm 2003; - Căn cứ Luật Xây dựng ban hành năm 2003; - Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2004 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; - Căn cứ

Ban hành: 25/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

8

Quyết định 102/2006/QĐ-UBND về chia tách thôn thuộc xã Ia Hrú, Ia Glai và Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN THUỘC CÁC XÃ IA HRÚ, IA GLAI VÀ NHƠN HÒA, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố; Căn cứ

Ban hành: 04/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

9

Quyết định 68/2006/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn thuộc xã Dun, Nhơn Hoà và Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN THUỘC XÃ DUN, NHƠN HOÀ VÀ HBÔNG, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI - Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HDND và UBND năm 2003; - Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

10

Nghị định 17/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai

17/2005/ND-CP,Nghị định 17 2005,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Chư Sê,Huyện Kông Chro,Huyện Đăk Đoa,Huyện Ia Grai,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17/2005/NĐ-CP

Ban hành: 16/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

11

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về chia tách, đổi tên thôn thuộc các xã Chư Pơng, Ia Hla, Bar Măih, Ia Blứ, Ia Blang, Bơ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, ĐỔI TÊN THÔN THUỘC CÁC XÃ CHƯ PƠNG, IA HLA, BAR MĂIH, IA BLỨ, IA BLANG, BƠ NGOONG, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

12

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc xã Al Bá, Ia Phang, Ia Le, Ia Dreng và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN, LÀNG, TỔ DÂN PHỐ THUỘC XÃ AL BÁ, IA PHANG, IA LE, IA DRENG VÀ THỊ TRẤN CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và

Ban hành: 12/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

13

Nghị định 67/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Chư Sê và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

67/2000/ND-CP,Nghị định 67 2000,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập phường,Huyện Chư Sê,Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 09/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Nghị định 39/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai

39/2006/ND-CP,Nghị định 39 2006,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Chư Sê,Huyện Kông Chro,Huyện Đăk Đoa,Huyện Ia Grai,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Quyết định 34-HĐBT năm 1981 về việc thành lập huyện Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

34-HDBT,Quyết định 34-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Chư Sê,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 17/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

16

Kế hoạch 1129/KH-UBND năm 2020 về triển khai thử nghiệm trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum

1129/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Thử nghiệm trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP,Trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP Kon Tum,Triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin tích hợp,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

17

Kế hoạch 295/KH-UBND năm về thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ tỉnh Lào Cai

thiện cơ chế chính sách hiện hành cho phù hợp với yêu cầu quản lý các hoạt động của kinh tế chia sẻ. - Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát các điều kiện kinh doanh theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện để các loại hình kinh doanh truyền thống và kinh tế chia sẻ hoạt động bình đẳng. - Xây dựng báo

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

18

Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê do tỉnh Phú Yên ban hành

này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Chí Hiến QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN GIỮA CỤC THỐNG KÊ VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh)

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

19

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Siêu thị Co.op mart Chư Sê do tỉnh Gia Lai ban hành

1.900 m2; + Bãi xe: 760 m2; + Bãi xe có mái che: 385 m2; + Bãi xe ngoài trời: 375 m2; - Mật độ xây dựng: 60%. 4. Địa điểm thực hiện dự án: Đường Hùng Vương, tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Hạt kiểm lâm cũ). 5. Diện tích đất sử dụng: 3.728 m2. 6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 46.070.000.000

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

20

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Nguyên

trách nhiệm: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện về kết nối, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử. 2. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong phạm vi quản lý liên quan đến thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có trách nhiệm: a) Chủ trì kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55