Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN CHO RA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 85152 văn bản

1

Quyết định 144-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên huyện Chợ Rã thuộc tỉnh Cao Bằng thành huyện Ba Bể do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

144-HDBT,Quyết định 144-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Cao Bằng,Huyện Ba Bể,Đổi tên huyện,Huyện Chợ Rã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 06/11/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

2

Quyết định 341-NV năm 1964 về việc chia lại xã Khang-ninh và sáp nhập xóm Pác-ngoi thuộc xã Quảng-khê, huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc-cạn vào xã Nam-mẫu cùng tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA LẠI XÃ KHANG-NINH VÀ SÁP NHẬP XÓM PÁC-NGOI THUỘC XÃ QUẢNG-KHÊ, HUYỆN CHỢ RÃ, TỈNH BẮC-CẠN VÀO XÃ NAM-MẪU CÙNG TỈNH BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ; Căn cứ quyết định số

Ban hành: 29/12/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

3

Kế hoạch 6129/KH-UBND năm 2021 về tổng điều tra, soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai áp dụng cho giai đoạn 2022-2025

thống nhất do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành. 2. Kinh phí điều tra: Do ngân sách tỉnh bố trí. Trên đây là Kế hoạch tổng điều tra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025; yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

4

Quyết định 116/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Ra Seon In do Chủ tịch nước ban hành

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Ra Seon In, giới tính: nam, sinh ngày 26/8/2013 tại Đồng Nai, hiện cư trú tại: thôn Phú Cang 1 Bắc, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

5

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú tỉnh An Giang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Châu Phú tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Chợ Mới tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

6

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2020 về soát, lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình

58/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã, soát phân loại đơn vị hành chính 2020,Hòa Bình lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

7

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2021 về tổng điều tra, soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng cho giai đoạn 2022-2025

Trên đây là kế hoạch điều tra soát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh áp dụng cho giai đoạn 2022-2025, đề nghị các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch này./. Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Các sở, ngành là thành viên BCĐ tỉnh;

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

8

Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Thành phố Bắc Kạn; Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, BAO GỒM: THÀNH PHỐ BẮC KẠN; THỊ TRẤN CHỢ , HUYỆN BA BỂ; THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN; THỊ TRẤN YẾN LẠC, HUYỆN NA RÌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật tổ chức Chính

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

9

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2020/NQ-HĐND Ninh Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ TIỀN NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRONG THỜI GIAN DIỄN RA DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

10

Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp dự án hoàn thành dự án: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Số: 800/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 16 tháng 5 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN CHỢ RÃ, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

11

Quyết định 1497/QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ra Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm theo quy định của pháp luật về người có công do tỉnh Điện Biên ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THÀNH PHỐ RA QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

12

Quyết định 987/QĐ-UBND về Kế hoạch soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính. II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG SOÁT, ĐÁNH GIÁ 1. Tất cả các thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của tỉnh, cụ thể: -

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

13

Kế hoạch 136/KH-UBND điều tra, soát về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

được tạo lập từ cấp xã, chuyển cho cấp huyện tổng hợp và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để cập nhập lưu trữ kho dữ liệu chung toàn tỉnh. III. QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, SOÁT 1. Công tác chuẩn bị điều tra, soát a) Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc điều tra, soát người khuyết tật trên các

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

14

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm chỉ đạo Ban Quản lý Chợ và Bến xe huyện Pác Nặm thu, nộp, quyết toán, quản lý và sử dụng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách huyện Pác Nặm theo quy định hiện hành. 2. Ban Quản lý Chợ và Bến xe huyện Pác Nặm thực hiện công khai, niêm yết giá, thu đúng theo mức giá dịch vụ được quy định tại Quyết

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

15

Quyết định 10/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác kiểm tra, soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 Công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân kỳ 2014 - 2018 là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Phòng Tư pháp tham mưu, triển khai công tác soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện phục vụ cho

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

16

Kế hoạch 1643/KH-UBND năm 2021 về soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố soát, đánh giá tổ chức, hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý để sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện cho phù hợp. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ thực hiện

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

17

Quyết định 55/QĐ-UBND về Kế hoạch soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Điện Biên ban hành

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Thành Đô KẾ HOẠCH SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 (Ban hành kèm theo

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

18

Kế hoạch 27/KH-UBND về soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

chính (TTHC) không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh. 2. Yêu cầu: Lựa chọn soát

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

19

Quyết định 623/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2021 tại tỉnh Thái Bình

dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Văn phòng UBND tỉnh; Sở, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố Tháng

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

20

Kế hoạch 288/KH-UBND về soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

quan cho phù hợp) theo quy định. - soát các TTHC được ban hành trong văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để bãi bỏ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp (nếu có) theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. - soát các

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64