Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 134483 văn bản

1

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

02/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 02 2021,Bộ Xây dựng,Nghị định hướng dẫn hợp đồng xây dựng,Hợp nhất Nghị định hợp đồng xây dựng,Hợp nhất hướng dẫn hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

2

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân do Bộ Công an ban hành

06/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 06 2021,Bộ Công An,Hướng dẫn Luật căn cước công dân,Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân,Hợp nhất hướng dẫn Luật Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

3

Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành

7/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 7 2021,Bộ Y tế,Thông tư quản lý mỹ phẩm,Hợp nhất Thông tư quản lý mỹ phẩm,Văn bản hợp nhất quản lý mỹ phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7/VBHN-BYT

Ban hành: 16/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

4

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

1/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 1 2021,Bộ Nội vụ,Nghị định chính sách tinh giản biên chế,Hợp nhất Nghị định tinh giản biên chế,Văn bản hợp nhất tinh giản biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

5

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư ban hành định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

16/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 16 2020,Bộ Xây dựng,Thông tư định mức xây dựng,Thông tư quy định định mức xây dựng,Hợp nhất Thông tư định mức xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

6

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành

28/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 28 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Bảo hiểm y tế 2014,Hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế,Hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế 2014,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

7

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

32/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 32 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Thi hành án dân sự năm 2008,Hợp nhất Luật Thi hành án dân sự 2008,Hợp nhất Luật thi hành án dân sự ,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

8

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phí và lệ phí do Văn phòng Quốc hội ban hành

37/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 37 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Phí và lệ phí năm 2015,Hợp nhất Luật Phí và lệ phí,Hợp nhất Luật Phí và lệ phí 2015,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

9

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành

38/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 38 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Đầu tư năm 2020,Hợp nhất Luật Đầu tư,Hợp nhất Luật Đầu tư 2020,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/VBHN-VPQH

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

10

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban hành

34/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 34 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Tài nguyên nước năm 2012,Hợp nhất Luật Tài nguyên nước,Hợp nhất Luật Tài nguyên nước 2012,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

11

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành

35/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 35 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Thủy lợi năm 2017,Hợp nhất Luật Thủy lợi 2017,Hợp nhất Luật Thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

12

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đầu tư công do Văn phòng Quốc hội ban hành

36/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 36 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Đầu tư công năm 2019,Hợp nhất Luật Đầu tư công 2019,Hợp nhất Luật Đầu tư công,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

13

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật lý lịch tư pháp do Văn phòng Quốc hội ban hành

30/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 30 2020,Văn phòng quốc hội,Luật lý lịch tư pháp năm 2009,Hợp nhất Luật lý lịch tư pháp,Hợp nhất Luật lý lịch tư pháp 2009,Quyền dân sự VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

14

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành

31/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 31 2020,Văn phòng quốc hội,Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012,Hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính,Hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính 2012,Vi phạm hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

15

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủ đô do Văn phòng Quốc hội ban hành

29/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 29 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Thủ đô 2012,Hợp nhất Luật Thủ đô,Hợp nhất Luật Thủ đô 2012,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VBHN-VPQH

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

16

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Biên giới quốc gia do Văn phòng Quốc hội ban hành

26/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 26 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Biên giới quốc gia 2003,Hợp nhất Luật Biên giới quốc gia,Hợp nhất Luật Biên giới quốc gia 2003,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

17

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Căn cước công dân do Văn phòng Quốc hội ban hành

27/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 27 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Căn cước công dân 2014,Hợp nhất Luật Căn cước công dân,Hợp nhất Luật Căn cước công dân 2014,Quyền dân sự VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

18

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công Thương ban hành

59/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 59 2020,Bộ Công thương,Quy định xuất khẩu khoáng sản,Thông tư xuất khẩu khoáng sản,Hợp nhất Thông tư xuất khẩu khoáng sản,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

19

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Quốc hội ban hành

13/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 13 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường,Hợp nhất quy định Bảo vệ môi trường,Biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

20

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Điện ảnh do Văn phòng Quốc hội ban hành

15/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 15 2020,Văn phòng quốc hội,Hhợp nhất Luật Điện ảnh,Hợp nhất quy định Luật Điện ảnh,Tổ chức và hoạt động điện ảnh,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64