Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN CHAU DUC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13806 văn bản

1

Quyết định 544/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ngày 12 tháng 03 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

2

Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án phân loại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là Đô thị loại V

tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI XÃ KIM LONG, HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền Địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17 tháng 6 năm

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

3

Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đô thị loại IV

tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ TRẤN NGÃI GIAO, HUYỆN CHÂU ĐỨC,L TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

4

Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND về tiếp tục bố trí và trợ cấp cho Công an viên tại 5 thị trấn và khu phố thuộc 5 thị trấn của huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tháng 7 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC BỐ TRÍ VÀ TRỢ CẤP CHO CÔNG AN VIÊN TẠI 5 THỊ TRẤN VÀ KHU PHỐ THUỘC 5 THỊ TRẤN CỦA HUYỆN LONG ĐIỀN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ VÀ HUYỆN CHÂU ĐỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA V, KỲ HỌP THỨ TÁM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

5

Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình hồ chứa nước Đá Đen, huyện Châu Đức và Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP

1321/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP CỦA CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC ĐÁ ĐEN, HUYỆN CHÂU ĐỨC VÀ TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2007/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ AN

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

6

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình hồ chứa nước Gia Hoét I, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP

1322/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP CỦA CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC GIA HOÉT I, XÃ QUẢNG THÀNH, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2007/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

7

Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình hồ chứa nước Suối Giàu, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP

Số: 1086/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC SUỐI GIÀU, XÃ SUỐI RAO, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2007/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

8

Quyết định 3564/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 cụm công nghiệp Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000 CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP KIM LONG, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 09/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

9

Quyết định 2055/QĐ-UBND năm 2011 quy định tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11

Ban hành: 20/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

10

Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Đá Đen nằm trên địa phận huyện Tân Thành và huyện Châu Đức do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành

năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC ĐÁ ĐEN NẰM TRÊN ĐỊA PHẬN HUYỆN TÂN THÀNH VÀ HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

11

Nghị định 212/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

212/2004/ND-CP,Nghị định 212 2004,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập phường,Huyện Châu Đức,Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

12

Quyết định 4130/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Mỹ Phú - Korea, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4130/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000 CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP MỸ PHÚ - KOREA, XÃ LÁNG LỚN, HUYỆN CHÂU ĐỨC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ban hành: 20/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

13

Quyết định 1884/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

LÁNG LỚN, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng;

Ban hành: 24/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

14

Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị bao gồm đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 25 kVA) thuộc dự án xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao, huyện Châu Đức do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1377/QD-UBND,Quyết định 1377 2008,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kết quả đấu thầu,Đấu thầu gói thầu số 1,Xây dựng trụ sở,Ủy ban nhân dân xã Suối Rao,Huyện Châu Đức,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2008

15

Nghị định 83/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

83/2002/ND-CP,Nghị định 83 2002,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập phường,Huyện Châu Đức,Huyện Xuyên Mộc,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thành phố Vũng Tàu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Nghị định 45-CP năm 1994 về việc thành lập thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Châu Đức thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu

45-CP,Nghị định 45-CP 1994,Chính phủ,Thị xã Bà Rịa,Thành lập thị xã,Thành lập huyện,Huyện Tân Thành,Huyện Châu Đức,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-CP

Ban hành: 02/06/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

17

Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Từ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Châu Thành đến Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Ơn (từ thửa số 27 - tờ 24 đến thửa số 3 - tờ 33, thị trấn Châu Thành) 500 07 3 tháng 2 Từ đường số 8 (hộ Lê Thị Nhiên) đến giáp xã Phú An Hòa (hộ Nguyễn Thị

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

18

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú tỉnh An Giang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Châu Phú tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Chợ Mới tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

19

Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2017 công nhận huyện, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016

ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ LAI CHÂU ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2016 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

20

Quyết định 24/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

24/QD-UBND-ND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành,Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209