Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN BA BE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12091 văn bản

1

Quyết định 170/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

170/QD-UBND,Quyết định 170 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

2

Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp dự án hoàn thành dự án: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Số: 800/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 16 tháng 5 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN CHỢ RÃ, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

3

Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2014 về thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ thôn Nà Cáy thuộc Đảng bộ xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

thuộc Đảng bộ xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Điều 2. Mức phụ cấp hàng tháng của Bí thư Chi bộ là 0,75 mức lương tối thiểu. Thời gian hưởng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, Thủ trưởng các

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

4

Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cấp nước sinh hoạt Thôm Bon, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 3 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẤP NƯỚC SINH HOẠT THÔM BON, XÃ CHU HƯƠNG, HUYỆN BA BỂ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26 tháng

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

5

Quyết định 1353/QĐ-UBND năm 2013 công nhận và xếp hạng Di tích lịch sử Khuổi Mản, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VÀ XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ KHUỔI MẢN, XÃ HÀ HIỆU, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

6

Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn từ năm 2009 đến 2020 tại Quyết định 2445/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG CỦA HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2020 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2445/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số:

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2013

7

Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Thành phố Bắc Kạn; Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, BAO GỒM: THÀNH PHỐ BẮC KẠN; THỊ TRẤN CHỢ RÃ, HUYỆN BA BỂ; THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN; THỊ TRẤN YẾN LẠC, HUYỆN NA RÌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật tổ chức Chính

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

8

Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2014 về thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ mới thành lập tại thôn Tọt Còn thuộc Đảng bộ xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Điều 2. Mức phụ cấp hàng tháng của Bí thư Chi bộ là 0,75 mức lương tối thiểu. Thời gian hưởng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, Thủ trưởng các đơn vị liên

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

9

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

ngày 01 tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ TỈNH VÀ TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ CÁC HUYỆN BA BỂ, BẠCH THÔNG, CHỢ MỚI, NA RÌ, NGÂN SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2013

10

Quyết định 3-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính hai xã bộc bố và nhạn môn của huyện ba bể thuộc tỉnh Cao bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

3-HDBT,Quyết định 3-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Ba Bể,Tỉnh Cao Bằng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Xã Bộc Bố,Xã Nhạn Môn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1987

Ban hành: 05/01/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

11

Quyết định 144-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên huyện Chợ Rã thuộc tỉnh Cao Bằng thành huyện Ba Bể do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

144-HDBT,Quyết định 144-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Cao Bằng,Huyện Ba Bể,Đổi tên huyện,Huyện Chợ Rã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 06/11/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Quyết định 445/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nhà , thành phố Hồ Chí Minh

--------------- Số: 445/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN NHÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

13

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách Ba Bể do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Đồng/xe/lượt 20.000 Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể chỉ đạo bến xe ô tô khách Ba Bể thu, nộp, quyết toán, quản lý và sử dụng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách Ba Bể theo quy định. 2. Bến xe ô tô khách Ba Bể thực hiện công khai, niêm yết giá, thu đúng theo mức giá

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

14

Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2018 về công bố tuyến đường thủy nội địa địa phương: Sông Năng - Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

STT Tên nhánh Phạm vi Chiều dài (Km) Điểm đầu Điểm cuối 1 Nhánh 1 Km0+00 (tại cầu Pác Co, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể) Km22+200 (tại thác Đầu Đẳng, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

15

Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch khoanh vùng nuôi thủy sản lồng , nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông thuộc địa bàn tỉnh Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021–2025

795/QD-UBND,Quyết định 795 2021,Tỉnh Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch khoanh vùng nuôi thủy sản lồng bè Bà Rịa,Khoanh vùng nuôi thủy sản lồng bè Bà Rịa Vũng Tàu,Nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Rịa Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

16

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý nhà kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Rịa - Vũng Tàu

Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 10 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH RỊA- VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

17

Quyết định 1464/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tông hóa giao thông nông thôn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân để triển khai xây dựng tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2021 ở địa phương đảm bảo theo kế hoạch phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này. Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải: 1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã kiểm tra, soát xét

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

18

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà , thành phố Hồ Chí Minh

phụ trách, giúp việc cho Giám đốc có từ hai đến ba Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định bổ nhiệm. Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện. 2. Giám đốc là người đứng đầu Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

19

Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 - Tuyến đường thủy nội địa địa phương sông Năng - hồ Ba Bể

985/QD-UBND,Quyết định 985 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông Bắc Kạn,Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển giao thông,Tuyến đường thủy nội địa sông Năng hồ Ba Bể,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

20

Quyết định 1872/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030. 2. Vị trí, ranh giới, quy mô quy hoạch 2.1. Vị trí: Bao gồm khu vực Vườn quốc gia Ba Bể và các xã: Cao Thượng, Khang Ninh, Cao Trĩ, Thượng Giáo, Đồn Đèn, Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, thị trấn Chợ Rã thuộc huyện Ba Bể và xã Nam Cường thuộc huyện Chợ Đồn. 2.2. Ranh giới - Phía Bắc: Giáp xã Cao

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64