Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUONG DAN TUYEN SINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 79809 văn bản

1

Thông tư 16/2008/TT-BQP hướng dẫn tuyển sinh quân sự năm 2008 do Bộ Quốc phòng ban hành

16/2008/TT-BQP,Thông tư 16 2008,Bộ Quốc phòng,Hướng dẫn,Tuyển sinh quân sự,Tuyển sinh đào tạo,Năm 2008,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/2008/TT-BQP Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

2

Thông tư 06/2008/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược do Bộ Y tế ban hành

tháng 5 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y, DƯỢC Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27 tháng 6 năm2005; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

3

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

05/2015/TTLT-BGDDT-BTC,Thông tư liên tịch 05 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Quyết định số 599/QĐ-TTg ,Chế độ tài chính,Hướng dẫn tuyển sinh ,Đào tạo cán bộ ở nước ngoài,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

4

Thông tư 04/2006/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh đại học Y, Dược hệ tập trung 4 năm do Bộ Y tế ban hành

2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Y, DƯỢC HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ

Ban hành: 10/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Thông tư 06/2005/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh đại học y - dược hệ tập trung 4 năm - năm 2005 do Bộ Y tế ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM - NĂM 2005 Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Luật Giáo dục đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 09L/CTN ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 12/04/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2008

6

Thông tư 12/2005/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh đại học Y - Dược hệ tập trung 4 năm - Năm 2005 do Bộ Y tế ban hành

năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM - NĂM 2005 Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứLuật Giáo dục đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 09L/CTN ngày 02

Ban hành: 12/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Thông tư 04/2004/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh đại học Y - Dược hệ tập trung 4 năm – năm 2004 do Bộ Y tế ban hành

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM – NĂM 2004 Căn cứ Luật Giáo dục đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 09/L-CTN ngày 02 tháng 12 năm 1998. Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. Căn cứ Pháp lệnh

Ban hành: 09/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

8

Thông tư 03/2003/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh Đại học Y -Dược hệ tập trung 4 năm, năm học 2003-2004 do Bộ Y tế ban hành

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Y -DƯỢC HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM NĂM HỌC 2003-2004. Căn cứ Luật Giáo dục đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 09/L-CTN ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Thực hiện

Ban hành: 31/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

9

Thông tư 02/2002/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh Đại học Y-Dược hệ tập trung 4 năm năm 2002 do Bộ Y tế ban hành

02/2002/TT-BYT,Thông tư 02 2002,Bộ Y tế,Tuyển sinh Đại học Y Dược,Hệ tập trung 4 năm,Hướng dẫn,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2002/TT-BYT Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

10

Thông tư 05/2001/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh Đại học Y - Dược hệ tập trung 4 năm do Bộ Y tế ban hành

tháng 3 năm 2001 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM Đến cuối năm 2000, trên 40% số xã, phường trong cả nước đã có Bác sỹ làm việc tại các Trạm Y tế. Một số ít tỉnh, thành phố đã có 100% xã có Bác sỹ. Tuy nhiên, ở nhiều tỉnh, nhất là các tỉnh miền núi, biên giới, các vùng sâu, vùng

Ban hành: 20/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

11

Thông tư 05/2006/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh đào tạo đại học và cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật y học, đại học y tế cộng đồng hệ vừa học vừa làm do Bộ Y tế ban hành

quyết số 46/NQ-TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Bộ Y tế ban hành Thông tư Hướng dẫn tuyển sinh đào tạoĐại học và Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học, Đại học Y tế công cộng hệ vừa học vừa làm (hệ tại chức) như sau: I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Để đáp ứng

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Thông tư 13/2005/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh đào tạo Đại học và Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học, Đại học Y tế công cộng hệ vừa học vừa làm - năm 2005 do Bộ Y tế ban hành

Số: 13/2005/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT Y HỌC, ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - NĂM 2005 Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng,

Ban hành: 21/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

13

Thông tư 04/1997/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu đại học Y - Dược năm học 1997-1998 do Bộ Y tế ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 04/1997/TT-BYT NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH CHUYÊN TU ĐẠI HỌC Y - DƯỢC NĂM HỌC 1997-1998 Thực hiện định hướng chiến lược về đào tạo bác sĩ cho các trạm y tế xã đến năm 2000, theo tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở, căn cứ Thông tư số

Ban hành: 15/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

14

Thông tư 05/2004/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh đào tạo Cử nhân và Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học hệ vừa học vừa làm - Năm 2004 do Bộ Y tế ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN VÀ CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT Y HỌC HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - NĂM 2004 Căn cứ Luật Giáo dục đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 09L/CTN ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

15

Thông tư 04/2003/TT-BYT hướng dẫn Tuyển sinh đào tạo cử nhân và cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật y học hệ vừa học vừa làm năm học 2003-2004 do Bộ Y tế ban hành

lưới y tế cở sở; Thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn tuyển sinh đào tạo Cử nhân và Cao đẳng điều dưỡng, Kỹ thuật Y học hệ vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ) năm học 2003 - 2004. I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Năm học 2003 - 2004, Trường Đại học Y

Ban hành: 24/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

16

Thông tư 07/2001/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh Điều dưỡng (Y tế), Hộ sinh, Kỹ thuật Y học hệ vừa học vừa làm (tại chức cũ) bậc học Cử nhân và Cao đẳng, năm 2001 do Bộ Y tế ban hành

Số: 07/2001/TT-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 07/2001/TT-BYT NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐIỀU DƯỠNG (Y TÁ), HỘ SINH, KỸ THUẬT Y HỌC HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM (TẠI CHỨC CŨ) BẬC HỌC CỬ NHÂN VÀ CAO ĐẲNG, NĂM 2001 Thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân

Ban hành: 26/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

17

Thông tư 07/1999/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh các lớp cử nhân, cao đẳng điều dưỡng (y tá) và kỹ thuật y học (chuyên ngành xét nghiệm) hệ tại chức năm 1999 do Bộ Y tế ban hành

07/1999/TT-BYT,Thông tư 07 1999,Bộ Y tế,Tuyển sinh hệ tại chức,Tuyển sinh hệ tại chức Điều dưỡng,Tuyển sinh hệ tại chức Kỹ thuật Y,Cử nhân Điều dưỡng,Cử nhân Kỹ thuật y học,Cao đẳng Điều dưỡng,Cao đẳng Kỹ thuật y học,Hướng dẫn,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

18

Thông tư 03/1997/TT-BYT hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cao đẳng tại chức y tá, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên y năm học 1997-1998 do Bộ Y tế ban hành

03/1997/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 03/1997/TT-BYT NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH CÁC LỚP CAO ĐẲNG TẠI CHỨC Y TÁ, NỮ HỘ SINH, KỸ THUẬT VIÊN Y NĂM HỌC 1997-1998 Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, công tác quản lý và công tác đào tạo cán bộ,

Ban hành: 15/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

19

Thông tư 2451-TCh-1970 hướng dẫn tuyển sinh vào các trường, lớp Đại học và Trung học chuyên nghiệp tại chức do Bộ Đại hoc và Trung học chuyên nghiệp ban hành

2451-TCh Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1970 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG, LỚP ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP TẠI CHỨC Ngày 14 tháng 11 năm 1970, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp đã ra Quyết định số 2451-QĐ ban hành quy định tuyển sinh vào các trường, lớp

Ban hành: 14/11/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

20

Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

a) Con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh; b) Học tại trường phổ thông dân tộc nội trú; c) Trúng tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp tại năm xét đi học cử tuyển; d) Đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên; đ) Trường hợp người học thuộc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201