Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN CHU SE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 37150 văn bản

1

Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều lệ Hiệp hội hồ tiêu huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

HIỆP HỘI HỒ TIÊU HUYỆN CHƯ SÊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

2

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn huyện Chư Sê, Chư Prông, Kông Chro tại Quyết định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ, CHƯ PRÔNG, KÔNG CHRO TẠI MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015 (ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2019). ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

3

Nghị quyết số 43/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

THUỘC HUYỆN CHƯ SÊ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN CHƯ SÊ ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN CHƯ PƯH THUỘC TỈNH GIA LAI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, QUYẾT NGHỊ Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

4

Quyết định 88/2006/QĐ-UBND công nhận xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là đô thị loại V

Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức cán bộ chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị; Xét đề nghị của UBND huyện Chư Sê tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 12/9/2006 kèm theo Báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 47/BCTĐ-SXD ngày 14/9/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận xã Nhơn Hòa, huyện

Ban hành: 27/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

5

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đến năm 2020

CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ SÊ ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành năm 2003; - Căn cứ Luật Xây dựng ban hành năm 2003; - Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2004 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; - Căn cứ Quyết định số 103/2005/QĐ-UBND ngày 15/8/2005 của UBND

Ban hành: 25/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

6

Quyết định 102/2006/QĐ-UBND về chia tách thôn thuộc xã Ia Hrú, Ia Glai và Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

HRÚ, IA GLAI VÀ NHƠN HÒA, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố; Căn cứ Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của Ủy ban

Ban hành: 04/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

7

Quyết định 68/2006/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn thuộc xã Dun, Nhơn Hoà và Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

XÃ DUN, NHƠN HOÀ VÀ HBÔNG, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI - Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HDND và UBND năm 2003; - Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố; - Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UB ngày

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

8

Nghị định 17/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai

LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN CHƯ SÊ, KÔNG CHRO, ĐAK ĐOA VÀ IA GRAI, TỈNH GIA LAI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông

Ban hành: 16/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

9

Nghị định 67/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Chư Sê và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

PHƯỜNG THUỘC HUYỆN CHƯ SÊ VÀ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Chư

Ban hành: 09/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Nghị định 39/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai

CÁC HUYỆN CHƯ SÊ, KÔNG CHRO, ĐAK ĐOA, IA GRAI VÀ KBANG, TỈNH GIA LAI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa,

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 34-HĐBT năm 1981 về việc thành lập huyện Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 34 - HĐBT NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1981 THÀNH LẬP HUYỆN CHƯ-SÊ THUỘC TỈNH GIA LAI - KON TUM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 17/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê do tỉnh Phú Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1649/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 20 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ CHIA SẺ THÔNG

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

13

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Siêu thị Co.op mart Chư Sê do tỉnh Gia Lai ban hành

che: 385 m2; + Bãi xe ngoài trời: 375 m2; - Mật độ xây dựng: 60%. 4. Địa điểm thực hiện dự án: Đường Hùng Vương, tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Hạt kiểm lâm cũ). 5. Diện tích đất sử dụng: 3.728 m2. 6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 46.070.000.000 đồng. Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

14

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Công báo tỉnh Thanh Hóa; - Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa; - Lưu: VT, PgNN. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Quyền QUY CHẾ THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

15

Quyết định 4282/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê do tỉnh Bình Định ban hành

tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN GIỮA CỤC

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

16

Quyết định 215/QĐ-TTg năm 2018 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông San do Thủ tướng Chính phủ ban hành

vực sông San khi các hồ xả nước. 3. Khi nhận được thông báo lệnh vận hành từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện phải thông báo ngay đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khu vực hạ du bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

17

Quyết định 62/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

18

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẽ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

19

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2019 và thay thế Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011

Ban hành: 18/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

20

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ TN&MT (Vụ Pháp chế); - Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44