Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN AN MINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 66446 văn bản

1

Quyết định 754/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

NĂM 2019 HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

2

Quyết định 2078/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang quản lý

SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020 DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày

Ban hành: 14/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

3

Quyết định 1823/QĐ-UBND năm 2016 chủ trương đầu tư công trình Bệnh viện Đa khoa huyện An Minh, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN AN MINH, HẠNG MỤC: CẢI TẠO, SỬA CHỮA THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về

Ban hành: 15/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

4

Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND thành lập phòng Tôn giáo - Dân tộc huyện An Minh do tỉnh Kiên Giang ban hành

TÔN GIÁO - DÂN TỘC HUYỆN AN MINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 22/2004/NĐ-CP

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

5

Nghị quyết 16/2006/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện An Minh do tỉnh Kiên Giang ban hành

QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Điều 52 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét Biên bản bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện An Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2006 tại kỳ họp thứ sáu của Hội

Ban hành: 15/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

6

Nghị quyết 15/2006/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện An Minh do tỉnh Kiên Giang ban hành

QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Điều 52 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện An Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2006 tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân huyện

Ban hành: 15/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

7

Quyết định 01/QĐ-UB-AN năm 1977 về tiêu chuẩn xét đăng ký thường trú cho những người từ các tỉnh khác đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tại Thành phố Hồ Chí Minh (bản quy định kèm theo). Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3.- Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công an Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã trong Thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ban hành: 14/01/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2009

8

Quyết định 54/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Phụ biểu 01 DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN MINH LONG (Kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh) TT Tên công trình, dự án Diện tích quy hoạch (ha) Địa điểm (đến cấp xã) Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

9

Quyết định 647/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

10

Quyết định 615/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 10 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

11

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

10/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 2668/TTr-TP ngày 23 tháng 10 năm 2018; Báo cáo số 1326/BC-VP ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Chánh Văn phòng

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

12

Quyết định 2916/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN YÊN MINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

13

Quyết định 733/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 (Chi tiết tại Phụ biểu 03 kèm theo). 6. Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 Có 01 công trình, dự án đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (Chi tiết tại Phụ biểu 04 kèm theo) Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Minh Long có trách nhiệm:

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

14

Quyết định 824/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

NĂM 2018 HUYỆN U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

15

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long, huyện Minh Long đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị

Ban hành: 20/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2015

16

Quyết định 516/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ sáu, về Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tại Tờ trình số 5544/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017; Ý kiến của Sở Tài nguyên

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

17

Quyết định 445/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ sáu, về Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tại Tờ trình số 3282/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017; ý kiến của Sở Tài

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

18

Quyết định 293/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Minh do tỉnh Hà Giang ban hành

NĂM 2018 CỦA HUYỆN YÊN MINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

19

Quyết định 5450/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tại Tờ trình số 4342/TTrUBND ngày 08 tháng 9 năm

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

20

Quyết định 3745/QĐ-UBND năm 2017 về đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Củ Chi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CỦ CHI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.148.165